Revaluation là gì?

14

Đánh giá lại là gì?

Đánh giá lại là một sự điều chỉnh tăng lên được tính toán đối với tỷ giá hối đoái chính thức của một quốc gia so với đường cơ sở đã chọn. Đường cơ sở có thể bao gồm tỷ giá tiền lương, giá vàng hoặc ngoại tệ. Tái định giá là ngược lại với phá giá, là sự điều chỉnh giảm tỷ giá hối đoái chính thức của một quốc gia.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đánh giá lại là một sự điều chỉnh tăng lên được tính toán đối với tỷ giá hối đoái chính thức của một quốc gia so với mức cơ sở đã chọn, chẳng hạn như tỷ giá tiền lương, giá vàng hoặc ngoại tệ.
  • Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, chỉ có chính phủ của một quốc gia, chẳng hạn như ngân hàng trung ương của quốc gia đó, mới có thể thay đổi giá trị chính thức của tiền tệ.
  • Trong hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi, việc định giá lại tiền tệ có thể được kích hoạt bởi nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm sự thay đổi lãi suất giữa các quốc gia khác nhau hoặc các sự kiện quy mô lớn tác động đến nền kinh tế.

Hiểu một đánh giá lại

Trong một chế độ tỷ giá hối đoái cố định, chỉ một quyết định của chính phủ của một quốc gia, chẳng hạn như ngân hàng trung ương của quốc gia đó, có thể làm thay đổi giá trị chính thức của tiền tệ. Các nền kinh tế đang phát triển có nhiều khả năng sử dụng hệ thống tỷ giá cố định để hạn chế đầu cơ và cung cấp một hệ thống ổn định.

Tỷ giá thả nổi ngược lại với tỷ giá cố định. Trong môi trường tỷ giá thả nổi, việc định giá lại có thể diễn ra thường xuyên, thể hiện qua những biến động có thể quan sát được trên thị trường ngoại tệ và tỷ giá hối đoái liên quan.

Hoa Kỳ có một tỷ giá hối đoái cố định cho đến năm 1973 khi Tổng thống Richard Nixon loại bỏ Hoa Kỳ khỏi chế độ bản vị vàng và đưa ra hệ thống tỷ giá thả nổi. Mặc dù Trung Quốc có nền kinh tế tiên tiến, đồng tiền của nước này đã được cố định từ năm 1994. Trước khi chính phủ Trung Quốc định giá lại đồng tiền của mình vào năm 2005, đồng tiền này đã được cố định với đồng đô la Mỹ. Sau khi định giá lại, nó được gắn vào một rổ tiền tệ thế giới.

Ảnh hưởng của việc đánh giá lại

Việc đánh giá lại ảnh hưởng đến cả đơn vị tiền tệ đang được kiểm tra và việc định giá tài sản của các công ty nước ngoài bằng đơn vị tiền tệ cụ thể đó. Vì việc đánh giá lại có thể làm thay đổi tỷ giá hối đoái giữa hai quốc gia và đồng tiền tương ứng của họ, nên giá trị ghi sổ của tài sản nắm giữ ở nước ngoài có thể phải được điều chỉnh để phản ánh tác động của sự thay đổi tỷ giá hối đoái.

Ví dụ, giả sử một chính phủ nước ngoài đặt 10 đơn vị tiền tệ của họ bằng 1 đô la Mỹ. Để định giá lại, chính phủ có thể thay đổi tỷ giá thành năm đơn vị trên một đô la. Điều này dẫn đến việc đồng tiền của nó đắt gấp đôi khi so sánh với đô la Mỹ so với trước đây.

Nếu việc đánh giá lại tiền tệ nói trên xảy ra, bất kỳ tài sản nào do một công ty Hoa Kỳ nắm giữ ở nền kinh tế nước ngoài cần phải được đánh giá lại. Nếu tài sản được giữ bằng ngoại tệ trước đây được định giá là 100.000 đô la dựa trên tỷ giá hối đoái cũ, thì việc đánh giá lại sẽ yêu cầu giá trị của nó phải thay đổi thành 200.000 đô la. Sự thay đổi này phản ánh giá trị mới của tài sản nước ngoài, bằng nội tệ, bằng cách điều chỉnh để đánh giá lại đồng tiền có liên quan.

Nguyên nhân của đánh giá lại

Việc định giá lại tiền tệ có thể được thực hiện bởi nhiều sự kiện khác nhau. Một số nguyên nhân phổ biến hơn bao gồm sự thay đổi lãi suất giữa các quốc gia khác nhau và các sự kiện quy mô lớn ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể hoặc khả năng cạnh tranh của một nền kinh tế. Những thay đổi trong ban lãnh đạo cũng có thể gây ra biến động vì chúng có thể báo hiệu sự thay đổi về tính ổn định của một thị trường cụ thể.

Cầu đầu cơ cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của một loại tiền tệ. Ví dụ, vào năm 2016, trước cuộc bỏ phiếu xác định liệu Anh có tiếp tục là một phần của Liên minh châu Âu (EU) hay không, đầu cơ đã gây ra sự biến động về giá trị của nhiều loại tiền tệ. Vì vẫn chưa biết liệu Anh có tiếp tục là một phần của EU vào thời điểm đó hay không, nên bất kỳ hành động nào được thực hiện vì khả năng này đều được coi là suy đoán về bản chất.

Tác dụng của việc định giá lại tiền tệ là gì?

Đánh giá lại tiền tệ làm tăng giá trị của một loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác. Điều này làm cho việc mua hàng hóa nước ngoài bằng ngoại tệ của các nhà nhập khẩu trong nước ít tốn kém hơn. Ngược lại, các nhà xuất khẩu trong nước sẽ thấy hoạt động kinh doanh xuất khẩu giảm sút do hàng hóa xuất khẩu hiện đắt hơn đối với các nhà nhập khẩu nước ngoài.

Đánh giá lại tiền tệ là tốt hay xấu?

Định giá lại tiền tệ thường tốt cho quốc gia thực hiện việc định giá lại vì nó làm tăng giá trị của đồng tiền. Tỷ giá hối đoái là song phương, vì vậy sự cải thiện của một loại tiền tệ có nghĩa là sự sụt giảm của một loại tiền tệ khác; tuy nhiên, do thế giới gắn bó với nhau, những thay đổi về giá trị tiền tệ có thể gây ra những hậu quả sâu rộng, có thể tác động đến mức xuất nhập khẩu. Vì vậy, mặc dù việc định giá lại tiền tệ có thể tốt cho đồng tiền của một quốc gia, nhưng nó làm cho hàng hóa của quốc gia đó đắt hơn, có thể ảnh hưởng đến mức xuất khẩu.

Làm thế nào để một quốc gia có thể tăng giá trị đồng tiền của mình?

Tiền tệ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Một số cách mà một quốc gia có thể cải thiện tiền tệ của mình là mua đồng tiền của chính mình và bán tài sản ngoại hối để làm như vậy. Nó cũng có thể tăng lãi suất, giảm lạm phát và thực hiện các chính sách kinh tế trọng cung, chẳng hạn như tăng khả năng cạnh tranh.

Nguồn tham khảo: investmentopedia