Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis là gì?

Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis

Thông tin về Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis

Tên gọi tiếng Anh Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis là gì?
Phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Đe doạ (SWOT)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here