Tuesday, May 17, 2022

Creating liberating content

Mô hình nến Marubozu...

Mô hình nến Marubozu là gì? Marubozu có nghĩa là “bald head” hoặc “shaved...

Mô hình nến xuyên...

Mô hình nến xuyên Mô hình xuyên thủng (hay còn gọi là Piercing Pattern)...

Token FISTS (FISTS) là...

FISTS (FISTS) là gì? FISTS (FISTS) là một loại tiền ảo (hay còn được...

Token SwoleCoin (SC) là...

SwoleCoin (SC) là gì? SwoleCoin (SC) là một loại tiền ảo (hay còn được...

Token XBOX Guild Token (XBOX) là gì? | Cách mua XBOX Guild Token (XBOX)

XBOX Guild Token (XBOX) là gì?

XBOX Guild Token (XBOX) logo

XBOX Guild Token (XBOX) là một loại tiền ảo (hay còn được gọi là tiền điện tử), được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain(BSC BEP-20)

Thông tin thêm về token XBOX Guild Token (XBOX)

Ngày tạo: Feb-20-2022 19:26 GMT
Tổng cung: 1,000,000 XBOX Guild Token (XBOX)
Nguồn cung luân chuyển: 1,000,000 XBOX Guild Token (XBOX)
Số thập phân: 18
Số lượng Holder (người nắm giữ): 49

 

Thông tin các ví đang sở hữu XBOX Guild Token (XBOX)

