Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Real Option là gì?

Quyền chọn thực sự là gì?

Quyền chọn thực sự là quyền có giá trị kinh tế để thực hiện hoặc từ bỏ một số lựa chọn dành cho các nhà quản lý của một công ty, thường liên quan đến các dự án kinh doanh hoặc cơ hội đầu tư. Nó được gọi là “thực” vì nó thường đề cập đến các dự án liên quan đến tài sản hữu hình (chẳng hạn như máy móc, đất đai và tòa nhà, cũng như hàng tồn kho), thay vì một công cụ tài chính.

Do đó, các quyền chọn thực khác với các hợp đồng quyền chọn tài chính vì chúng liên quan đến các tài sản “cơ bản” thực (tức là vật chất) và không thể trao đổi như chứng khoán.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Một quyền chọn thực sự mang lại cho ban giám đốc công ty quyền, nhưng không có nghĩa vụ thực hiện các cơ hội kinh doanh hoặc đầu tư nhất định.
  • Quyền chọn thực sự đề cập đến các dự án liên quan đến tài sản hữu hình so với các công cụ tài chính.
  • Các lựa chọn thực sự có thể bao gồm quyết định mở rộng, trì hoãn hoặc chờ đợi hoặc từ bỏ hoàn toàn một dự án.
  • Các quyền chọn thực sự có giá trị kinh tế, mà các nhà phân tích tài chính và quản lý doanh nghiệp sử dụng để thông báo cho các quyết định của họ.

Hiểu các lựa chọn thực sự

Các lựa chọn thực sự là những lựa chọn mà ban lãnh đạo của công ty tự đưa ra lựa chọn để mở rộng, thay đổi hoặc cắt giảm các dự án dựa trên các điều kiện kinh tế, công nghệ hoặc thị trường đang thay đổi. Bao thanh toán trong quyền chọn thực ảnh hưởng đến việc định giá các khoản đầu tư tiềm năng, mặc dù việc định giá thường được sử dụng không tính đến lợi ích tiềm năng do quyền chọn thực mang lại.

Sử dụng phân tích giá trị quyền chọn thực (ROV), các nhà quản lý có thể ước tính chi phí cơ hội của việc tiếp tục hoặc từ bỏ một dự án và đưa ra các quyết định tốt hơn cho phù hợp.

Điều quan trọng cần lưu ý là quyền chọn thực không đề cập đến một công cụ tài chính phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng quyền chọn bán và quyền chọn bán, cung cấp cho người nắm giữ quyền mua hoặc bán tài sản cơ sở tương ứng. Thay vào đó, các lựa chọn thực sự là những cơ hội mà một doanh nghiệp có thể tận dụng hoặc không nhận ra.

Ví dụ, đầu tư vào một cơ sở sản xuất mới có thể cung cấp cho công ty các lựa chọn thực sự để giới thiệu sản phẩm mới, hợp nhất hoạt động hoặc thực hiện các điều chỉnh khác để đáp ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Khi quyết định có đầu tư vào cơ sở mới hay không, công ty nên xem xét giá trị quyền chọn thực mà cơ sở đó cung cấp. Các ví dụ khác về các lựa chọn thực tế bao gồm khả năng sáp nhập và mua lại (M&A) hoặc liên doanh.

Định giá quyền chọn thực

Giá trị chính xác của các quyền chọn thực có thể khó thiết lập hoặc ước tính. Ví dụ, giá trị quyền chọn thực có thể được nhận ra từ một công ty đang thực hiện các dự án có trách nhiệm với xã hội, chẳng hạn như xây dựng trung tâm cộng đồng. Bằng cách đó, công ty có thể nhận ra một lợi ích là giúp dễ dàng hơn trong việc xin giấy phép hoặc phê duyệt cần thiết cho các dự án khác. Tuy nhiên, thật khó để xác định một giá trị tài chính chính xác cho những lợi ích như vậy.

Khi đối phó với những lựa chọn thực tế như vậy, đội ngũ quản lý của một công ty đưa tiềm năng của giá trị quyền chọn thực vào quá trình ra quyết định, mặc dù giá trị đó nhất thiết phải hơi mơ hồ và không chắc chắn. Tất nhiên, sự khác biệt chính giữa các hợp đồng quyền chọn thực và các hợp đồng phái sinh là hợp đồng sau này thường giao dịch trên một sàn giao dịch và có giá trị bằng số về giá cả hoặc phí bảo hiểm của nó. Mặt khác, các lựa chọn thực sự mang tính chủ quan hơn nhiều. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng kết hợp kinh nghiệm và định giá tài chính, ban giám đốc sẽ hiểu được giá trị của dự án đang được xem xét và liệu nó có xứng đáng với rủi ro hay không.

Tuy nhiên, các kỹ thuật định giá cho các quyền chọn thực thường xuất hiện tương tự như việc định giá các hợp đồng quyền chọn tài chính, trong đó giá giao ngay hoặc giá thị trường hiện tại đề cập đến giá trị hiện tại ròng (NPV) hiện tại của một dự án. Giá trị hiện tại ròng là dòng tiền dự kiến là kết quả của dự án mới, nhưng các dòng tiền đó được chiết khấu theo tỷ lệ mà nếu không làm gì có thể kiếm được. Ví dụ, lãi suất thay thế hoặc lãi suất chiết khấu có thể là lãi suất của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Nếu Kho bạc thanh toán 3%, thì dự án hoặc các dòng tiền phải mang lại lợi nhuận trên 3%; nếu không, nó sẽ không đáng để theo đuổi.

