Standard Industrial Classification (SIC Code) là gì?

Standard Industrial Classification (SIC Code) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Standard Industrial Classification (SIC Code)

Thông tin về Standard Industrial Classification (SIC Code)

Tên gọi tiếng Anh Standard Industrial Classification (SIC Code)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Standard Industrial Classification (SIC Code) là gì?
  • Mã Phân loại Công nghiệp Tiêu chuẩn (SIC) là các mã số gồm bốn chữ số phân loại các ngành mà các công ty trực thuộc dựa trên các hoạt động kinh doanh của họ.
  • Các mã Phân loại Công nghiệp Tiêu chuẩn hầu hết đã được thay thế bằng Hệ thống Phân loại Công nghiệp Bắc Mỹ (NAICS) gồm sáu chữ số.
  • Mặc dù đã được thay thế, các cơ quan chính phủ, bao gồm cả SEC và một số công ty vẫn sử dụng mã SIC ngày nay.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Standard Industrial Classification (SIC Code) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here