Revenue per Available Room (RevPAR) là gì?

Revenue per Available Room (RevPAR) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Revenue per Available Room (RevPAR)

Thông tin về Revenue per Available Room (RevPAR)

Tên gọi tiếng Anh Revenue per Available Room (RevPAR)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Revenue per Available Room (RevPAR) là gì?
  • Doanh thu trên mỗi phòng trống (RevPAR) là thước đo hiệu suất được sử dụng trong ngành khách sạn.
  • RevPAR được tính bằng cách nhân giá phòng trung bình hàng ngày của khách sạn với tỷ lệ lấp đầy.
  • RevPAR cũng được tính bằng cách chia tổng doanh thu phòng cho tổng số phòng có sẵn trong kỳ được đo lường.
  • RevPAR phản ánh khả năng lấp đầy phòng trống của khách sạn ở mức trung bình.
  • RevPAR của bất động sản tăng không nhất thiết có nghĩa là lợi nhuận lớn hơn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Revenue per Available Room (RevPAR) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here