Tuesday, May 24, 2022

Creating liberating content

Buyout là gì?

Mua hàng là gì? Mua lại là việc mua lại quyền kiểm...

Buying Power là gì?

Sức mua là gì? Sức mua, còn được gọi là vốn chủ...

Buying on Margin là...

Mua ký quỹ là gì? Mua ký quỹ xảy ra khi nhà...

Buyer’s Market là gì?

Thị trường của người mua là gì? Thị trường của người mua...

Sector là gì?

Sector là gì?

Lĩnh vực là một lĩnh vực của nền kinh tế trong đó các doanh nghiệp có cùng hoạt động kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ giống nhau hoặc có liên quan. Các lĩnh vực đại diện cho một nhóm lớn các công ty có hoạt động kinh doanh tương tự, chẳng hạn như khai thác tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp.

Việc phân chia nền kinh tế thành các lĩnh vực khác nhau giúp các nhà kinh tế phân tích hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực đó. Kết quả là, phân tích khu vực cung cấp một dấu hiệu về việc liệu một nền kinh tế đang mở rộng hay các khu vực của nền kinh tế đang thu hẹp lại.

Trên thị trường tài chính, các thành phần kinh tế được chia nhỏ hơn nữa thành các phân ngành gọi là lĩnh vực đầu tư. Lĩnh vực đầu tư đại diện cho một nhóm các công ty có hoạt động kinh doanh tương tự nhau. Ví dụ về các lĩnh vực đầu tư bao gồm công nghệ, năng lượng và dịch vụ tài chính.

Bài viết này khám phá các loại thành phần kinh tế chính và hoạt động kinh doanh liên quan đến chúng, và các lĩnh vực đầu tư đóng vai trò như thế nào trong việc xác định điều kiện kinh tế của một quốc gia.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Các ngành được sử dụng để phân loại hoạt động kinh tế của người tiêu dùng và doanh nghiệp thành các nhóm dựa trên loại hoạt động kinh doanh.
 • Các công ty trong khu vực chính trực tiếp tham gia vào các hoạt động sử dụng tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như khai thác mỏ và nông nghiệp.
 • Các công ty thuộc khu vực thứ cấp sản xuất hàng hóa có nguồn gốc từ các sản phẩm trong khu vực sơ cấp và bao gồm cả sản xuất.
 • Các ngành cấp 3 và 4 đại diện cho dịch vụ và nền kinh tế dựa trên tri thức, bao gồm bán lẻ và công nghệ thông tin.
 • Trên thị trường tài chính, lĩnh vực đầu tư là phân ngành hỗ trợ việc so sánh hoạt động tài chính của các doanh nghiệp tương tự.
1:19

Khu vực

Hiểu các lĩnh vực

Các ngành được các nhà kinh tế học sử dụng để phân loại hoạt động kinh tế bằng cách nhóm các công ty tham gia vào các hoạt động kinh doanh tương tự. Ví dụ, một số lĩnh vực tham gia vào các hoạt động liên quan đến các giai đoạn sớm nhất của chu kỳ sản xuất, chẳng hạn như chiết xuất nguyên liệu thô. Các lĩnh vực khác liên quan đến việc sản xuất hàng hóa sử dụng các nguyên liệu thô đó. Tuy nhiên, các công ty khác vẫn tham gia vào các hoạt động dịch vụ.

Các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi có xu hướng chỉ có một hoặc hai lĩnh vực xác định hầu hết các hoạt động kinh doanh. Ví dụ, một số quốc gia phụ thuộc nhiều vào việc khai thác và bán dầu thô, loại dầu này có thể được biến thành xăng và bán cho người tiêu dùng trong các nền kinh tế phát triển. Mặt khác, các quốc gia phát triển có xu hướng có sự đại diện đa dạng hơn cho tất cả các lĩnh vực.

Mặc dù có một số tranh luận về số lượng thực sự của các lĩnh vực đại diện cho hoạt động kinh doanh trong một nền kinh tế, nhưng thông thường, các lĩnh vực được chia thành bốn loại chính. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng cũng có thể có các phân ngành trong mỗi một trong bốn lĩnh vực chính được liệt kê dưới đây.

Khu vực chính

Lĩnh vực chính liên quan đến các công ty tham gia vào việc khai thác và thu hoạch các sản phẩm tự nhiên từ Trái đất. Các công ty trong khu vực chính thường tham gia vào hoạt động kinh tế sử dụng tài nguyên thiên nhiên của Trái đất, được bán cho người tiêu dùng hoặc các doanh nghiệp thương mại.

