Risk-Weighted Assets là gì?

Risk-Weighted Assets là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Risk-Weighted Assets

Thông tin về Risk-Weighted Assets

Tên gọi tiếng Anh Risk-Weighted Assets
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Risk-Weighted Assets là gì?
Tài sản có trọng số rủi ro

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Risk-Weighted Assets thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here