Total Liabilities là gì?

Total Liabilities là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Total Liabilities

Thông tin về Total Liabilities

Tên gọi tiếng Anh Total Liabilities
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Total Liabilities là gì?
  • Tổng nợ phải trả là các khoản nợ tổng hợp mà một cá nhân hoặc công ty nợ.
  • Chúng thường được chia thành ba loại: nợ ngắn hạn, dài hạn và các khoản nợ khác.
  • Trên bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả cộng với vốn chủ sở hữu phải bằng tổng tài sản.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Total Liabilities thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here