Subprime Loan là gì?

Subprime Loan là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Subprime Loan

Thông tin về Subprime Loan

Tên gọi tiếng Anh Subprime Loan
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Subprime Loan là gì?
  • Các khoản cho vay dưới chuẩn có lãi suất cao hơn lãi suất cơ bản.
  • Những người đi vay dưới chuẩn thường có xếp hạng tín dụng thấp hoặc là những người được cho là có khả năng không trả được nợ.
  • Lãi suất dưới chuẩn có thể khác nhau giữa các bên cho vay, vì vậy bạn nên mua sắm trước khi chọn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Subprime Loan thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here