Return on Invested Capital (ROIC) là gì?

Return on Invested Capital (ROIC) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Return on Invested Capital (ROIC)

Thông tin về Return on Invested Capital (ROIC)

Tên gọi tiếng Anh Return on Invested Capital (ROIC)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Return on Invested Capital (ROIC) là gì?
  • Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROIC) là số tiền mà một công ty tạo ra cao hơn chi phí trung bình mà công ty trả cho nợ và vốn cổ phần của mình.
  • Lợi tức trên vốn đầu tư có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn để tính toán giá trị của các công ty khác
  • Một công ty được cho là đang tạo ra giá trị nếu ROIC của nó vượt quá chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC).

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Return on Invested Capital (ROIC) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here