Tuesday, May 17, 2022

Creating liberating content

Mô hình nến Marubozu...

Mô hình nến Marubozu là gì? Marubozu có nghĩa là “bald head” hoặc “shaved...

Mô hình nến xuyên...

Mô hình nến xuyên Mô hình xuyên thủng (hay còn gọi là Piercing Pattern)...

Token FISTS (FISTS) là...

FISTS (FISTS) là gì? FISTS (FISTS) là một loại tiền ảo (hay còn được...

Token SwoleCoin (SC) là...

SwoleCoin (SC) là gì? SwoleCoin (SC) là một loại tiền ảo (hay còn được...
Trang chủCryptoCoins ListingToken CongCong (CongCong)...

Token CongCong (CongCong) là gì? | Cách mua CongCong (CongCong)

CongCong (CongCong) là gì?

CongCong (CongCong) logo

CongCong (CongCong) là một loại tiền ảo (hay còn được gọi là tiền điện tử), được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain(BSC BEP-20)

Thông tin thêm về token CongCong (CongCong)

Ngày tạo: Feb-22-2022 08:33 GMT
Tổng cung: 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 CongCong (CongCong)
Nguồn cung luân chuyển: 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 CongCong (CongCong)
Số thập phân: 0
Số lượng Holder (người nắm giữ): 61

 

Thông tin các ví đang sở hữu CongCong (CongCong)