Các công ty liên quan đến chế biến và đóng gói nguyên liệu thô cũng được phân loại trong lĩnh vực chính.

Các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chính bao gồm:

 • Khai thác mỏ và khai thác đá
 • Đánh bắt cá
 • Nông nghiệp
 • Lâm nghiệp
 • Săn bắn

Các nền kinh tế mới nổi có xu hướng có số lượng hoạt động kinh tế và việc làm tập trung trong khu vực sơ cấp cao hơn so với các nền kinh tế tiên tiến hơn. Mặt khác, các quốc gia phát triển có xu hướng sử dụng máy móc và công nghệ trong các hoạt động của khu vực chính của họ, có nghĩa là khu vực sơ cấp không đại diện cho một phần lớn việc làm của dân số.

Khu vực phụ

Khu vực thứ cấp bao gồm các công ty chế biến, chế tạo và xây dựng. Khu vực thứ cấp sản xuất hàng hóa từ các sản phẩm tự nhiên trong khu vực sơ cấp. Lĩnh vực thứ cấp bao gồm các hoạt động kinh doanh sau:

 • Sản xuất ô tô
 • Dệt may
 • Kỹ thuật hóa học
 • Không gian vũ trụ
 • Đóng tàu
 • Tiện ích năng lượng

Khu vực cấp ba

Khu vực cấp ba bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như các nhà bán lẻ, công ty giải trí và các tổ chức tài chính.

Khu vực thứ ba cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng bằng cách bán hàng hóa được sản xuất bởi các công ty trong khu vực thứ cấp. Các loại dịch vụ được cung cấp bởi khu vực đại học bao gồm:

 • Doanh số bán lẻ
 • Vận chuyển và phân phối
 • Các nhà hàng
 • Du lịch
 • Bảo hiểm và ngân hàng
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Dịch vụ pháp lý

Khu vực Đệ tứ

Khu vực thứ tư bao gồm các công ty tham gia vào các hoạt động trí tuệ và theo đuổi. Khu vực thứ tư thường bao gồm các dịch vụ trí tuệ như cải tiến và đổi mới công nghệ. Nghiên cứu và phát triển dẫn đến cải tiến các quy trình, chẳng hạn như sản xuất, sẽ thuộc lĩnh vực này.

Các công ty và doanh nghiệp trong khu vực thứ tư theo truyền thống là một phần của khu vực thứ ba. Tuy nhiên, với sự phát triển của nền kinh tế dựa trên tri thức và tiến bộ công nghệ, một khu vực riêng biệt đã được tạo ra.

Các doanh nghiệp trong khu vực thứ tư sử dụng thông tin và công nghệ để đổi mới và cải tiến các quy trình và dịch vụ, dẫn đến những cải tiến trong phát triển kinh tế. Các công ty trong khu vực thứ tư có thể tham gia vào các hoạt động kinh doanh sau:

 • Nghiên cứu và phát triển
 • Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Giáo dục
 • Các dịch vụ tư vấn

Các lĩnh vực chứng khoán và đầu tư

Trên thị trường tài chính, các ngành kinh tế được chia nhỏ thành các phân ngành để giúp các nhà đầu tư so sánh các công ty có hoạt động kinh doanh tương tự. Trong khi các thành phần kinh tế đại diện rộng rãi cho nền kinh tế, các lĩnh vực đầu tư xác định rõ hơn và phân loại các công ty.

Các lĩnh vực đầu tư rất quan trọng vì chúng giúp đo lường mức độ hoạt động của một nền kinh tế dựa trên hoạt động tài chính của các tập đoàn trong lĩnh vực đó. Danh sách dưới đây không đại diện cho một danh sách đầy đủ, nhưng đây là một số ví dụ về các lĩnh vực đầu tư:

 • Công nghệ, chẳng hạn như điện tử và nhà phát triển phần mềm
 • Dịch vụ tài chính, chẳng hạn như ngân hàng và công ty bảo hiểm
 • Bất động sản, chẳng hạn như bất động sản nhà ở và thương mại
 • Các ngành công nghiệp, chẳng hạn như sản xuất, máy móc và xây dựng
 • Năng lượng, bao gồm sản xuất và cung cấp năng lượng
 • Tiện ích, chẳng hạn như công ty cấp nước, điện và khí đốt
 • Người tiêu dùng tùy ý, đại diện cho hàng hóa không thiết yếu
 • Mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng, đại diện cho các mặt hàng thiết yếu như các công ty thực phẩm và đồ uống

Các lĩnh vực và nền kinh tế

Các nhà đầu tư sử dụng các lĩnh vực để nhóm cổ phiếu và các khoản đầu tư khác vào các danh mục có chung các đặc điểm riêng biệt. Các lĩnh vực đầu tư có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách một nền kinh tế đang hoạt động và những lĩnh vực nào của nền kinh tế đang hoạt động tốt hơn những lĩnh vực khác.