Address Tokens amount Percent
1 0x57c338544c8685cbb647451b047dc61290545db8 9,900,000,000,124,749,001,000,000,000,000,000 XBOX 990,000,000,012,474,993,468,344,631,296.00%
2 0xa01b0fcce62d8271289c1bb4be514504e1a559d8 100,000,000,119,369,652,000,528,719,395,375 XBOX 10,000,000,011,936,966,317,325,680,640.00%
3 0x8bfaa473a899439d8e07bf86a8c6ce5de42fe54b 410,000,000,000,000,000,000,000 XBOX 41,000,000,000,000,000,000.00%
4 0x9da1b8c94e9b5318805189eb35e467dbe8454b99 150,000,000,000,000,000,000,000 XBOX 15,000,000,000,000,000,000.00%
5 0x7550bae15e1e3912c4c3af60dd7ae3ff9c54f859 90,000,000,000,000,000,000,000 XBOX 9,000,000,000,000,000,000.00%
6 0xfc65696665fffc1376dcb8a989759e131a2b8178 15,193,910,846,417,370,342,965 XBOX 1,519,391,084,641,736,960.00%
7 0xe27ec0584b3ef107305b193371aaa58976cbd77e 11,806,454,934,399,726,878,379 XBOX 1,180,645,493,439,972,608.00%
8 0xf8710ce775e14007e1e89063487d83fcdd7c433c 11,378,316,626,396,647,121,655 XBOX 1,137,831,662,639,664,768.00%
9 0x3d10bddf68ab29eac4c55bb781beb585ea95996d 9,448,918,330,025,078,496,151 XBOX 944,891,833,002,507,776.00%
10 0xdda109642e54466110b8ddb5a71f0b2d02988d0f 6,932,013,551,704,055,959,817 XBOX 693,201,355,170,405,632.00%
11 0xa4b1345a4640ab63f1c3b4c606d305f03328fa10 6,761,393,549,766,729,210,500 XBOX 676,139,354,976,673,024.00%
12 0xd2ca537324ce3386373d2562fcc2ea2d010bd244 4,350,000,000,000,000,000,000 XBOX 435,000,000,000,000,000.00%
13 0x58aa825bd536ed60ad0bef7a9268aa18666728b8 4,300,000,000,000,000,000,000 XBOX 430,000,000,000,000,000.00%
14 0x61f7ebf98f4d12427c14c6b9e8f4064572e4883e 4,300,000,000,000,000,000,000 XBOX 430,000,000,000,000,000.00%
15 0xc783bf62bb4b37b2ccc0b42ed7b16212bac13a55 4,140,000,000,000,000,000,000 XBOX 414,000,000,000,000,000.00%
16 0x2d836fe2718ff80342f9c1accc119f0f5aef166e 4,080,000,000,000,000,000,000 XBOX 408,000,000,000,000,000.00%
17 0xe340716e5d4e40d4c0f9e43ec26a1196c1811d0f 4,080,000,000,000,000,000,000 XBOX 408,000,000,000,000,000.00%
18 0x2fa25a780e1e87533b773fadbf9358923ea58437 3,584,012,566,348,972,244,030 XBOX 358,401,256,634,897,280.00%
19 0x68619483291c23f737d9a15d67fb89ba8bc1b534 1,925,021,251,981,079,049,271 XBOX 192,502,125,198,107,904.00%
20 0xdccf3b77da55107280bd850ea519df3705d1a75a 926,433,915,636,641,731,433 XBOX 92,643,391,563,664,176.00%
21 0xf58a6f8eb44d02a8b4d40a990b196afd0de0c899 849,269,984,328,475,857,659 XBOX 84,926,998,432,847,584.00%
22 0xb99272da19faf1c8762678095a4656ccec80016b 732,840,349,668,561,387,730 XBOX 73,284,034,966,856,144.00%
23 0x161ba15a5f335c9f06bb5bbb0a9ce14076fbb645 708,129,984,198,444,985,104 XBOX 70,812,998,419,844,496.00%
24 0xeca40dc3f318efddd984a177c90caa59d2da98ee 648,369,769,448,596,224,779 XBOX 64,836,976,944,859,616.00%
25 0x4b3b4120d4d7975455d8c2894228789c91a247f8 633,726,438,751,357,980,298 XBOX 63,372,643,875,135,800.00%
26 0x9c9ded257f730c2ec4d02ecd1cd67f680ba6529e 627,837,322,399,908,698,925 XBOX 62,783,732,239,990,872.00%
27 0xdff54e0061064a397efbf1baa882b4c0dc05eb80 627,761,980,438,367,798,673 XBOX 62,776,198,043,836,784.00%
28 0x6bff180aa2242d67fdb6d9f91e8cb4e03aabfc61 620,258,548,200,869,121,157 XBOX 62,025,854,820,086,912.00%
29 0xa438a9d1ec9cd52a4207d0932d375d42fb66e740 616,127,172,827,016,857,451 XBOX 61,612,717,282,701,688.00%
30 0x85cf05f35b6d542ac1d777d3f8cfde57578696fc 604,852,535,372,557,077,462 XBOX 60,485,253,537,255,696.00%
31 0x045eb027ddef87a1a43b8052edc410df113bfc78 601,157,755,624,220,226,529 XBOX 60,115,775,562,422,024.00%
32 0x214a260f0731e115a48c8a43ecd18335f943767a 594,432,636,308,298,425,440 XBOX 59,443,263,630,829,840.00%
33 0x0e2f12052bae645ccc20d432d7b87a67840be4da 508,073,892,228,174,339,257 XBOX 50,807,389,222,817,432.00%
34 0xe987ce87cf6ddcc7b5dcfdc2fb79e8a26cbb5721 505,005,156,267,342,219,043 XBOX 50,500,515,626,734,224.00%
35 0x64c9768db394c38700b7fa425f91659c60038aae 456,992,965,615,047,542,788 XBOX 45,699,296,561,504,760.00%
36 0x78a787818936495ca289ae70971baf056a358230 408,760,973,690,238,574,744 XBOX 40,876,097,369,023,864.00%
37 0x0e10b76576afc3dcb9f8f34f6112801cfdefe1c4 377,474,131,301,251,755,922 XBOX 37,747,413,130,125,176.00%
38 0x63a59dfabc596f5db0f3e0f3c80d5e8d21d35457 361,470,449,162,378,534,715 XBOX 36,147,044,916,237,856.00%
39 0xfb154a29719bf7df78ee45a10e26404742f959dc 361,463,866,100,467,546,452 XBOX 36,146,386,610,046,760.00%
40 0x5c6ddfa0e47b1d38e9e9ee2babe15fe9469302fd 352,829,742,457,219,540,420 XBOX 35,282,974,245,721,952.00%
41 0x2e00cb7cdbf88f2eba46f6d390d0fa98c356aca8 329,495,243,055,838,400,933 XBOX 32,949,524,305,583,836.00%
42 0xb09ff222d7305678b22b1c1bbf42caeda64ce361 321,118,306,626,686,633,675 XBOX 32,111,830,662,668,664.00%
43 0x467a2e50c06d220b91ef0ca3ea66f10e31ebc573 261,765,806,268,314,089,787 XBOX 26,176,580,626,831,408.00%
44 0xbb472c40a2a99a8f57f0eb1c4cd7d9028ffa2c51 199,224,409,349,109,066,539 XBOX 19,922,440,934,910,908.00%
45 0xb1cb88b1a1992deb4189ea4f566b594c13392ada 109,908,781,656,826,966,150 XBOX 10,990,878,165,682,696.00%
46 0xed6c77d776b15f04fbad25fe72d78eaaff9289c3 104,471,761,197,407,997,992 XBOX 10,447,176,119,740,800.00%
47 0xeb2d2f1b8c558a40207669291fda468e50c8a0bb 77,362,619,562,645,409,995 XBOX 7,736,261,956,264,541.00%
48 0xcf41de2486a8e03e2e69e029b8d2d70487f52774 73,657,715,580,989,025,503 XBOX 7,365,771,558,098,902.00%
49 0x81a17817af834715b16d5b2b10d99ff64fc3b1ab 31,129,108,367,285,302 XBOX 3,112,910,836,728.53%