Address Tokens amount Percent
1 0xc71475b53fba627f59fc99a5cec9fe9c42ee6842 397,653,529,629,441,734,655,059,644,515,065 CongCong 39.77%
2 0x505a36b708aa9d54a598c8c236eaa5b320487892 53,403,916,738,162,685,952,067,279,445,563 CongCong 5.34%
3 0x5a298422ceb3cd6f2ba3a6611977c0bd0735be7f 52,158,468,791,632,329,403,723,379,188,451 CongCong 5.22%
4 0x6e00a91ee537d3f5d5fc951dafa57c2bf09ba447 43,961,401,815,540,705,235,833,568,625,446 CongCong 4.40%
5 0x76d10bc5e4b37c884eca2decd507711f0eead834 37,839,590,249,560,731,598,408,501,384,822 CongCong 3.78%
6 0x9ddab940fbcf26c06f56fb665cb392974ab04a3a 30,388,263,711,680,069,342,226,577,218,469 CongCong 3.04%
7 0x6da764861203912a3cc20359fcdb5ca183c88888 28,306,563,477,505,110,364,110,864,006,616 CongCong 2.83%
8 0xec34177ef515479db3ee83d4623224a910d838c7 27,054,980,802,161,043,120,663,021,199,418 CongCong 2.71%
9 0x90f1bb230363c668f6753e105a4d327776af8889 26,984,695,531,340,027,354,694,465,343,098 CongCong 2.70%
10 0xda951161dd9efca2e58621006aca04622f2fb19a 24,303,856,307,437,346,463,870,832,225,304 CongCong 2.43%
11 0xb4a3d112d867bd6c565fe22fab76de86921afa1e 21,672,356,791,870,174,884,924,056,611,507 CongCong 2.17%
12 0xd216b3708a7ef27e4edd30de1dc729c07daf5680 21,292,193,429,065,764,038,779,618,041,660 CongCong 2.13%
13 0x9c7aaed3d6b2d1d25a20e50f16a27ef5a0e9e8f1 20,299,959,353,845,203,834,360,299,732,105 CongCong 2.03%
14 0x71ad0794591db07f85c1f438591611790798d762 19,571,413,223,149,525,918,232,015,892,802 CongCong 1.96%
15 0x9e2b2c338297620f489edc2e60fdcf6d625e0198 19,408,456,401,214,334,655,935,850,642,900 CongCong 1.94%
16 0x761424e14f3e019dd59b6e1e767f674432acda27 14,101,170,530,950,494,887,954,391,115,873 CongCong 1.41%
17 0x79b897f69ce4425a335c891da41c3b04bc6a3dda 13,647,504,207,325,469,436,406,088,883,596 CongCong 1.36%
18 0xead2b4c4bbab4a0f63dac22d1d632f005de254f2 12,228,902,406,814,217,477,248,084,427,444 CongCong 1.22%
19 Burn Address 11,534,336,845,883,966,669,982,090,367,652 CongCong 1.15%
20 0xaf91400bebb176f7f63b8bf67ccac75c784d94ef 11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 CongCong 1.10%
21 0x42d7b792c2dd7eb7193778edb32bdbf8db3c0680 10,939,886,627,832,259,125,163,487,272,879 CongCong 1.09%
22 0x9b771c79d3ff838c92430c0f6ff5c75f1e249e74 9,118,293,577,021,729,537,952,299,437,846 CongCong 0.91%
23 0x45b41b889f030e881033f1d29bf4ae5d95ff423d 8,130,140,896,644,881,039,665,021,455,988 CongCong 0.81%
24 0x27850f4c8ce2a712e2113d52c7870f5324ba6c9a 7,660,000,000,000,000,000,000,000,000,000 CongCong 0.77%
25 0xf385b7c370bdc5b21fcc50e15d14a57127268fbd 6,754,761,400,047,496,897,246,176,769,890 CongCong 0.68%
26 0x6884b501d494f05404c9272779b18a243d7951d8 6,632,107,040,919,811,422,868,692,994,775 CongCong 0.66%
27 0x62ba9ba8cd99877c8efc3d953b4d181765677b79 6,207,645,935,366,237,444,995,419,402,679 CongCong 0.62%
28 0xa6364afb914792fe81e0810d5f471be172079f7b 5,776,434,315,286,143,411,145,703,870,274 CongCong 0.58%
29 0x65ae8d430a1be9a1916e1b4fd98cb328d4efaa25 5,145,735,567,205,904,465,086,083,532,109 CongCong 0.51%
30 0x7667da0e08e38295cd008e289740221682384196 4,484,250,403,440,083,215,967,474,601,919 CongCong 0.45%
31 0x6a4f1fbcc41551a6e802cbb952ad8bf19d15333f 4,016,432,129,286,783,954,839,838,289,535 CongCong 0.40%
32 0x28c1149a98766df5c00b06db071c90df27cf1458 3,374,255,523,831,321,006,387,337,445,152 CongCong 0.34%
33 0x028adb4f34f43ac1e4cbbc549b3a6992ba96ab73 3,100,936,192,374,721,651,020,747,884,773 CongCong 0.31%
34 0x4b66742ad2061d93483df4feacc032daa56a1985 3,093,974,689,619,077,837,640,801,831,937 CongCong 0.31%
35 0xfa369306b1b299f7aa2b0a5d06e3478c593a67c8 2,605,411,916,611,866,243,644,026,207,651 CongCong 0.26%
36 0xfc923ec6d6e259752186b337ff0430b6d89cefa0 2,597,540,539,310,295,290,365,883,200,367 CongCong 0.26%
37 0x4e2e0951381c719f16e7dd0a82c61aa557a1abde 2,506,362,745,815,707,563,951,039,568,100 CongCong 0.25%
38 0xc65f42a0b18007b592c5dedd45c0f36bdef68ca8 2,059,273,342,885,118,270,183,362,592,979 CongCong 0.21%
39 0x92a3074fb5bfe954f41fbe373a3950dfe4ca5d9f 2,022,378,835,418,929,171,656,592,319,353 CongCong 0.20%
40 0x2edc2eac67c9dc8e6ec4c10b4889293415215a8c 1,976,214,099,097,025,664,677,102,563,467 CongCong 0.20%
41 0xc2d668ddc5a7e272eea3ec885b98ff4b5ee88888 1,937,905,223,595,121,253,077,100,906,826 CongCong 0.19%
42 0xcf3cb036019849b6edac29c76f1b8c97eb2b1150 1,759,204,518,720,461,649,359,730,533,607 CongCong 0.18%
43 0x59c66a650550a3a98b0d3fa98a0365b51fc92543 1,323,240,601,141,445,962,659,004,321,808 CongCong 0.13%
44 0x03be014068e0989b9b97189b766f7ae7c46ccdcb 1,156,372,416,583,574,193,848,155,923,058 CongCong 0.12%
45 0xa2c965444cc4f0717f4f2e15d891dba2393af65c 1,119,181,033,215,308,524,109,975,486,483 CongCong 0.11%
46 0xc29bf41c89ac94d59363ebae0b0a5c89a139c028 1,087,660,932,429,583,273,300,897,967,710 CongCong 0.11%
47 0xc7713e5aabbf185643394b10f3fceda09fe5b8a0 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 CongCong 0.10%
48 0xd81c5cdec77336add743b66f45bb6a5ebb728548 946,748,392,391,685,918,341,150,271,931 CongCong 0.09%
49 0x1c2878e603e1b9a07d5a652acc38b0ba78d9ecbe 807,843,627,698,603,501,200,674,803,374 CongCong 0.08%
50 0x77d8f709d70ec2d0792a3eba79c750483f167444 720,014,609,547,702,350,957,321,527,080 CongCong 0.07%

