Return on Average Capital Employed (ROACE) là gì?

Return on Average Capital Employed (ROACE) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Return on Average Capital Employed (ROACE)

Thông tin về Return on Average Capital Employed (ROACE)

Tên gọi tiếng Anh Return on Average Capital Employed (ROACE)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Return on Average Capital Employed (ROACE) là gì?
Lợi tức trên vốn trung bình sử dụng (ROACE)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Return on Average Capital Employed (ROACE) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here