Statistical Significance là gì?

Statistical Significance là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Statistical Significance

Thông tin về Statistical Significance

Tên gọi tiếng Anh Statistical Significance
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Statistical Significance là gì?
  • Ý nghĩa thống kê là sự xác định rằng mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến là do một cái gì đó khác với cơ hội gây ra.
  • Ý nghĩa thống kê được sử dụng để cung cấp bằng chứng liên quan đến tính hợp lý của giả thuyết vô hiệu, trong đó giả thuyết rằng không có gì hơn là cơ hội ngẫu nhiên trong dữ liệu.
  • Kiểm định giả thuyết thống kê được sử dụng để xác định xem kết quả của một tập dữ liệu có ý nghĩa thống kê hay không.
  • Nói chung, giá trị p từ 5% trở xuống được coi là có ý nghĩa thống kê.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Statistical Significance thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here