Các sàn để bạn có thể mua CongCong (CongCong)

Exchange Last price Listing date

PancakeSwap (v2) logo
PancakeSwap (v2)
Feb-22-2022 08:33 GMT

Mdex logo
Mdex
Feb-22-2022 08:33 GMT

BSCswap logo
BSCswap
Feb-22-2022 08:33 GMT

Anyswap logo
Anyswap
Feb-22-2022 08:33 GMT

BSCStation Swap logo
BSCStation Swap
Feb-22-2022 08:33 GMT

CheeseSwap logo
CheeseSwap
Feb-22-2022 08:33 GMT

O3swap logo
O3swap
Feb-22-2022 08:33 GMT

Bscex logo
Bscex
Feb-22-2022 08:33 GMT

Autofarm logo
Autofarm
Feb-22-2022 08:33 GMT

ApeSwap logo
ApeSwap
Feb-22-2022 08:33 GMT

BakerySwap logo
BakerySwap
Feb-22-2022 08:33 GMT

Biswap logo
Biswap
Feb-22-2022 08:33 GMT

1inch Network on BSC logo
1inch Network on BSC
Feb-22-2022 08:33 GMT

ParaSwap BSC logo
ParaSwap BSC
Feb-22-2022 08:33 GMT
 

Hướng dẫn cách mua CongCong (CongCong)

Nếu bạn muốn mua token, bạn sẽ phải có Bitcoin viết tắt là (BTC) hoặc Ethereum (ETH) cho mục đích giao dịch. Tôi đã xem xét sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance trong bài đăng này để giúp bạn xác định các trang web tốt nhất để mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Hãy đọc và nhận các mẹo về giao dịch tiền điện tử tốt nhất.

Đã có một số trường hợp lừa đảo được báo chí cập nhật trong những năm qua đó là bắt chước trang web gốc, vì thế bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng URL của trang web.

Trước tiên, hãy chú ý đến chứng chỉ 'Bảo mật' sẽ bật lên trong thanh địa chỉ của bạn và chứng chỉ đó hoạt động như một xác nhận về tính xác thực của trang web. Thứ hai, để an toàn hơn khi giao dịch trên nền tảng, hãy đảm bảo đánh dấu trang xác thực để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào trong các tìm kiếm trong tương lai.

Bước 1: Tạo tại khoản và điền thông tin cơ bản

Để tạo tài khoản trên Binance bạn có thể truy cập vào link này https://www.binance.com/ bạn phải điền thông tin chi tiết của mình bằng cách chuyển đến tab " Đăng ký ”ở góc bên phải của trang web và điền vào chi tiết giao dịch của bạn.

đăng ký binance

Ví dụ: bạn sẽ cần phải điền số điện thoại di động của mình hoặc bạn chọn sử dụng địa chỉ email của mình. Đối với địa chỉ email, bạn cần sử dụng email chính mà bạn có thể truy cập dễ dàng và là địa chỉ an toàn nhất vì bạn sẽ luôn cần nó để đăng nhập vào tài khoản Binance của mình.

Bạn cũng cần chọn một mật khẩu mạnh cho email của mình; mật khẩu mạnh phải bao gồm hỗn hợp số, ký hiệu, chữ hoa và chữ thường. Bạn sẽ nhận được mã gồm 6 chữ số qua email bạn đã cung cấp làm mã xác minh tài khoản của mình và để hoàn tất quá trình đăng ký.

Bước 2: Cho phép xác thực 2FA-hai yếu tố (Tùy chọn)

Để làm cho tài khoản của bạn an toàn hơn, bạn cần cho phép sử dụng xác thực hai yếu tố sau lần đăng nhập đầu tiên. Hãy tin tôi; điều quan trọng là phải thiết lập 2FA vì nó giúp tài khoản của bạn an toàn hơn trước bất kỳ hoạt động tấn công nào!

