Subsidy là gì?

Subsidy là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Subsidy

Thông tin về Subsidy

Tên gọi tiếng Anh Subsidy
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Subsidy là gì?
  • Trợ cấp là một khoản thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp, thường dưới hình thức thanh toán bằng tiền mặt từ chính phủ hoặc cắt giảm thuế có mục tiêu.
  • Về lý thuyết kinh tế, trợ cấp có thể được sử dụng để bù đắp những thất bại của thị trường và ngoại tác nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn.
  • Tuy nhiên, những người chỉ trích trợ cấp chỉ ra các vấn đề trong việc tính toán các khoản trợ cấp tối ưu, khắc phục các chi phí không nhìn thấy được và ngăn cản các động lực chính trị khiến trợ cấp trở nên nặng nề hơn là có lợi.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Subsidy thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here