Các sàn để bạn có thể mua XBOX Guild Token (XBOX)

Exchange Last price Listing date

PancakeSwap (v2) logo
PancakeSwap (v2)
Feb-20-2022 19:26 GMT

Mdex logo
Mdex
Feb-20-2022 19:26 GMT

BSCswap logo
BSCswap
Feb-20-2022 19:26 GMT

Anyswap logo
Anyswap
Feb-20-2022 19:26 GMT

BSCStation Swap logo
BSCStation Swap
Feb-20-2022 19:26 GMT

CheeseSwap logo
CheeseSwap
Feb-20-2022 19:26 GMT

O3swap logo
O3swap
Feb-20-2022 19:26 GMT

Bscex logo
Bscex
Feb-20-2022 19:26 GMT

Autofarm logo
Autofarm
Feb-20-2022 19:26 GMT

ApeSwap logo
ApeSwap
Feb-20-2022 19:26 GMT

BakerySwap logo
BakerySwap
Feb-20-2022 19:26 GMT

Biswap logo
Biswap
Feb-20-2022 19:26 GMT

1inch Network on BSC logo
1inch Network on BSC
Feb-20-2022 19:26 GMT

ParaSwap BSC logo
ParaSwap BSC
Feb-20-2022 19:26 GMT
 

Hướng dẫn cách mua XBOX Guild Token (XBOX)

Nếu bạn muốn mua token, bạn sẽ phải có Bitcoin viết tắt là (BTC) hoặc Ethereum (ETH) cho mục đích giao dịch. Tôi đã xem xét sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance trong bài đăng này để giúp bạn xác định các trang web tốt nhất để mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Hãy đọc và nhận các mẹo về giao dịch tiền điện tử tốt nhất.

Đã có một số trường hợp lừa đảo được báo chí cập nhật trong những năm qua đó là bắt chước trang web gốc, vì thế bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng URL của trang web.

Trước tiên, hãy chú ý đến chứng chỉ 'Bảo mật' sẽ bật lên trong thanh địa chỉ của bạn và chứng chỉ đó hoạt động như một xác nhận về tính xác thực của trang web. Thứ hai, để an toàn hơn khi giao dịch trên nền tảng, hãy đảm bảo đánh dấu trang xác thực để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào trong các tìm kiếm trong tương lai.

Bước 1: Tạo tại khoản và điền thông tin cơ bản

Để tạo tài khoản trên Binance bạn có thể truy cập vào link này https://www.binance.com/ bạn phải điền thông tin chi tiết của mình bằng cách chuyển đến tab " Đăng ký ”ở góc bên phải của trang web và điền vào chi tiết giao dịch của bạn.

đăng ký binance

Ví dụ: bạn sẽ cần phải điền số điện thoại di động của mình hoặc bạn chọn sử dụng địa chỉ email của mình. Đối với địa chỉ email, bạn cần sử dụng email chính mà bạn có thể truy cập dễ dàng và là địa chỉ an toàn nhất vì bạn sẽ luôn cần nó để đăng nhập vào tài khoản Binance của mình.

Bạn cũng cần chọn một mật khẩu mạnh cho email của mình; mật khẩu mạnh phải bao gồm hỗn hợp số, ký hiệu, chữ hoa và chữ thường. Bạn sẽ nhận được mã gồm 6 chữ số qua email bạn đã cung cấp làm mã xác minh tài khoản của mình và để hoàn tất quá trình đăng ký.