Các ngành trong nền kinh tế đang mở rộng

Nếu có sự gia tăng lớn trong việc mua nguyên liệu thô, chẳng hạn như đồng hoặc dầu thô, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang mở rộng. Nói cách khác, trong một nền kinh tế đang mở rộng, các doanh nghiệp và người tiêu dùng có xu hướng sử dụng nhiều nguyên liệu và năng lượng hơn do chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp đang tăng lên.

Các ngành công nghiệp cũng sẽ hoạt động tốt trong một nền kinh tế mở rộng vì tăng trưởng kinh tế gia tăng thường dẫn đến sự gia tăng sản xuất và xây dựng. Tương tự, bất động sản, chẳng hạn như bất động sản thương mại và nhà ở, cũng có thể tăng doanh số và phát triển.

Nếu niềm tin của người tiêu dùng cao, người tiêu dùng có thể tăng mua hàng hóa không thiết yếu, dẫn đến tăng chi tiêu tùy ý của người tiêu dùng. Kết quả là, các công ty trong các lĩnh vực được hưởng lợi từ nền kinh tế mở rộng có thể sẽ tăng doanh thu.

Các lĩnh vực trong nền kinh tế đang phát triển chậm lại

Ngược lại, nếu một nền kinh tế hoạt động kém hoặc có kỳ vọng rằng tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại trong những tháng tới, các công ty bán mặt hàng chủ lực tiêu dùng thường tăng doanh thu. Lý do cho mối tương quan giữa nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và nguồn dự trữ chủ lực của người tiêu dùng là do người tiêu dùng có khả năng sẽ tiếp tục mua các sản phẩm thiết yếu, chẳng hạn như khăn giấy và giấy vệ sinh, ngay cả trong giai đoạn tăng trưởng âm hoặc chậm lại.

Ngoài ra, các lĩnh vực đầu tư có thể đại diện cho một hồ sơ rủi ro cụ thể có thể thu hút các nhà đầu tư hoặc không. Ví dụ, trong một nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, đầu tư vào lĩnh vực tiện ích có xu hướng tăng lên vì những cổ phiếu đó được coi là đầu tư trú ẩn an toàn.

Hiểu biết về các lĩnh vực kinh tế và hoạt động thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực đó có thể giúp các nhà đầu tư xác định những phân ngành và cổ phiếu của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Lĩnh vực đầu tư

Các nhà phân tích đầu tư và các chuyên gia đầu tư khác thường chuyên về một số lĩnh vực nhất định. Ví dụ, tại các công ty nghiên cứu lớn, các nhà phân tích có thể chỉ bao gồm một lĩnh vực, chẳng hạn như cổ phiếu công nghệ.

Ngoài ra, các quỹ đầu tư thường chuyên về một lĩnh vực kinh tế cụ thể, một thực tế được gọi là đầu tư theo lĩnh vực.

Đối với những người muốn đầu tư vào một lĩnh vực cụ thể, có các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được gọi là ETF lĩnh vực. Các quỹ này chứa một rổ cổ phiếu hoặc chứng khoán trong một ngành hoặc lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, ngành năng lượng, đặc biệt là ngành dầu khí, là một ngành công nghiệp lớn thu hút các quỹ đầu tư chuyên biệt.

Ngành so với Ngành

Trong khi một ngành đại diện cho một phân khúc lớn của nền kinh tế bao gồm nhiều công ty, một ngành đại diện cho sự tập trung hẹp hơn của các công ty trong một lĩnh vực cụ thể. Do đó, các ngành là kết quả của việc chia nhỏ một lĩnh vực thành các nhóm cụ thể và xác định hơn. Mặt khác, các ngành có thể đại diện cho một nhóm lớn các công ty có hoạt động kinh doanh giống nhau.

Các ngành có thể có các công ty không nhất thiết phải cạnh tranh với nhau, trong khi các ngành có xu hướng đại diện cho các tập đoàn đang cạnh tranh trực tiếp.

