Home Forex 101 Rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch Forex

Rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch Forex

0
Rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch Forex

Đối vi rất nhiều người, t“ri ro” mang mt ý nghĩa tiêu cc. Tuy nhiên mi hành đng ca chúng ta đều cha đng ri ro theo cách này hay cách khác. Thtrường Ngoi hối bn thân nó không cha bất cmt ri ro nào và được coi là trung lp bi tng li nhun và thua lca toàn thtrường luôn luôn cân bằng. 

Trong tiếng Trung Quốc ch“ri ro” bao gồm hai biu tượng, mt chs“nguy him” và mt chỉ “cơ hi”. Chúng ta chu nguy him nhằm có đượcơ hi. Li nhun thu được trên thtrường Ngohối là phần thưởng cho vic gánh chu ri ro và mc đca nó stương đương vi mc đri ro. 

Ri ro ca mt khon đầu tư là khnăng khon đầu tư đó mất giá tr, khnăng thua lcàng cao thì ri ro càng ln. Nhưng làm thế nào ước lượng được ri ro? Có rất nhiều loi ri ro, và phương pháp đánh giá khnăng gây thua lca chúng cũng khác nhau. Ri ro có thđược đnh lượng (thua ltiềm n) hoc đnh tính (khnăng xy ra thua l).

Nhà kinh doanh luôn có thhn chế ri ro bằng cách xác đnh mc thua ltối đa mà chúng có thgây ra. Nhng nhà kinh doanh mi bắt đầu thường cố đt ra gii hn cắt lcàng gần vi giá thtrường càng tốt mà không hiu rằng làm như vy là hđã tăng đáng kkhnăng thua lxy ra mc dù bn thân khon lđó có thkhông ln. Các phương pháp qun lý ri ro được sdng đtăng khnăng li nhun và gim thiu thua l. Vy các nhà kinh doanh sgp phi nhng loi ri ro nào trên thtrường Ngoi hối? 

Ri ro tgiá 

Ri ro tgiá là ri ro gắn liền vi sthay đi tgiá niêm yết ca các loi tiền ttrên thtrường. Thc ra, nhng thay đi này cũng chính là điều chúng ta mong đi khi đầu tư vào thtrường Ngoi hối. Đây là ri ro ln nhất trong tất ccác loi ri ro, nhưng đồng thi cũng mang li li nhun ln nhất cho nhà đầu tư. Bất ccông cnào nhằm hn chế ri ro này cũng đồng thi hn chế li nhun tiềm năng. 

Ri ro lãi suất 

Chênh lch lãi suất (swap) được tính toán trên mi trng thái giao dch nếu nó được duy trì qua đêm. Chênh lch lãi suất là khong khác bit gia lãi suất ca các đồng tiền trong mt cp ngoi t. Khong khác bit này càng ln thì số tiền chênh lch lãi suất âm hoc dương trên mi trng thái mqua đêm càng cao. Ví d, chúng ta mmt trng thái đối vi cp EUR/USD, mua đồng euro bằng đồng đô-la. Ti thi đim mua, lãi suất đồng euro cao hơn 2% so vi lãi suất đồng đô-la, điều đó có nghĩa là dù tgiá EUR/USD có thay đi thế nào thì chúng ta vn nhn được mt phần lãi nhduy trì trng thái giao dch này qua đêm. Đkiếm mt khon li nhun đáng ktchênh lch lãi suất, nhà kinh doanh cần duy trì trng thái giao dch ca mình trong mt thi gian dài. Tuy nhiên, trong khong thi gian đó ri ro hối đoái có thln hơn nhiều so vi li nhun tiềm năng thu được tchênh lch lãi suất. 

Các ngân hàng trung ương đnh kỳ thay đi lãi suất đqun lý nền kinh tế và như vy, mc chênh lch lãi suất cũng thay đi theo. Mt khong chênh lch dương đôi khi có thbiến thành âm. Tuy vy, 

sthay đi này hiếm khi xy ra và mt scắt gim lãi suất ln cũng không bao gidin ra nhanh chóng mà tttng bước mt. Đó là lý do ti sao các nhà kinh doanh nên đmắt ti sthay đi lãi suất ca các đồng tiền nếu muốn theo đui mt chiến lược đầu tư lâu dài. Còn đối vi các giao dch din ra hàng ngày, nhà kinh doanh có thkhông cần đý ti lãi suất này. 

