Thông tin về Token Tether USD (USDT) on BSC

21

Tether USD (USDT)
on BSC

Tether USD (USDT) là một loại tiền điện tử (tiền ảo) được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain(BSC BEP-20)

Ngày tạo: Dec-17-2021 08:41 GMT
Tổng cung:
3,879,997,922

3,879,997,922 USDT

Nguồn cung đã phát hành:
3,867,917,198 USDT


3,867,917,198 USDT

Số thập phân: 18
Số lượng holder: 2,117,953
Sàn giao dịch:


PancakeSwap (v2) logo PancakeSwap (v2)
Mdex logo Mdex
BSCswap logo BSCswap
Anyswap logo Anyswap
BSCStation Swap logo BSCStation Swap

Report Scam

Tether USD (USDT) Coin data

USDT giá hôm nay là $0 khối lượng giao dịch trong 24h qua là $0. USDT token đã tăng 0% trong 24h qua. Nguồn cung lưu hành hiện tại 3,867,917,198 USDT coins và tổng nguồn cung là 3,879,997,922 USDT. Nếu bạn cần mua hoặc bán USDT, PancakeSwap (v2) hiện đang là sàn giao dịch tốt nhất..

Địa chỉ Số lượng lưu trữ Phần trăm
1 0x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3 487,781,159.916251305963961755 USDT 12.57%
2 0x41772edd47d9ddf9ef848cdb34fe76143908c7ad 303,632,960.325348139146681681 USDT 7.83%
3 0xefdca55e4bce6c1d535cb2d0687b5567eef2ae83 193,402,680.933460088551317314 USDT 4.98%
4 0x7efaef62fddcca950418312c6c91aef321375a00 148,436,697.692016936172625923 USDT 3.83%
5 0x62c1dec1ff328dcdc157ae0068bb21af3967acd9 133,143,414.702660793893279263 USDT 3.43%
6 0x160caed03795365f3a589f10c379ffa7d75d4e76 120,806,421.515799560078681219 USDT 3.11%
7 0x16b9a82891338f9ba80e2d6970fdda79d1eb0dae 91,158,672.714675659147407324 USDT 2.35%
8 0xfd5840cd36d94d7229439859c0112a4185bc0255 79,334,301.937667102005148181 USDT 2.04%
9 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 71,661,598.1 USDT 1.85%
10 0x158da805682bdc8ee32d52833ad41e74bb951e59 67,063,197.988641814211896271 USDT 1.73%
11 0xda8ceb724a06819c0a5cdb4304ea0cb27f8304cf 38,275,431.467651025924545765 USDT 0.99%
12 0x9f4da89774570e27170873befd139a79cb1a3da2 34,149,470.650225938457558135 USDT 0.88%
13 0xeb2d2f1b8c558a40207669291fda468e50c8a0bb 31,686,133.488343070174108938 USDT 0.82%
14 0xa180fe01b906a1be37be6c534a3300785b20d947 31,293,843.375673536682784396 USDT 0.81%
15 0xec6557348085aa57c72514d67070dc863c0a5a8c 26,967,906.592542019296122091 USDT 0.70%
16 0xe2fc31f816a9b94326492132018c3aecc4a93ae1 26,314,679.949777822427116127 USDT 0.68%
17 0xb4ec801aed8c92f2e69589518aaa127afb37d8c9 21,594,253.136109526069151145 USDT 0.56%
18 0x21d45650db732ce5df77685d6021d7d5d1da807f 19,979,875.081364799563803171 USDT 0.51%
19 0xb40c45b605171c6991171649d6b14852243ff156 19,428,855.423939310580260422 USDT 0.50%
20 0xda28eb7aba389c1ea226a420bce04cb565aafb85 18,312,230.443075350742305001 USDT 0.47%
21 0x8840c6252e2e86e545defb6da98b2a0e26d8c1ba 17,488,337.24613686351854249 USDT 0.45%
22 0x28ec0b36f0819ecb5005cab836f4ed5a2eca4d13 16,471,209.048462721582096228 USDT 0.42%
23 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 15,816,547.355390796865266325 USDT 0.41%
24 0x7ef0841e1c4854a02ba08a1d9e69f3d1e3533dcc 15,013,251.313494543566949609 USDT 0.39%
25 0xa987f0b7098585c735cd943ee07544a84e923d1d 14,931,037.3567078302053898 USDT 0.38%
26 0x0fb881c078434b1c0e4d0b64d8c64d12078b7ce2 13,591,718.423495586288709752 USDT 0.35%
27 0x63b30de1a998e9e64fd58a21f68d323b9bcd8f85 12,922,801.93106395616703633 USDT 0.33%
28 0x0000000000000000000000000000000000001004 12,895,999.0089978 USDT 0.33%
29 0x1483767e665b3591677fd49f724bf7430c18bf83 12,147,032.019842531548867602 USDT 0.31%
30 0x09cb618bf5ef305fadfd2c8fc0c26eecf8c6d5fd 11,735,959.374549885374442367 USDT 0.30%
31 0xbe60d4c4250438344bec816ec2dec99925deb4c7 11,162,026.95899738558706683 USDT 0.29%
32 0x605f91a9f1b2fca83e6b9f2dc16f3764cdce8080 10,436,827.700304130365303825 USDT 0.27%
33 0xcc549272d06909c5c7c8af4908a5d3931418efb2 10,394,966.828474009330486991 USDT 0.27%
34 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 10,323,536.55327014 USDT 0.27%
35 0x9094bd0752071dd2e0f59555f6aa4867b2c34d1e 10,099,751.1196909 USDT 0.26%
36 0x823d5a23fa2403a0a872746f49050467631b50bd 10,000,021 USDT 0.26%
37 0x53f78a071d04224b8e254e243fffc6d9f2f3fa23 9,538,451.874073422726463397 USDT 0.25%
38 0x502468112286ae288f908da79b96d70ec75df1ab 8,789,594.408338736395844076 USDT 0.23%
39 0x9b22403637f18020b78696766d2be7de2f1a67e2 8,386,150.950024829112178256 USDT 0.22%
40 0x249cd054697f41d73f1a81fa0f5279fcce3cf70c 8,351,040.145234187245937055 USDT 0.22%
41 0xefee266cca0633f3ae9ec2badd04097d54342832 8,236,271 USDT 0.21%
42 0x075e72a5edf65f0a5f44699c7654c1a76941ddc8 7,329,801.368868436239830972 USDT 0.19%
43 0x78c7aabfaf25b0c883321791b1d8f1462fb674c6 6,666,790.586844284791719061 USDT 0.17%
44 0x8013265cba30309a20c0bfb68ca7df4f21c234b7 6,073,933.088434156270553026 USDT 0.16%
45 0x2e707261d086687470b515b320478eb1c88d49bb 5,693,098.865997791259705394 USDT 0.15%
46 0xdd90e5e87a2081dcf0391920868ebc2ffb81a1af 5,619,929.115432720589592625 USDT 0.14%
47 0x04580ce6dee076354e96fed53cb839de9efb5f3f 5,521,752.09042681077698868 USDT 0.14%
48 0x2b30c317cedfb554ec525f85e79538d59970beb0 5,484,170.253455294219149447 USDT 0.14%
49 0x089a4055b37e033675538513d84841b99a32226e 5,427,005.711668586001642761 USDT 0.14%
50 0x625b02b687ec38f3085af5b108dda410775fa76a 5,216,606.624966571424320417 USDT 0.13%

