Risk-Neutral Probabilities là gì?

Risk-Neutral Probabilities là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Risk-Neutral Probabilities

Thông tin về Risk-Neutral Probabilities

Tên gọi tiếng Anh Risk-Neutral Probabilities
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Risk-Neutral Probabilities là gì?
  • Xác suất trung lập với rủi ro là xác suất về các kết quả có thể xảy ra trong tương lai đã được điều chỉnh theo rủi ro.
  • Xác suất trung lập với rủi ro có thể được sử dụng để tính toán giá trị tài sản kỳ vọng.
  • Các xác suất trung lập với rủi ro được sử dụng để xác định giá hợp lý cho một tài sản hoặc việc nắm giữ tài chính.
  • Ý tưởng về xác suất trung lập với rủi ro thường được sử dụng trong việc định giá các công cụ phái sinh.
  • Một giả định quan trọng trong việc tính toán các xác suất trung lập với rủi ro là không có chênh lệch giá.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Risk-Neutral Probabilities thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here