Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...
Trang chủKiến ThứcKinh Tế HọcReceivables Turnover Ratio...

Receivables Turnover Ratio là gì?

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu là gì?

Thuật ngữ hệ số vòng quay các khoản phải thu dùng để chỉ một thước đo kế toán nhằm xác định mức độ hiệu quả của một công ty trong việc thu các khoản phải thu. Tỷ lệ này đo lường mức độ sử dụng và quản lý tín dụng của một công ty đối với khách hàng và khoản nợ ngắn hạn đó được thu hoặc thanh toán nhanh như thế nào. Một công ty hoạt động hiệu quả có hệ số vòng quay các khoản phải thu cao hơn trong khi một công ty hoạt động kém hiệu quả có hệ số này thấp hơn. Số liệu này thường được sử dụng để so sánh các công ty trong cùng một ngành nhằm đánh giá xem họ có ngang hàng với các đối thủ cạnh tranh hay không.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hệ số vòng quay các khoản phải thu là một thước đo kế toán được sử dụng để xác định mức độ hiệu quả của một công ty trong việc thu các khoản phải thu từ khách hàng của mình.
  • Tỷ số này cũng đo lường thời gian các khoản phải thu được chuyển thành tiền mặt trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Một tỷ lệ cao có thể cho thấy rằng các phương thức thu nợ của công ty là hiệu quả với những khách hàng chất lượng, những người thanh toán nhanh các khoản nợ của họ.
  • Tỷ lệ này thấp có thể là kết quả của quy trình thu nợ không hiệu quả, chính sách tín dụng không đầy đủ, hoặc khách hàng không đủ khả năng tài chính hoặc tín dụng.
  • Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng một số công ty sử dụng tổng doanh thu thay vì doanh thu thuần để tính toán tỷ lệ của họ, điều này có thể làm tăng kết quả.
1:45

Tỷ số vòng quay các khoản phải thu

Tìm hiểu tỷ số vòng quay các khoản phải thu

Các khoản phải thu thực sự là các khoản cho vay không có lãi, có bản chất ngắn hạn và được các công ty mở rộng cho khách hàng của họ. Nếu một công ty bán được hàng cho khách hàng, thì công ty đó có thể kéo dài thời hạn 30 hoặc 60 ngày, nghĩa là khách hàng có 30 đến 60 ngày để thanh toán cho sản phẩm. Khả năng thu được các khoản nợ này phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm điều kiện kinh tế tài chính và quan trọng hơn là khách hàng.

Hệ số vòng quay các khoản phải thu đo lường hiệu quả mà một công ty có thể thu được đối với các khoản phải thu hoặc khoản tín dụng mà công ty mở rộng cho khách hàng. Tỷ số này cũng đo lường số lần các khoản phải thu của một công ty được chuyển đổi thành tiền mặt trong một khoảng thời gian nhất định. Hệ số vòng quay các khoản phải thu được tính theo hàng năm, hàng quý hoặc hàng tháng.

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu của một công ty cần được theo dõi và theo dõi để xác định xem xu hướng hoặc mô hình có đang phát triển theo thời gian hay không. Các công ty cũng có thể theo dõi và xác định mối tương quan giữa việc thu các khoản phải thu với thu nhập để đo lường tác động của các hoạt động tín dụng của công ty đối với khả năng sinh lời.

Đối với các nhà đầu tư, điều quan trọng là phải so sánh vòng quay các khoản phải thu của nhiều công ty trong cùng một ngành để biết được tỷ lệ vòng quay bình thường hoặc trung bình của ngành đó. Nếu một công ty có tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu cao hơn nhiều so với công ty kia, thì đó có thể là một khoản đầu tư an toàn hơn. Chúng ta cùng xem xét ý nghĩa của cả tỷ lệ doanh thu cao và thấp dưới đây.

Các khoản phải thu xuất hiện trong phần tài sản lưu động của bảng cân đối kế toán của công ty.

