Home Forex 101 Thị trường Ngoại hối là gì?

Thị trường Ngoại hối là gì?

0
Thị trường Ngoại hối là gì?

Rất nhiều bn đc có thsbqua câu hi này, nhưng tôi vn muốn đưa ra mt câu trli ngắn gn đnhng người mi bắt đầu tham gia thtrường có được nhng kiến thc cơ bn đầu tiên về nó, còn nhng ai đã có kinh nghim thì cũng có dp ôn li mt lần na. 

Thtrường Ngoi hối (tiếng Anh: Foreign Exchange Market, viết tắt là FOREX hay FX) là thtrường tiền tliên ngân hàng quốc tế, còn được nhắc đến dưới cái tên Thtrường Tiền mt (Cash Market) hoc Thtrường Liên ngân hàng Giao ngay (Spot Interbank Market).

Foreign Exchange Market, viết tắt là FOREX hay FX
Foreign Exchange Market, viết tắt là FOREX hay FX

Thtrường Ngoi hối tồn ti bất cnơi nào mà đó, tiền tca mt quốc gia này được chuyn đi thành tiền tca mt quốc gia khác. Chính chúng ta svô tình trthành người tham gia thtrường Ngoi hối nếu như, hãy lấy mt ví dđơn gin, trong mt chuyến đi du lch nước ngoài, chúng ta đi tiền tca nước mình sang tiền tca nước mà chúng ta ti thăm đchi tiêu.

Vì vy, skhông có gì đáng ngc nhiên khi biết rằng nếu lấy doanh số hàng ngày ca thtrường Ngoi hối chia cho dân số trên Trái đất thì mi người trong chúng ta đóng góp khong 200 đô-la Mvào con số đó. Thtrường Ngoi hối phc vnhu cầu chuyn đi tiền tvì mc đích giao dch đơn thuần cũng như đtìm kiếm li nhun. 

Thtrường Ngoi hối như hin nay hình thành sau mt lot ci cách din ra vào năm 1971, sau khi hthống qun lý tiền tBretton Woods bxóa b(hthống này được đt theo tên thtrấn Bretton Woods bang New Hamsphire, M, nơi Hi nghTài chính và Tiền tQuốc tế din ra vào năm 1944 dưới sbo trca Liên Hp Quốc.

Ti đây, Hip ước Bretton Woods đã được ký kết). Các nước có nền kinh tế phát trin đã duy trì tgiá hối đoái cố đnh bằng cách neo giá trđồng tiền ca mình vào vàng cho đến năm 1971.

Đây cũng chính là nguyên tắc cốt lõi ca thtrường tiền tcho đến thi đim đó. Sau khi hthống Bretton Woods bxóa b, các nước này chuyn sang hthống tgiá thni, trong đó mi đồng tiền đều có tính tdo chuyn đi và đều có thđược mua bán trên thtrường theo giá cđược xác đnh da vào cung và cầu thc tế đối vi đồng tiền đó. 

Thtrường Ngoi hối là thtrường tdo; nó không có mt trung tâm giao dch tp trung hay các tiêu chun giao dch thống nhất. Vic trao đi tiền tđược thc hin thông qua hthống các ngân hàng thương mi, ngân hàng trung ương, công ty đầu tư, môi gii cũng như các nhà kinh doanh và đầu tư cá nhân. Hầu hết các hot đng trên thtrường đều được xlý thông qua các ngân hàng ln và có nh hưởng, thường được gi là nhng tchc to lp thtrường (market makers). 

Thtrường Ngoi hối có giá trgiao dch ln nhất trong số các thtrường tài chính, và giá trnày cũng tăng lên rất nhanh: tng giá trgiao dch trong mt ngày ca thtrường Ngoi hối là khong 5 tđô la vào năm 1977, con số này tăng lên 600 tđô la mười năm sau đó, và chm mốc 1 nghìn tvào năm 1998.

Ngày nay, giá trnày là khong 2 đến 3,5 ngàn tđô-la. So sánh con số này vi giá trgiao dch ca thtrường trái phiếu Mỹ ‒ khong 300 tđô-la – hay thtrường chng khoán – khong 100 tđô-la – ta sthấy nó ln ti mc nào. Giá trgiao dch ca thtrường Ngoi hối ln gấp năm lần tng giá trgiao dch ca tất ccác thtrường tài chính khác cng li. 

Không lâu trước đây, chcó các ngân hàng ln thc hin các giao dch ngoi hối. Shn chế đó đã bphá bnhanh chóng nhsphát trin ca công ngh, mng Internet và đc bit là các phần mềm. Nhng yếu tố này làm cho tính thanh khon ca thtrường tăng lên còn chi phí thì gim xuống. Dần dần, vic giao dch kiếm li đã phát trin bùng nkhi tất cmi người đều có ththam gia thtrường. 