Mỗi khi bạn đăng nhập bằng xác thực hai yếu tố, bạn sẽ cần cung cấp một mã duy nhất khi bạn nhập email và mật khẩu của mình. Để nhận mã duy nhất của bạn, hãy sử dụng ứng dụng xác thực của Google được tải xuống điện thoại thông minh của bạn.

Bước 3: Mua Bitcoin (BTC) hoặc ETH đầu tiên của bạn

Để gửi tiền vào tài khoản ví tiền điện tử của bạn trên Binance hoặc trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của bạn thông qua chuyển tiền SWIFT hoặc bạn có thể chọn sử dụng thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng của mình. Về phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng thẻ tín dụng.

Binance trước đây không cho phép sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên nền tảng của mình, nhưng điều này đã được giới thiệu. Binance hợp tác với Simplex để cho phép người dùng sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của họ để mua Bitcoin hoặc Ethereum. Điều này đã dẫn đến tốc độ giao dịch tiền điện tử nhanh hơn, phí giao dịch thấp và giao dịch linh hoạt hơn.

Tôi thực sự khuyên bạn nên mua Bitcoin trước và sau đó giao dịch nó với số lượng token phù hợp.

Bạn có thể xem chi tiết cách mua Coins ở đây đây là hướng dẫn trực tiếp từ binance nên các bạn yên tâm nhé

Cuối cùng, tài liệu cá nhân của bạn sẽ được phê duyệt sau khi hệ thống xác minh và một email được gửi để hiển thị xác nhận đơn đặt hàng. Sau đó, tài khoản Binance của bạn được ghi có bằng BTC hoặc Ethereum đã mua.

Bước 4: Hướng dẫn Swap token

Thêm tiện ích mở rộng MetaMask vào Chrome

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Chrome. Truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến và tìm kiếm MetaMask, đảm bảo rằng tiện ích mở rộng được cung cấp bởi https://metamask.io để đảm bảo an toàn, sau đó nhấp vào Thêm vào Chrome.

Tiếp tục với "Get Started" và sau đó nhấp vào "create a wallet" trong màn hình tiếp theo, đọc tất cả các hướng dẫn trên màn hình tiếp theo và sau đó nhấp vào "Agree"

Tiếp theo chọn mật khẩu an toàn để bảo mật ví MetaMask của bạn, mật khẩu này không phải là khóa riêng tư hoặc các cụm từ hạt giống của bạn, bạn chỉ cần mật khẩu này để truy cập Tiện ích mở rộng của Chrome.

Ở đây có bước tạo cụm từ dự phòng, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các từ ngẫu nhiên xuất hiện sau khi bạn nhấp vào "reveal secret words", hãy viết những từ này ra một tờ giấy và đừng bao giờ lưu chúng trực tuyến, ở bất kỳ đâu. Để tăng cường bảo mật, bạn thậm chí có thể cân nhắc việc nhận Cryptosteel Capsule từ Ledger để lưu trữ các cụm từ của bạn một cách an toàn và vật lý.

Khi bạn đã lưu các cụm từ hạt giống của mình một cách an toàn, hãy xác nhận trên màn hình tiếp theo bằng cách xác minh chúng. Và bạn đã hoàn thành! Đọc các mẹo một lần nữa để đảm bảo bạn nhận thức đầy đủ về các vấn đề bảo mật và nhấp vào tất cả là xong, bây giờ ví của bạn đã sẵn sàng. Bây giờ hãy nhấp vào biểu tượng MetaMask trên thanh tiện ích mở rộng trên trình duyệt và mở khóa ví của bạn bằng mật khẩu của bạn. Bạn sẽ thấy số dư ban đầu của mình sau đó.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng gửi BNB vào ví của mình, hãy truy cập PancakeSwap, nhấp vào "Connect" ở trên cùng và chọn MetaMask.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối với MetaMask, bạn sẽ được hỏi ngay xem bạn có muốn thêm mạng Binance Smart Chain vào MetaMask của mình hay không, vui lòng tiếp tục với bước này vì điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng bạn đang gửi BNB của mình qua mạng bên phải. Sau khi thêm mạng, hãy chuyển sang mạng trên MetaMask và bạn sẽ có thể xem số dư BNB của mình trên Chuỗi thông minh Binance. Bây giờ sao chép địa chỉ vào khay nhớ tạm bằng cách nhấp vào tên tài khoản.

