Structured Finance là gì?

Structured Finance là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Structured Finance

Thông tin về Structured Finance

Tên gọi tiếng Anh Structured Finance
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Structured Finance là gì?
  • Tài chính có cấu trúc là một công cụ tài chính dành cho các công ty có nhu cầu tài chính phức tạp mà thông thường không thể giải quyết được bằng nguồn tài chính thông thường.
  • Các nhà cho vay truyền thống thường không cung cấp tài chính có cấu trúc.
  • Các sản phẩm tài chính có cấu trúc, chẳng hạn như nghĩa vụ nợ được thế chấp, không thể chuyển nhượng.
  • Tài chính có cấu trúc đang được sử dụng để quản lý rủi ro và phát triển thị trường tài chính cho các thị trường mới nổi phức tạp.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Structured Finance thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here