Risk-Based Capital Requirement là gì?

Risk-Based Capital Requirement là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Risk-Based Capital Requirement

Thông tin về Risk-Based Capital Requirement

Tên gọi tiếng Anh Risk-Based Capital Requirement
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Risk-Based Capital Requirement là gì?
  • Yêu cầu vốn dựa trên rủi ro là yêu cầu vốn tối thiểu đối với ngân hàng do các cơ quan quản lý đặt ra.
  • Có một mức sàn cố định cho những yêu cầu này — 8% đối với tổng vốn dựa trên rủi ro (cấp 2) và 4% đối với vốn dựa trên rủi ro cấp 1.
  • Vốn cấp 1 bao gồm cổ phiếu phổ thông, dự trữ, lợi nhuận giữ lại và cổ phiếu ưu đãi nhất định.
  • Các yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro đóng vai trò như một tấm đệm để bảo vệ một công ty khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Risk-Based Capital Requirement thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here