Return of Capital (ROC) là gì?

Return of Capital (ROC) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Return of Capital (ROC)

Thông tin về Return of Capital (ROC)

Tên gọi tiếng Anh Return of Capital (ROC)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Return of Capital (ROC) là gì?
  • Hoàn vốn (ROC) là một khoản thanh toán hoặc lợi tức nhận được từ một khoản đầu tư không được coi là một sự kiện chịu thuế và không bị đánh thuế là thu nhập.
  • Vốn được hoàn lại, ví dụ, trên tài khoản hưu trí và các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn; tài khoản đầu tư thông thường trả lại tiền lãi trước tiên.
  • Các khoản đầu tư bao gồm một khoản tiền gốc sẽ tạo ra lợi tức; số tiền này là cơ sở chi phí. Thu hồi vốn là chỉ hoàn vốn gốc và không phải là bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào do đầu tư

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Return of Capital (ROC) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here