Standard of Living là gì?

Standard of Living là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Standard of Living

Thông tin về Standard of Living

Tên gọi tiếng Anh Standard of Living
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Standard of Living là gì?
  • Mức sống là mức sống vật chất của người bình thường trong một nhóm dân cư nhất định.
  • Nó thường được đo lường bằng cách sử dụng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên đầu người.
  • Mức sống và chất lượng cuộc sống sử dụng một số dữ liệu giống nhau, nhưng mức sống thể hiện khía cạnh vật chất hơn của cuộc sống trong khi chất lượng cuộc sống thể hiện khía cạnh phi vật thể hơn.
  • Một bộ dữ liệu tiêu chuẩn sống khác là Chỉ số Phát triển Con người (HDI), sử dụng nhiều yếu tố từ tuổi thọ và trình độ học vấn, đến tổng thu nhập quốc dân (GNI) và tỷ lệ giết người.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Standard of Living thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here