Công thức và tính toán tỷ số vòng quay các khoản phải thu

Tỷ lệ vòng quay tài khoản phải thu = Doanh số tín dụng ròng / Tài khoản trung bình phải thu

Cân nhắc đặc biệt

Như đã nói ở trên, luôn luôn là một ý kiến hay khi so sánh tỷ số vòng quay các khoản phải thu của các công ty hoạt động trong cùng một ngành. Vì vậy, sẽ không hợp lý nếu so sánh tỷ lệ của một công ty tiện ích nhỏ với tỷ lệ của một tập đoàn dầu khí lớn. Đó là bởi vì có một số yếu tố khác nhau, chẳng hạn như điều kiện cho vay và chất lượng tuyệt đối của khách hàng nợ tiền.

Khi so sánh, lý tưởng nhất là xem xét các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tương tự. Một lần nữa, kết quả có thể bị sai lệch nếu có sự khác biệt rõ ràng giữa các công ty được so sánh. Đó là bởi vì các công ty có quy mô khác nhau thường có cấu trúc vốn rất khác nhau, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến việc tính toán doanh thu và điều này cũng thường đúng với các công ty trong các ngành khác nhau.

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu cao so với thấp

Tỷ lệ cao

Hệ số vòng quay các khoản phải thu cao có thể cho thấy rằng hoạt động thu các khoản phải thu của một công ty là hiệu quả và công ty có tỷ lệ khách hàng chất lượng cao, những người thanh toán nhanh các khoản nợ của họ. Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu cao cũng có thể cho thấy rằng một công ty hoạt động dựa trên cơ sở tiền mặt.

Một tỷ lệ cao cũng có thể cho thấy rằng một công ty thận trọng khi mở rộng tín dụng cho khách hàng của mình. Các chính sách tín dụng thận trọng có thể có lợi vì chúng có thể giúp các công ty tránh mở rộng tín dụng cho những khách hàng không thể thanh toán đúng hạn.

Mặt khác, chính sách tín dụng quá thận trọng có thể khiến khách hàng tiềm năng mất đi. Sau đó, những khách hàng này có thể kinh doanh với các đối thủ cạnh tranh, những người có thể cung cấp và gia hạn cho họ khoản tín dụng mà họ cần. Nếu một công ty mất khách hàng hoặc tăng trưởng chậm, tốt hơn là nên nới lỏng chính sách tín dụng để cải thiện doanh số bán hàng, mặc dù điều đó có thể dẫn đến tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu thấp hơn.

Tỷ lệ thấp

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu thấp không phải là điều tốt. Đó là bởi vì có thể do quy trình thu nợ không phù hợp, chính sách tín dụng không tốt, hoặc khách hàng không đủ khả năng tài chính hoặc tín dụng. Hệ số vòng quay thấp thường ngụ ý rằng công ty nên đánh giá lại các chính sách tín dụng của mình để đảm bảo thu được các khoản phải thu kịp thời. Tuy nhiên, nếu một công ty có tỷ lệ này thấp cải thiện quy trình thu tiền của mình, thì điều đó có thể dẫn đến dòng tiền từ việc thu từ các khoản tín dụng cũ hoặc các khoản phải thu.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tỷ lệ thấp không phải lúc nào cũng xấu. Ví dụ, nếu bộ phận phân phối của công ty hoạt động kém, có thể không giao đúng hàng cho khách hàng một cách kịp thời. Do đó, khách hàng có thể trì hoãn việc thanh toán các khoản phải thu của họ, điều này sẽ làm giảm hệ số luân chuyển các khoản phải thu của công ty.

Tỷ lệ vòng quay tài sản là một số liệu quan trọng khác. Nó đo lường giá trị doanh số bán hàng hoặc doanh thu của một công ty so với giá trị tài sản của nó và cho biết một công ty sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả như thế nào để tạo ra doanh thu. Tỷ lệ cao hơn có nghĩa là công ty hoạt động hiệu quả hơn. Tỷ lệ vòng quay tài sản thấp cho thấy công ty đang sử dụng tài sản của mình không hiệu quả để tạo ra doanh thu.

Hạn chế của hệ số vòng quay các khoản phải thu

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu cũng giống như bất kỳ số liệu nào khác nhằm đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp ở chỗ nó có những hạn chế nhất định mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải xem xét.

Ví dụ, một số công ty sử dụng tổng doanh thu thay vì doanh thu thuần khi tính toán tỷ lệ doanh thu của họ. Điều này thực sự có thể làm tăng kết quả. Mặc dù điều này không phải lúc nào cũng cố ý đánh lừa các nhà đầu tư, nhưng họ nên xác định rõ cách một công ty tính toán tỷ lệ của nó. Một lựa chọn khác là tự tính toán nó một cách độc lập.