Bước 2: Cho phép xác thực 2FA-hai yếu tố (Tùy chọn)

Để làm cho tài khoản của bạn an toàn hơn, bạn cần cho phép sử dụng xác thực hai yếu tố sau lần đăng nhập đầu tiên. Hãy tin tôi; điều quan trọng là phải thiết lập 2FA vì nó giúp tài khoản của bạn an toàn hơn trước bất kỳ hoạt động tấn công nào!

Mỗi khi bạn đăng nhập bằng xác thực hai yếu tố, bạn sẽ cần cung cấp một mã duy nhất khi bạn nhập email và mật khẩu của mình. Để nhận mã duy nhất của bạn, hãy sử dụng ứng dụng xác thực của Google được tải xuống điện thoại thông minh của bạn.

Bước 3: Mua Bitcoin (BTC) hoặc ETH đầu tiên của bạn

Để gửi tiền vào tài khoản ví tiền điện tử của bạn trên Binance hoặc trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của bạn thông qua chuyển tiền SWIFT hoặc bạn có thể chọn sử dụng thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng của mình. Về phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng thẻ tín dụng.

Binance trước đây không cho phép sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên nền tảng của mình, nhưng điều này đã được giới thiệu. Binance hợp tác với Simplex để cho phép người dùng sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của họ để mua Bitcoin hoặc Ethereum. Điều này đã dẫn đến tốc độ giao dịch tiền điện tử nhanh hơn, phí giao dịch thấp và giao dịch linh hoạt hơn.

Tôi thực sự khuyên bạn nên mua Bitcoin trước và sau đó giao dịch nó với số lượng token phù hợp.

Bạn có thể xem chi tiết cách mua Coins ở đây đây là hướng dẫn trực tiếp từ binance nên các bạn yên tâm nhé

Cuối cùng, tài liệu cá nhân của bạn sẽ được phê duyệt sau khi hệ thống xác minh và một email được gửi để hiển thị xác nhận đơn đặt hàng. Sau đó, tài khoản Binance của bạn được ghi có bằng BTC hoặc Ethereum đã mua.

Bước 4: Hướng dẫn Swap token

Thêm tiện ích mở rộng MetaMask vào Chrome

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Chrome. Truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến và tìm kiếm MetaMask, đảm bảo rằng tiện ích mở rộng được cung cấp bởi https://metamask.io để đảm bảo an toàn, sau đó nhấp vào Thêm vào Chrome.

Tiếp tục với "Get Started" và sau đó nhấp vào "create a wallet" trong màn hình tiếp theo, đọc tất cả các hướng dẫn trên màn hình tiếp theo và sau đó nhấp vào "Agree"

Tiếp theo chọn mật khẩu an toàn để bảo mật ví MetaMask của bạn, mật khẩu này không phải là khóa riêng tư hoặc các cụm từ hạt giống của bạn, bạn chỉ cần mật khẩu này để truy cập Tiện ích mở rộng của Chrome.

Ở đây có bước tạo cụm từ dự phòng, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các từ ngẫu nhiên xuất hiện sau khi bạn nhấp vào "reveal secret words", hãy viết những từ này ra một tờ giấy và đừng bao giờ lưu chúng trực tuyến, ở bất kỳ đâu. Để tăng cường bảo mật, bạn thậm chí có thể cân nhắc việc nhận Cryptosteel Capsule từ Ledger để lưu trữ các cụm từ của bạn một cách an toàn và vật lý.

Khi bạn đã lưu các cụm từ hạt giống của mình một cách an toàn, hãy xác nhận trên màn hình tiếp theo bằng cách xác minh chúng. Và bạn đã hoàn thành! Đọc các mẹo một lần nữa để đảm bảo bạn nhận thức đầy đủ về các vấn đề bảo mật và nhấp vào tất cả là xong, bây giờ ví của bạn đã sẵn sàng. Bây giờ hãy nhấp vào biểu tượng MetaMask trên thanh tiện ích mở rộng trên trình duyệt và mở khóa ví của bạn bằng mật khẩu của bạn. Bạn sẽ thấy số dư ban đầu của mình sau đó.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng gửi BNB vào ví của mình, hãy truy cập PancakeSwap, nhấp vào "Connect" ở trên cùng và chọn MetaMask.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối với MetaMask, bạn sẽ được hỏi ngay xem bạn có muốn thêm mạng Binance Smart Chain vào MetaMask của mình hay không, vui lòng tiếp tục với bước này vì điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng bạn đang gửi BNB của mình qua mạng bên phải. Sau khi thêm mạng, hãy chuyển sang mạng trên MetaMask và bạn sẽ có thể xem số dư BNB của mình trên Chuỗi thông minh Binance. Bây giờ sao chép địa chỉ vào khay nhớ tạm bằng cách nhấp vào tên tài khoản.

