Risk-Return Tradeoff là gì?

Risk-Return Tradeoff là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Risk-Return Tradeoff

Thông tin về Risk-Return Tradeoff

Tên gọi tiếng Anh Risk-Return Tradeoff
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Risk-Return Tradeoff là gì?
Đánh đổi rủi ro-lợi nhuận

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Risk-Return Tradeoff thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here