Home Forex 101 Thị trường Ngoại hối giao dịch cái gì?

Thị trường Ngoại hối giao dịch cái gì?

0
Thị trường Ngoại hối giao dịch cái gì?

Thtrường tiền tliên ngân hàng là thtrường duy nhất trong đó tiền va là hàng hóa va là phương tin trao đi. Nó minh ha mt cách sống đng cho câu nói quen thuc “Tiền li đra tiền”. Tiền là tài sn có tính thanh khon cao nhất; tiếp theo là các tài khon séc và tài khon vãng lai.

Nhng loi hình tài sn này giúp cho ngân hàng khai thác và sdng tiền mt cách ddàng và nhanh chóng. Các ngân hàng có thmua và trao đi mt lượng tiền ln vi nhau mà không cần bất ctha thun hay hp đồng kèm theo nào bi uy tín gia các ngân hàng tham gia hot đng thanh toán là tuyt đối (chcó nhng ngân hàng đđtin cy, đvốn và vic qun trri ro đáp ng được yêu cầu ca ngân hàng trung ương mi được phép tham gia thtrường). Nhng ngân hàng này đm bo rằng vic thanh toán sđược thc hin theo tha thun. 

Mt khác, các nhà kinh doanh li luôn phi chu nhng ri ro tài chính nhất đnh khi giao dch mua bán tiền t, cho nên người ta có đầy đlý do đnói rằng nhà kinh doanh đang kinh doanh RI RO và anh ta được đền đáp vì đã gánh chu nhng ri ro đó.

Trong thế gii hin đi, ri ro là mt hàng hóa được ưa chung. Cũng giống như ngành kinh doanh bo him, các nhà môi gii bo him ký kết hp đồng vi khách hàng ca mình (trên thtrường Ngoi hối, các nhà môi gii cũng ký hp đồng vi khách hàng) và sau đó bán nhng hp đồng này cho các công ty bo him ln (vi tính chất giống nghip vthanh toán bù trtrên thtrường Ngoi hối).

Bi vy, các nhà môi gii chính là người mua lấy ri ro, còn các công ty bo him ln, nhng nhà buôn ln, thì hoàn toàn kim soát được ri ro đó do số lượng khách hàng mua bo him là rất ln. 

Giao dch ký qugiúp các nhà kinh doanh có cơ hi dùng đòn by tài chính đối vi các giao dch mua bán tiền tca mình, cho phép hgiao dch bằng số tiền ln hơn so vi số dư thc có trên tài khon. Tất nhiên vic đó làm tăng thêm ri ro thua l, nhưng mt khác, thtrường cũng có nhng nguyên tắc cho phép nhà kinh doanh hn chế ri ro đó bằng cách đóng trng thái giao dch ca mình vào bất cthi đim nào. Thtrường có tính thanh khon rất cao và mdù các biến đng về giá có vln khi sdng đòn by nhưng cũng không bao givượt quá 2% trong phm vi mt ngày giao dch. 

Nhng người tham gia thtrường Ngoi hối luôn bán mt loi ngoi tnày đcó được mt loi ngoi tkhác. Chng hn, hbán hoc mua euro lấy đô-la M. Đtránh hiu nhầm về hot đng trao đi mà chúng ta thc sthc hin, thut ng“đồng tiền đnh giá” (basic currency) ra đi. Đồng tiền đầu tiên trong cp tiền tđược trao đi vi nhau slà đồng tiền đnh giá. Ví d, đồng tiền đnh giá ca cp EUR/USD là đồng euro. Chúng ta smua hoc bán đồng euro bằng đồng đô-la M

Ttrước ti nay, đồng đô-la Mcó thva là đồng tiền đng thnhất va là đồng tiền đng thhai trong rất nhiều cp tiền tkhác nhau. Thường thì đồng tiền đầu tiên trong mt cp tiền tệ  scó giá trln hơn ti thi đim nó bắt đầu xuất hin trên thtrường.

Vì thế, khi đồng euro ra đi năm 1999, nó đã đng trước đồng đô-la Mtrong cp EUR/USD do ti thi đim đó nó có giá cao hơn (mt euro tương đương 1,185 đô-la M). Tgiá hối đoái sđược gi là tgiá trc tiếp nếu đồng đô-la Mtrong cp tiền tlà đồng tiền đng đầu tiên (ví dUSD/CHF, USD/JPY).

Tgiá hối đoái sđược gi là tgiá gián tiếp nếu đồng đô-la Mtrong cp đó là đồng tiền đng thhai (ví dEUR/USD, GBP/USD, AUD/USD). Đương nhiên, hot đng hối đoái không chđược thc hin bằng đồng đô-la M, và tgiá hối đoái trong đó không có mt đồng đô la Mđược gi là tgiá chéo hay tgiá ngoi lai. Các tgiá ngoi lai có giá trgiao dch ln nhất là EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF.