Risk-Adjusted Return On Capital (RAROC) là gì?

Risk-Adjusted Return On Capital (RAROC) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Risk-Adjusted Return On Capital (RAROC)

Thông tin về Risk-Adjusted Return On Capital (RAROC)

Tên gọi tiếng Anh Risk-Adjusted Return On Capital (RAROC)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Risk-Adjusted Return On Capital (RAROC) là gì?
  • Lợi tức vốn điều chỉnh theo rủi ro (RAROC) là một thước đo lợi tức đầu tư được điều chỉnh theo rủi ro.
  • Nó thực hiện điều này bằng cách tính đến bất kỳ tổn thất và thu nhập dự kiến ​​nào được tạo ra từ vốn, với giả định rằng các dự án rủi ro hơn sẽ đi kèm với lợi nhuận kỳ vọng cao hơn
  • RAROC thường được sử dụng bởi các ngân hàng và các công ty trong lĩnh vực tài chính khác.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Risk-Adjusted Return On Capital (RAROC) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here