Ví dụ, các công ty trong ngành dầu khí, chẳng hạn như Exxon và Chevron, là những đối thủ cạnh tranh. Những công ty tương tự cũng thuộc lĩnh vực chính vì cả hai đều tham gia vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, Exxon hoặc Chevron có khả năng sẽ không cạnh tranh với các công ty liên quan đến nông nghiệp mặc dù được phân loại trong lĩnh vực chính.

Các câu hỏi thường gặp về lĩnh vực kinh tế

4 Lĩnh vực Kinh tế Chính là gì?

Bốn lĩnh vực chính của nền kinh tế được liệt kê dưới đây:

 • Lĩnh vực chính: Đại diện cho các công ty có liên quan đến khai thác tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp.
 • Khu vực thứ cấp: Các công ty liên quan đến sản xuất, xây dựng và chế biến sản xuất hàng hóa sử dụng các nguồn lực có được từ các công ty trong khu vực sơ cấp.
 • Khu vực cấp ba: Các công ty cung cấp các dịch vụ như giải trí, tài chính và nhà bán lẻ.
 • Khu vực thứ tư: Bao gồm các hoạt động dựa trên tri thức như công nghệ thông tin, nghiên cứu và phát triển, cũng như các dịch vụ tư vấn và giáo dục.

Khu vực lớn nhất của nền kinh tế là gì?

Khu vực đại học là khu vực lớn nhất ở Hoa Kỳ vì ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động kinh tế.

Có ý nghĩa gì theo xoay vòng ngành?

Trên thị trường tài chính, có các phân ngành của các thành phần kinh tế bao gồm các nhóm công ty tham gia vào các hoạt động kinh doanh tương tự như dịch vụ tài chính hoặc công nghệ. Luân chuyển ngành là quá trình chuyển dịch đầu tư từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Lĩnh vực và Công nghiệp có giống nhau không?

Mặc dù các thuật ngữ ngành và lĩnh vực công nghiệp thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng có sự khác biệt rõ ràng giữa chúng. Một khu vực đại diện cho một nhóm lớn các công ty trong một nền kinh tế tham gia vào các hoạt động kinh doanh tương tự. Mặt khác, một ngành đại diện cho một nhóm các công ty cụ thể hơn trong một lĩnh vực cụ thể.

Ví dụ, các công ty dầu khí được phân loại trong lĩnh vực chính vì họ khai thác tài nguyên thiên nhiên. Các công ty tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp cũng thuộc lĩnh vực chính. Tuy nhiên, các công ty dầu khí được nhóm lại trong ngành riêng của họ, tách ra khỏi các công ty trong ngành nông nghiệp.

Điểm mấu chốt

Các ngành được sử dụng để phân loại hoạt động kinh tế của người tiêu dùng và doanh nghiệp thành các nhóm dựa trên loại hoạt động kinh doanh. Mỗi lĩnh vực đại diện cho một giai đoạn hoạt động kinh tế khác nhau vì nó liên quan đến mức độ gắn chặt hay không của hoạt động đó với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Ví dụ, các công ty trong lĩnh vực chính trực tiếp tham gia vào các hoạt động sử dụng tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như khai thác mỏ và nông nghiệp. Ở đầu bên kia của quang phổ, các khu vực bậc ba và bậc bốn, đại diện cho dịch vụ và nền kinh tế dựa trên tri thức, đang tham gia vào hoạt động không liên quan trực tiếp đến tài nguyên của Trái đất.

Các nhà đầu tư cũng sử dụng các lĩnh vực để nhóm các loại công ty khác nhau nhằm giúp đánh giá xem các công ty đó có hoạt động tốt hay không. Các lĩnh vực rất quan trọng vì chúng giúp các nhà đầu tư và các nhà kinh tế hiểu được các mức độ hoạt động kinh tế khác nhau trong một nền kinh tế.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Buyout là gì?

Mua hàng là gì? Mua lại là việc mua lại quyền kiểm soát trong một công ty và được sử dụng đồng nghĩa với thuật ngữ mua lại. Nếu cổ phần được ban quản lý của công ty...

Buying Power là gì?

Sức mua là gì? Sức mua, còn được gọi là vốn chủ sở hữu dư thừa, là số tiền mà nhà đầu tư có sẵn để mua chứng khoán trong một bối cảnh giao dịch. Sức mua bằng...

Buying on Margin là gì?

Mua ký quỹ là gì? Mua ký quỹ xảy ra khi nhà đầu tư mua tài sản bằng cách vay số dư từ ngân hàng hoặc nhà môi giới. Mua ký quỹ đề cập đến khoản thanh toán...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.