Return on Equity (ROE) là gì?

Return on Equity (ROE) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Return on Equity (ROE)

Thông tin về Return on Equity (ROE)

Tên gọi tiếng Anh Return on Equity (ROE)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Return on Equity (ROE) là gì?
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Return on Equity (ROE) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here