Bây giờ hãy quay lại Binance hoặc bất kỳ sàn giao dịch nào bạn đã mua BNB. Chuyển đến ví BNB và chọn Rút tiền, trên địa chỉ người nhận, dán địa chỉ ví của chính bạn và đảm bảo đó là địa chỉ chính xác, sau đó trên mạng chuyển tiền, hãy đảm bảo bạn đã chọn Binance Smart Chain (BSC) hoặc BEP20 (BSC)

Nhấp vào gửi và làm theo các bước xác minh sau đó. Sau khi rút BNB của bạn thành công, nó sẽ đến ví của bạn rất nhanh. Giờ thì cuối cùng bạn đã sẵn sàng mua token !

Quay lại PancakeSwap, chọn Trade > Exchange ở thanh bên trái

Bạn sẽ thấy một giao diện tương đối đơn giản hơn ở đây về cơ bản chỉ có hai trường, từ và đến và một nút lớn cho biết "Connect Wallet" hoặc "Swap".

Nhấp vào Connect Wallet nếu bạn chưa làm như vậy. Nếu không, bạn sẽ có thể thấy số dư BNB của mình tại đây tại trường từ, nhập số tiền bạn muốn đổi lấy token và sau đó trên trường tới, chọn token từ menu thả xuống, số lượng token tương ứng sẽ hiển thị ngay lập tức. Xác minh và sau đó tiến hành "Swap".

Trong màn hình tiếp theo, xác nhận giao dịch một lần nữa bằng cách nhấp vào Xác nhận Hoán đổi. Bây giờ MetaMask sẽ bật lên và hỏi bạn xem bạn có muốn cho phép PancakeSwap sử dụng BNB của mình hay không, hãy nhấp vào Xác nhận.

Chờ màn hình xác nhận cho đến khi nó hiển thị "Transaction Submitted", xin chúc mừng! Cuối cùng thì bạn cũng đã mua được token !! Sau một thời gian ngắn, bạn sẽ có thể thấy số dư token của mình trên Ví MetaMask của mình.

Ngoài (các) sàn giao dịch ở trên, có một số sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nơi họ có khối lượng giao dịch hàng ngày tốt và cơ sở người dùng khổng lồ. Điều này sẽ đảm bảo bạn sẽ có thể bán tiền của mình bất kỳ lúc nào và phí thường sẽ thấp hơn. Bạn cũng nên đăng ký trên các sàn giao dịch này vì khi token được niêm yết ở đó, nó sẽ thu hút một lượng lớn khối lượng giao dịch từ người dùng ở đó, điều đó có nghĩa là bạn sẽ có một số cơ hội giao dịch tuyệt vời!

 
Những thông tin về tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo" chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư. Bạn có thể tìm hiểu và đọc thông tin dự án từ website chính thức hoặc các nguồn mà bạn có thể tin tưởng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động đầu tư cá nhân của bạn.

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Mô hình nến Marubozu là gì?

Mô hình nến Marubozu là gì? Marubozu có nghĩa là “bald head” hoặc “shaved head" trong tiếng Nhật và điều này được thể hiện khi nến không có râu hoặc bóng trên thân nến, có nghĩa là giá mở hoặc...

Mô hình nến xuyên (Piercing Pattern) là gì?

Mô hình nến xuyên Mô hình xuyên thủng (hay còn gọi là Piercing Pattern) là mô hình giá nến hai ngày đánh dấu sự đảo chiều tiềm năng trong ngắn hạn từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình...

Token FISTS (FISTS) là gì? | Cách mua FISTS (FISTS)

FISTS (FISTS) là gì? FISTS (FISTS) là một loại tiền ảo (hay còn được gọi là tiền điện tử), được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain(BSC BEP-20) Contract: 0x3b3951c95812b2f0fbfcfa1806b7693dda9e9b7f Click to Copy Thông tin thêm về token FISTS (FISTS) Ngày tạo: Feb-24-2022...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.