Statute of Limitations là gì?

Statute of Limitations là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Statute of Limitations

Thông tin về Statute of Limitations

Tên gọi tiếng Anh Statute of Limitations
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Statute of Limitations là gì?
  • Thời hiệu là luật quy định khoảng thời gian tối đa mà các bên trong tranh chấp phải khởi kiện.
  • Khoảng thời gian được phép theo thời hiệu thay đổi tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội cũng như thẩm quyền mà hành vi đó đang bị tranh chấp.
  • Các vụ án liên quan đến tội phạm nghiêm trọng, như giết người, thường không có thời hạn tối đa.
  • Theo luật pháp quốc tế, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng không có thời hiệu.
  • Các quy định về giới hạn cũng có thể áp dụng đối với nợ tiêu dùng, sau đó sẽ trở thành nợ có thời hạn sau khi hết thời hiệu.
  • Những người ủng hộ thời hiệu tin rằng chúng là cần thiết vì sau thời gian, bằng chứng quan trọng có thể bị mất và ký ức của các nhân chứng có thể trở nên mù mịt.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Statute of Limitations thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here