Total Quality Management (TQM) là gì?

Total Quality Management (TQM) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Total Quality Management (TQM)

Thông tin về Total Quality Management (TQM)

Tên gọi tiếng Anh Total Quality Management (TQM)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Total Quality Management (TQM) là gì?
Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Total Quality Management (TQM) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here