Bây giờ hãy quay lại Binance hoặc bất kỳ sàn giao dịch nào bạn đã mua BNB. Chuyển đến ví BNB và chọn Rút tiền, trên địa chỉ người nhận, dán địa chỉ ví của chính bạn và đảm bảo đó là địa chỉ chính xác, sau đó trên mạng chuyển tiền, hãy đảm bảo bạn đã chọn Binance Smart Chain (BSC) hoặc BEP20 (BSC)

Nhấp vào gửi và làm theo các bước xác minh sau đó. Sau khi rút BNB của bạn thành công, nó sẽ đến ví của bạn rất nhanh. Giờ thì cuối cùng bạn đã sẵn sàng mua token !

Quay lại PancakeSwap, chọn Trade > Exchange ở thanh bên trái

Bạn sẽ thấy một giao diện tương đối đơn giản hơn ở đây về cơ bản chỉ có hai trường, từ và đến và một nút lớn cho biết "Connect Wallet" hoặc "Swap".

Nhấp vào Connect Wallet nếu bạn chưa làm như vậy. Nếu không, bạn sẽ có thể thấy số dư BNB của mình tại đây tại trường từ, nhập số tiền bạn muốn đổi lấy token và sau đó trên trường tới, chọn token từ menu thả xuống, số lượng token tương ứng sẽ hiển thị ngay lập tức. Xác minh và sau đó tiến hành "Swap".

Trong màn hình tiếp theo, xác nhận giao dịch một lần nữa bằng cách nhấp vào Xác nhận Hoán đổi. Bây giờ MetaMask sẽ bật lên và hỏi bạn xem bạn có muốn cho phép PancakeSwap sử dụng BNB của mình hay không, hãy nhấp vào Xác nhận.

Chờ màn hình xác nhận cho đến khi nó hiển thị "Transaction Submitted", xin chúc mừng! Cuối cùng thì bạn cũng đã mua được token !! Sau một thời gian ngắn, bạn sẽ có thể thấy số dư token của mình trên Ví MetaMask của mình.

Ngoài (các) sàn giao dịch ở trên, có một số sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nơi họ có khối lượng giao dịch hàng ngày tốt và cơ sở người dùng khổng lồ. Điều này sẽ đảm bảo bạn sẽ có thể bán tiền của mình bất kỳ lúc nào và phí thường sẽ thấp hơn. Bạn cũng nên đăng ký trên các sàn giao dịch này vì khi token được niêm yết ở đó, nó sẽ thu hút một lượng lớn khối lượng giao dịch từ người dùng ở đó, điều đó có nghĩa là bạn sẽ có một số cơ hội giao dịch tuyệt vời!

 
Những thông tin về tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo" chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư. Bạn có thể tìm hiểu và đọc thông tin dự án từ website chính thức hoặc các nguồn mà bạn có thể tin tưởng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động đầu tư cá nhân của bạn.

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Mô hình nến Marubozu là gì?

Mô hình nến Marubozu là gì? Marubozu có nghĩa là “bald head” hoặc “shaved head" trong tiếng Nhật và điều này được thể hiện khi nến không có râu hoặc bóng trên thân nến, có nghĩa là giá mở hoặc...

Mô hình nến xuyên (Piercing Pattern) là gì?

Mô hình nến xuyên Mô hình xuyên thủng (hay còn gọi là Piercing Pattern) là mô hình giá nến hai ngày đánh dấu sự đảo chiều tiềm năng trong ngắn hạn từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình...

Token FISTS (FISTS) là gì? | Cách mua FISTS (FISTS)

FISTS (FISTS) là gì? FISTS (FISTS) là một loại tiền ảo (hay còn được gọi là tiền điện tử), được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain(BSC BEP-20) Contract: 0x3b3951c95812b2f0fbfcfa1806b7693dda9e9b7f Click to Copy Thông tin thêm về token FISTS (FISTS) Ngày tạo: Feb-24-2022...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.