Risk Profiles là gì?

Risk Profiles là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Risk Profiles

Thông tin về Risk Profiles

Tên gọi tiếng Anh Risk Profiles
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Risk Profiles là gì?
  • Hồ sơ rủi ro là sự đánh giá mức độ sẵn sàng và khả năng chấp nhận rủi ro của một cá nhân.
  • Hồ sơ rủi ro rất quan trọng để xác định phân bổ tài sản đầu tư thích hợp cho một danh mục đầu tư.
  • Các tổ chức sử dụng hồ sơ rủi ro như một cách để giảm thiểu rủi ro và mối đe dọa tiềm ẩn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Risk Profiles thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here