Tether USD (USDT)Coin listings at exchanges

Sàn giao dịch Giá cuối cùng Ngày listing

PancakeSwap (v2) logo
PancakeSwap (v2)
Dec-17-2021 08:41 GMT

Mdex logo
Mdex
Dec-17-2021 08:41 GMT

BSCswap logo
BSCswap
Dec-17-2021 08:41 GMT

Anyswap logo
Anyswap
Dec-17-2021 08:41 GMT

BSCStation Swap logo
BSCStation Swap
Dec-17-2021 08:41 GMT

CheeseSwap logo
CheeseSwap
Dec-17-2021 08:41 GMT

O3swap logo
O3swap
Dec-17-2021 08:41 GMT

Bscex logo
Bscex
Dec-17-2021 08:41 GMT

Autofarm logo
Autofarm
Dec-17-2021 08:41 GMT

ApeSwap logo
ApeSwap
Dec-17-2021 08:41 GMT

BakerySwap logo
BakerySwap
Dec-17-2021 08:41 GMT

Biswap logo
Biswap
Dec-17-2021 08:41 GMT

1inch Network on BSC logo
1inch Network on BSC
Dec-17-2021 08:41 GMT

ParaSwap BSC logo
ParaSwap BSC
Dec-17-2021 08:41 GMT