Ri ro thanh khon ca các nhà môi gi

Nhà môi gii thc hin giao dch trên thtrường theo yêu cầu ca khách hàng và vì li ích ca khách hàng. Nhà môi gii không phi chu ri ro hối đoái và thu li nhchênh lch gia giá mua và giá bán. Điều đó cho phép nhà môi gii qun lý hot đng ca mình vi mt mc li nhun tương đối thấp tuy nhiên rất n đnh và có thtính toán trước được. Tuy nhiên, ri ro mất thanh khon ca các nhà môi gii vn có thxy ra. Li nhun ca mt công ty môi gii cần đln đtrang tri hết chi phí hot đng. 

Các nhà kinh doanh có kinh nghim hn vn còn nhvphá sn ca Công ty Refco vào tháng Mười năm 2005. Là mt trong nhng nhà môi gii ln nhất thtrường Ngoi hối Chicago, trong thi kỳ đnh cao, Refco đã có ti hơn 200.000 khách hàng. Tuy nhiên, công ty này đã đánh mất uy tín và khách hàng do các vấn đề tài chính và phương pháp kế toán sai lầm dn đến phá sn và mt vscandal ln sau đó. Bài hc rút ra tsvic này là quy mô ln chưa hn đã đm bo cho thành công hay sự ổn đnh. Đối vi vấn đề qun trri ro thanh khon ca nhà môi gii bn la chn thì kinh doanh mt cách có trách nhim còn quan trng hơn nhiều. 

Hin nay, thtrường dch vmôi gii Ngoi hối đã khá n đnh, rào cn gia nhp thtrường tương đối ln bi các điều kin kinh doanh đều đã trthành tiêu chun chung và các nhà môi gii mi sgần như không có khnăng đáp ng được chúng mà không phi đánh đi bằng li nhun ca mình.

Vào nhng năm 1990, quá trình chn lc tnhiên din ra rất mnh mtrên thtrường Ngoi hối, to ra mt môi trường trong đó chnhng công ty duy trì được hot đng kinh doanh lành mnh và khnăng ng phó nhanh vi nhng thay đi môi trường kinh doanh mi có thtồn ti. Điều này đã làm gim đáng kri ro mất thanh khon ca các nhà môi gii, tuy nhiên, vn có ri ro nhà môi gii không thc hin tha thun giao dch đã có vi khách hàng. 

Nhà môi gii qun lý tài khon ca khách hàng, và vì vy có ththc hin các lnh chờ ở mc giá khác vi mc khách hàng đã đnh, hoc hy các lnh chkhách hàng đã đt đi. Tóm li, có rất nhiều giao dch trong đó nhà môi gii có thmắc sai lầm hoc thc hin không chính xác. Đó là vấn đề chất lượng và phương thc hot đng ca nhà môi gii. Bn có ththam kho thêm mc “Chn nhà môi gii thế nào?”. 

Ri ro thiếu thanh khon tài khon giao dch 

Trường hp khách hàng không có đsố dư trong tài khon giao dch, toàn bhoc mt phần các trng thái giao dch ca anh ta sbnhà môi gii tđng đóng li ti mc giá thtrường. Thường thì nó skhác xa so vi mc giá mà nhà kinh doanh mong đi, mà lý do là ri ro khi đó đã trnên nghiêm trng. 

Các nhà kinh doanh thường có mt suy nghĩ sai lầm là khi có nhiều tiền trong tài khon thì khnăng thành công scao hơn. Thế nhưng số tiền có sn trong tài khon không phi là yếu tố mang tính quyết đnh khnăng thành công bi có rất nhiều cơ hi kinh doanh không đòi hi mt lượng tiền ln ban đầu như kinh doanh theo lô nh(mini-lots) hay siêu nh(micro-lots). Chính tlsố dư tài khon/tng các trng thái mvà phương pháp qun trri ro mi là yếu tố quan trng nhất. Cuối cùng, chính nhà kinh doanh slà người đnh ra mc đri ro mình sgánh chu khi mmt trng thái 

và chn khối lượng giao dch. Khi la chn quy mô giao dch, li khuyên hp lý dành cho nhà kinh doanh slà: “Đng giao dch các lô ln đến mc toàn bvốn tcó ca bn phthuc hoàn toàn vào mt hay hai giao dch. Nếu bn cần phi ti ngân hàng đnp thêm tiền vào tài khon nhằm duy trì mt trng thái giao dch thì bn cần xem xét li chiến lược kinh doanh ca mình”.