Standard of Living là gì?

8

Mức sống là gì?

Mức sống là số lượng và chất lượng của hàng hóa vật chất và dịch vụ sẵn có cho một nhóm dân cư nhất định.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Mức sống là mức sống vật chất của người bình thường trong một nhóm dân cư nhất định.
  • Nó thường được đo lường bằng cách sử dụng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên đầu người.
  • Mức sống và chất lượng cuộc sống sử dụng một số dữ liệu giống nhau, nhưng mức sống thể hiện khía cạnh vật chất hơn của cuộc sống trong khi chất lượng cuộc sống thể hiện khía cạnh phi vật thể hơn.
  • Một bộ dữ liệu tiêu chuẩn sống thay thế là Chỉ số Phát triển Con người (HDI), sử dụng nhiều yếu tố từ tuổi thọ và trình độ học vấn, đến tổng thu nhập quốc dân (GNI) và tỷ lệ giết người.

Hiểu biết về mức sống

Mức sống tập trung vào các yếu tố vật chất cơ bản như thu nhập, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tuổi thọ và cơ hội kinh tế. Nó liên quan chặt chẽ đến chất lượng cuộc sống, cũng có thể khám phá các yếu tố như sự ổn định kinh tế và chính trị, tự do chính trị và tôn giáo, chất lượng môi trường, khí hậu và an toàn.

Mức sống thường được sử dụng để so sánh các khu vực địa lý, chẳng hạn như mức sống ở Hoa Kỳ so với Canada, hoặc mức sống ở St. Louis so với New York. Mức sống cũng có thể được sử dụng để so sánh các điểm khác biệt trong thời gian.

Ví dụ, so với một thế kỷ trước, mức sống ở Hoa Kỳ đã được cải thiện rất nhiều. Khối lượng công việc tương tự sẽ làm tăng số lượng hàng hóa, và các mặt hàng từng là xa xỉ, chẳng hạn như tủ lạnh và ô tô, giờ đây đã được phổ biến rộng rãi. Hơn nữa, tuổi thọ đã tăng lên, và số giờ làm việc hàng năm đã giảm xuống.

Theo nghĩa hẹp, các nhà kinh tế thường đo lường mức sống bằng GDP. GDP bình quân đầu người cung cấp một ước tính nhanh, sơ bộ về tổng lượng hàng hóa và dịch vụ có sẵn trên mỗi người. Mặc dù nhiều thước đo mức sống phức tạp hơn, phức tạp hơn đã được đưa ra, nhưng nhiều thước đo trong số đó có mối tương quan cao với GDP bình quân đầu người.

Mức sống thường được đo bằng GDP bình quân đầu người.

Mức sống thường cao hơn ở các nước phát triển. Trên thực tế, các thước đo cơ bản về mức sống, chẳng hạn như GDP bình quân đầu người, thường được sử dụng để xác định sự khác biệt giữa các nước nhiều hơn và kém phát triển hơn. Các nền kinh tế thị trường mới nổi thường thấy mức sống tăng lên theo thời gian khi chúng lớn lên và phát triển thành các nền kinh tế hiện đại, công nghiệp hóa.

Ví dụ về mức sống

Một thước đo mức sống là Chỉ số Phát triển Con người (HDI) của Liên hợp quốc, cho 189 quốc gia dựa trên các yếu tố bao gồm tuổi thọ trung bình, trình độ học vấn và thu nhập bình quân đầu người. Tính đến năm 2019, các quốc gia có năm điểm HDI cao nhất là Na Uy (0,957), Ireland và Thụy Sĩ (0,955), Hồng Kông và Iceland (0,949) và Đức (0,947).

Ngược lại, các quốc gia có năm điểm HDI năm 2019 thấp nhất là Niger (0,394), Cộng hòa Trung Phi (0,397), Chad (0,398), Burundi và Nam Sudan (0,433) và Mali (0,434). Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ 17 trong khi Trung Quốc đứng thứ 85.

Để minh chứng cho sự khác biệt giữa điểm số 0,957 và 0,394, Na Uy có tuổi thọ trung bình là 82,4 tuổi, 18,1 năm đi học trên mỗi người dân, tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người là 66.494 đô la (đơn vị tiền tệ được điều chỉnh theo sức mua tương đương) và tỷ lệ sử dụng Internet là 96,5% dân số. Trong khi đó, Niger có tuổi thọ trung bình là 62,4 tuổi, 6,5 năm đi học, GNI bình quân đầu người là $ 1,201 và tỷ lệ sử dụng Internet là 5,3%.

Mỹ đứng thứ mười bảy trong danh sách, với điểm tổng hợp là 0,926, tuổi thọ trung bình là 78,9 tuổi, 16,3 năm đi học dự kiến và GNI bình quân đầu người là 63.826 đô la.

Mức sống so với Chất lượng cuộc sống

Các thuật ngữ mức sống và chất lượng cuộc sống thường được cho là có nghĩa giống nhau. Mặc dù chúng có thể trùng lặp, nhưng có một sự khác biệt giữa chúng.

Mức sống thường đề cập đến sự giàu có, tiện nghi, của cải vật chất và nhu cầu thiết yếu của một số tầng lớp nhất định trong các lĩnh vực nhất định – hoặc các đặc điểm khách quan hơn – trong khi chất lượng cuộc sống mang tính chủ quan và vô hình hơn, chẳng hạn như tự do cá nhân hoặc chất lượng môi trường. Những đặc điểm tạo nên chất lượng cuộc sống tốt của một người có thể không nhất thiết giống với người khác.

Nguồn tham khảo: investmentopedia