Tuesday, May 24, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Securities Lending là gì?

Cho vay chứng khoán là gì?

Cho vay chứng khoán là hoạt động cho các nhà đầu tư hoặc công ty khác vay cổ phiếu, hàng hóa, hợp đồng phái sinh hoặc các chứng khoán khác. Cho vay chứng khoán yêu cầu người đi vay phải có tài sản thế chấp, cho dù là tiền mặt, chứng khoán khác, hoặc thư tín dụng.

Khi một chứng khoán được cho vay, quyền sở hữu và quyền sở hữu cũng được chuyển giao cho người đi vay. Một khoản phí cho vay, hoặc phí đi vay, được tính bởi một người môi giới đối với khách hàng khi vay cổ phiếu, cùng với bất kỳ khoản lãi nào đến hạn liên quan đến khoản vay. Phí và lãi cho vay được tính theo Thỏa thuận cho vay chứng khoán phải được hoàn tất trước khi khách hàng vay cổ phiếu. Người nắm giữ chứng khoán được cho vay sẽ nhận được khoản giảm giá từ công ty môi giới của họ.

Cho vay chứng khoán cung cấp tính thanh khoản cho thị trường, có thể tạo thêm thu nhập lãi suất cho những người nắm giữ chứng khoán dài hạn và cho phép bán khống.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Cho vay chứng khoán liên quan đến việc một bên cho bên kia vay chứng khoán, thường do một công ty môi giới tạo điều kiện.
  • Cho vay chứng khoán rất quan trọng đối với một số hoạt động giao dịch, chẳng hạn như bán khống, bảo hiểm rủi ro, kinh doanh chênh lệch giá và các chiến lược khác.
  • Phí và lãi suất cho vay được tính bởi các công ty môi giới để vay chứng khoán, có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ khó vay của chứng khoán được đề cập. Người cho vay chứng khoán nhận được một khoản giảm giá.
1:01

Cho vay chứng khoán

Hiểu về cho vay chứng khoán

Việc cho vay chứng khoán thường được tạo điều kiện thuận lợi giữa các nhà môi giới hoặc đại lý chứ không phải trực tiếp bởi các nhà đầu tư cá nhân. Để hoàn tất giao dịch, hợp đồng cho vay chứng khoán hoặc hợp đồng cho vay phải được hoàn thành. Điều này đưa ra các điều khoản của khoản vay bao gồm thời hạn, lãi suất, phí của người cho vay và bản chất của tài sản thế chấp.

Theo quy định hiện hành, người vay phải cung cấp ít nhất 100% giá trị của chứng khoán để làm tài sản thế chấp. Tài sản đảm bảo cho chứng khoán cũng phụ thuộc vào sự biến động của nó. Tài sản thế chấp ban đầu tối thiểu đối với các khoản vay chứng khoán là ít nhất 102 phần trăm giá trị thị trường của chứng khoán cho vay cộng với bất kỳ khoản lãi phát sinh nào đối với chứng khoán nợ. Ngoài ra, phí và lãi suất cho một khoản vay chứng khoán thường sẽ phụ thuộc vào khó khăn như thế nào để xác định các chứng khoán muốn vay. Nguồn cung chứng khoán khả dụng càng khan hiếm thì chi phí càng cao.

Hoạt động cho vay chứng khoán điển hình yêu cầu các nhà môi giới thanh toán bù trừ, những người này tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch giữa các bên đi vay và cho vay. Người đi vay trả một khoản phí cho người cho vay đối với cổ phiếu và phí này được phân chia giữa bên cho vay và đại lý thanh toán bù trừ.

Lợi ích của việc cho vay chứng khoán

Cho vay chứng khoán quan trọng đối với việc bán khống, trong đó nhà đầu tư đi vay chứng khoán để bán chúng ngay lập tức. Người vay hy vọng thu được lợi nhuận bằng cách bán chứng khoán và mua lại sau đó với giá thấp hơn. Vì quyền sở hữu đã được chuyển tạm thời cho người đi vay, nên người đi vay có trách nhiệm trả bất kỳ khoản cổ tức nào cho người cho vay.

Trong các giao dịch này, người cho vay được bồi thường dưới hình thức các khoản phí theo thỏa thuận và cũng được trả lại tiền bảo đảm khi kết thúc giao dịch. Điều này cho phép người cho vay nâng cao lợi nhuận của mình thông qua việc nhận các khoản phí này. Người đi vay được hưởng lợi thông qua khả năng thu được lợi nhuận bằng cách bán khống chứng khoán.

Cho vay chứng khoán cũng liên quan đến việc bảo hiểm rủi ro, chênh lệch giá và đi vay theo hướng thất bại. Trong tất cả các tình huống này, lợi ích đối với người cho vay chứng khoán là kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ từ chứng khoán hiện đang nắm giữ trong danh mục đầu tư của mình hoặc có thể đáp ứng nhu cầu cấp vốn bằng tiền mặt.

Hiểu về Bán khống

Bán khống liên quan đến việc bán và mua lại các chứng khoán đã vay. Mục đích là bán chứng khoán với giá cao hơn và sau đó mua lại chúng với giá thấp hơn. Các giao dịch này xảy ra khi người đi vay chứng khoán tin rằng giá chứng khoán sắp giảm, cho phép anh ta tạo ra lợi nhuận dựa trên sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua. Bất kể lợi nhuận là bao nhiêu, nếu có, người đi vay kiếm được từ việc bán khống, các khoản phí đã thỏa thuận đối với môi giới cho vay sẽ phải trả sau khi thời hạn thỏa thuận kết thúc.

Quyền lợi và Cổ tức

Khi một bảo đảm được chuyển giao như một phần của hợp đồng cho vay, tất cả các quyền sẽ được chuyển giao cho người đi vay. Điều này bao gồm quyền biểu quyết, quyền được chia cổ tức và quyền đối với bất kỳ phân phối nào khác. Thông thường, người đi vay sẽ gửi các khoản thanh toán tương đương với cổ tức và các khoản lợi nhuận khác trở lại người cho vay.

Ví dụ về cho vay chứng khoán

Giả sử một nhà đầu tư tin rằng giá cổ phiếu sẽ giảm từ mức giá hiện tại là $ 100 xuống còn $ 75 trong tương lai gần. Cổ phiếu không có nhiều biến động và thường giao dịch trong phạm vi xác định. Để thu lợi nhuận từ luận điểm này, nhà đầu tư vay 50 cổ phiếu của công ty từ một công ty chứng khoán và bán chúng với giá 5.000 đô la (50 cổ phiếu x 100 đô la giá hiện tại).

Giả sử giá cổ phiếu giảm xuống 75 đô la, nhà đầu tư sau đó sẽ mua 50 cổ phiếu với giá 3.750 đô la (50 cổ phiếu x giá 75 đô la) và trả lại cho công ty chứng khoán. Trong trường hợp này, lợi nhuận từ giao dịch bán khống này là $ 1,250 ($ 5,000 – $ 3,750). Tuy nhiên, việc bán khống không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Nếu nhà đầu tư đã tính toán sai và cổ phiếu của công ty cuối cùng tăng giá chứ không giảm, nhà đầu tư sẽ phải mua lại cổ phiếu với giá cao hơn giá mà họ đã bán và sẽ bị lỗ trong giao dịch này.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.