Một hạn chế khác là AR thay đổi đáng kể trong suốt năm. Điều này thường xảy ra với các công ty thời vụ. Các đơn vị này có thể có các giai đoạn có các khoản phải thu cao cùng với hệ số luân chuyển thấp và các giai đoạn mà các khoản phải thu ít hơn và có thể dễ dàng quản lý và thu thập hơn.

Nói cách khác, tỷ lệ này có thể không phản ánh hiệu quả của công ty trong việc phát hành và thu thập tín dụng nếu một nhà đầu tư chọn điểm đầu và điểm cuối để tính toán tỷ lệ này một cách tùy tiện. Do đó, giá trị đầu và giá trị cuối kỳ được chọn khi tính giá trị bình quân các khoản phải thu cần được lựa chọn cẩn thận để phản ánh chính xác hoạt động của công ty. Các nhà đầu tư có thể lấy trung bình các khoản phải thu từ mỗi tháng trong khoảng thời gian 12 tháng để giúp bù đắp bất kỳ khoảng trống nào theo mùa.

Ví dụ về Tỷ số vòng quay các khoản phải thu

Giả sử Công ty A có kết quả tài chính trong năm như sau:

  • Doanh số tín dụng ròng $ 800,000.
  • $ 64,000 trong các khoản phải thu vào ngày 1 tháng 1 hoặc đầu năm.
  • $ 72,000 trong các khoản phải thu vào ngày 31 tháng 12 hoặc vào cuối năm.

Ta có thể tính hệ số vòng quay các khoản phải thu theo cách sau:

ACR = $ 64 , 000 + $ 72 , 000 2 = $ 68 , 000 ARTR = $ 800 , 000 $ 68 , 000 = 11,76 ở đâu: ACR = Các khoản phải thu trung bình ARTR = Vòng quay các khoản phải thu begin {align} & text {ACR} = frac { $ 64,000 + $ 72,000} {2} = $ 68,000 & text {ARTR} = frac { $ 800,000} { $ 68,000} = 11,76 & textbf {where:} & text {ACR = Các khoản phải thu trung bình} & text {ARTR = Hệ số vòng quay các khoản phải thu} end {align}

ACR = 2 $ 6 4 , 0 0 0 + $ 7 2 , 0 0 0 = $ 6 8 , 0 0 0ARTR = $ 6 8 , 0 0 0 $ 8 0 0 , 0 0 0 = 1 1 . 7 6ở đâu:ACR = Các khoản phải thu trung bìnhARTR = Vòng quay các khoản phải thu

Chúng ta có thể hiểu tỷ số này có nghĩa là Công ty A đã thu về các khoản phải thu trung bình 11,76 lần trong năm đó. Nói cách khác, công ty đã chuyển các khoản phải thu sang tiền mặt gấp 11,76 lần trong năm đó. Một công ty có thể so sánh vài năm để xác định liệu 11,76 là một cải tiến hay một dấu hiệu của quá trình thu thập chậm hơn.

Một công ty cũng có thể xác định thời hạn trung bình của các khoản phải thu hoặc số ngày phải thu trong năm. Trong ví dụ của chúng tôi ở trên, chúng tôi sẽ chia 365 cho 11,76 để đạt được thời lượng trung bình. Vòng quay các khoản phải thu bình quân trong ngày sẽ là 365 / 11,76, là 31,04 ngày.

Đối với Công ty A, trung bình khách hàng mất 31 ngày để thanh toán các khoản phải thu. Nếu công ty có chính sách thanh toán 30 ngày cho khách hàng, thì vòng quay các khoản phải thu bình quân cho thấy trung bình khách hàng đang thanh toán chậm một ngày.

Một công ty có thể cải thiện tỷ lệ doanh thu của mình bằng cách thay đổi quy trình thu tiền. Một công ty cũng có thể giảm giá cho khách hàng của mình nếu thanh toán sớm. Các công ty cần biết vòng quay các khoản phải thu của mình vì nó liên quan trực tiếp đến số tiền mặt họ có sẵn để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của mình.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.