Thtrường Ngoi hối là thtrường sôi đng và có tính thanh khon cao nhất trên thế gii bi nó mca 24 gimi ngày. Nó khác bit so vi các thtrường tài chính truyền thống khác do “hàng hóa” ca nó được luân chuyn rất nhanh còn chi phí giao dch thì li rất thấp. 

Ưu điểm thtrường Ngoi hối

  1. Mang tính toàn cầu do nó không có mt trung tâm thanh toán tiền mt tp trung. Nó bao gồm nhiều thành phần tham gia ti nhiều không gian đa lý khác nhau.
  2. Có tính thanh khon cao. Số lượng ln người tham gia thtrường khiến giá trgiao dch ln và cho phép bất cloi ngoi tnào cũng có thđược mua hay bán theo giá thtrường vào bất cthi đim nào.
  3. Ddàng tiếp cn. Thtrường Ngoi hối cũng như thông tin về nó, như tin tc hay các chsố tài chính, có thđược tiếp cn mt cách ddàng. Bn có thm, đóng hoc thay đi trng thái giao dch ca mình bất clúc nào trong ngày.
  4. Luôn được đm bo chất lượng hot đng. Mi giao dch được thc hin nhanh chóng theo giá thtrường nhvào tính thanh khon cao và strgiúp ca hthống máy tính. Nó cho phép tránh được tình trng trượt giá và các hn chế khác trong hot đng giao dch hoán đi tiền t.
  5. Hot đng 24 gimi ngày. Giao dch được thc hin 24 gimt ngày, tThHai đến thSáu, trcác ngày cuối tuần và mt vài ngày nghkhác. 

Thtrường Ngoi hối là mt thtrường đc thù, các giao dch trong đó đều được xlý tđng thông qua mng Internet vi strgiúp ca mt phần mềm đc bit như MT4, MT5.

Bi vy bn không nhất thiết phi đóng bchnh tề, com-lê cà vt mi được phép giao dch trên thtrường và uy tín hay đo đc ca bn trong trường hp này cũng không giúp ích được gì nhiều. Dù trong cuc sống thc, bn có thcố gắng sa cha sai lầm, xóa bnhng hiu nhầm hay dàn xếp các vấn đề, nhưng trên thtrường Ngoi hối skhông ai thèm quan tâm đến chuyn người đang ngồi trước màn hình và thc hin giao dch là ai.

Điều này thot nghe có vkhông hay. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là mt đim tốt bi nó là mt thtrường tdo và rằng hiu biết ca bn sđược đánh giá đúng vi giá trthc ca nó. Li nhun thu được là bằng chng duy nhất và không thchối cãi cho thành công ca chính bn. Hãy làm tốt và bn skhông bao gibđánh giá thấp! 

Có ba lý do chính khiến người ta tham gia thtrường Ngoi hối: đầu tư, bo vmình khi các ri ro tiền tvà đầu cơ. Nhưng lý do cuối cùng mi là đng cơ chính ca nhng người tham gia thtrường, có đến 80-90% các nhà kinh doanh hướng ti mc đích tìm kiếm li nhun nhvào chênh lch tgiá.

Các đồng tiền và cp tiền ttrên thtrường Ngoi hối cũng đồng thi được sdng trong các giao dch tài chính vi vai trò là phương tin thanh toán. Chính các giao dch thanh toán quốc tế được thc hin bi các doanh nghip và tchc là đm bo cho svn hành ca nền kinh tế nói chung, cũng như hot đng và sự ổn đnh thtrường Ngoi hối nói riêng. 

Mi người thường nói rằng kinh doanh Ngoi hối cha đng nhiều ri ro. Vy thc hư thế nào? Sthay đi nhanh chóng ca giá cti đây không có nghĩa là nó ri ro hơn các thtrường tài chính khác. Chắc chắn là có nhiều ri ro hin hu trên thtrường Ngoi hối, tuy nhiên nó không phi là không thtránh được.

Bn thân thtrường là trung lp và thua lcũng không phi là thuc tính ca nó. Điều quan trng nằm quyết đnh mua hay bán ca người kinh doanh.

Nếu bn bchiếc búa đp vào tay thì liu chiếc búa có đáng trách hay không? Và liu bn có ngng làm vic vì sbbúa đp không? Quan trng là bn cần nhìn nhn rõ ràng rằng bn thân đầu tư không phi là mt ri ro mà là quá trình qun trri ro. Bn không được phép lđi nhng ri ro hin hu.

Bi vì trong khi cố gắng tối đa hóa li nhun, bn có thbthua lnng nề. Trước khi bắt tay vào kinh doanh, hãy tính toán khnăng tài chính ca mình, chun btâm lý sn sàng cho mt quá trình làm vic chăm chchkhông phi mt cuc phiêu lưu thú v.

Tham khảo : ebook Forex 101