Một số mô hình định giá sử dụng thuật ngữ từ thị trường phái sinh trong đó giá thực tế tương ứng với các chi phí không thể thu hồi liên quan đến dự án. Trong thế giới phái sinh, cuộc đình công sẽ là mức giá mà tại đó hợp đồng quyền chọn chuyển đổi thành bảo mật cơ bản dựa trên. Tương tự, ngày hết hạn của hợp đồng quyền chọn có thể được thay thế bằng khung thời gian mà trong đó quyết định kinh doanh sẽ được đưa ra. Hợp đồng quyền chọn cũng có một thành phần biến động, đo lường mức độ rủi ro trong một khoản đầu tư. Rủi ro càng cao, quyền chọn càng đắt. Các quyền chọn thực sự cũng phải xem xét rủi ro liên quan và nó cũng có thể được ấn định một giá trị tương tự như sự biến động.

Các phương pháp định giá quyền chọn thực khác bao gồm mô phỏng Monte Carlo, sử dụng các phép tính toán học để gán xác suất cho các kết quả khác nhau với các biến số và rủi ro nhất định.

Cân nhắc đặc biệt

Lý luận Heuristic

Phân tích quyền chọn thực vẫn thường được coi là một phương pháp heuristic — một quy tắc chung, cho phép sự linh hoạt và ra quyết định nhanh chóng trong một môi trường phức tạp, luôn thay đổi — dựa trên các tiêu chí tài chính hợp lý. Các phương án thực tế heuristic chỉ đơn giản là sự thừa nhận giá trị thể hiện trong sự linh hoạt của việc lựa chọn giữa các phương án mặc dù thực tế là các giá trị khách quan của chúng không thể được xác định bằng toán học với bất kỳ mức độ chắc chắn nào.

Ngay cả khi một mô hình định lượng được sử dụng để đánh giá một lựa chọn thực sự, thì việc lựa chọn mô hình tự nó dựa trên sự phán đoán và thường là cách tiếp cận thử-và-sai vì các lựa chọn có sẵn có thể khác nhau giữa các công ty và các nhà quản lý dự án.

Có các lựa chọn cho phép tự do đưa ra các lựa chọn tối ưu trong các quyết định, chẳng hạn như khi nào và ở đâu để thực hiện một khoản chi tiêu vốn cụ thể. Các lựa chọn quản lý khác nhau để thực hiện đầu tư có thể cung cấp cho các công ty các lựa chọn thực sự để thực hiện các hành động bổ sung trong tương lai, dựa trên các điều kiện thị trường hiện có.

Nói tóm lại, các lựa chọn thực sự là về việc các công ty đưa ra các quyết định và lựa chọn mang lại cho họ sự linh hoạt và lợi ích tiềm năng lớn nhất liên quan đến các quyết định hoặc lựa chọn có thể có trong tương lai.

Các lựa chọn nằm trong các lựa chọn thực sự

Các lựa chọn mà các nhà quản lý doanh nghiệp phải đối mặt thường thuộc phân tích các lựa chọn thực tế thuộc ba loại quản lý dự án.

  1. Nhóm đầu tiên là các tùy chọn liên quan đến quy mô của một dự án. Tùy thuộc vào phân tích ROV, các tùy chọn có thể tồn tại để mở rộng, ký hợp đồng hoặc mở rộng và ký hợp đồng dự án theo thời gian, với các trường hợp dự phòng khác nhau.
  2. Nhóm thứ hai liên quan đến thời gian tồn tại của một dự án — để bắt đầu một dự án, trì hoãn việc bắt đầu một dự án, từ bỏ dự án hiện có hoặc lập kế hoạch trình tự các bước của dự án.
  3. Nhóm thứ ba của các lựa chọn thực sự liên quan đến các hoạt động của dự án: tính linh hoạt của quy trình, hỗn hợp sản phẩm và quy mô hoạt động, trong số những lựa chọn khác.

Các lựa chọn thực sự là thích hợp nhất khi môi trường kinh tế và các điều kiện thị trường liên quan đến một dự án cụ thể đều có nhiều biến động nhưng lại linh hoạt. Môi trường ổn định hoặc cứng nhắc sẽ không được hưởng lợi nhiều từ ROV và thay vào đó, nên sử dụng các kỹ thuật tài chính doanh nghiệp truyền thống hơn. Tương tự như vậy, ROV chỉ được áp dụng khi chiến lược doanh nghiệp của một công ty thể hiện tính linh hoạt, có đủ luồng thông tin và có đủ vốn để trang trải những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các lựa chọn thực tế.

Ví dụ trong thế giới thực về các tùy chọn thực

Tập đoàn McDonald’s (MCD) có nhà hàng tại hơn 100 quốc gia. Giả sử các giám đốc điều hành của công ty đang cân nhắc quyết định mở thêm nhà hàng ở Nga. Việc mở rộng sẽ thuộc loại một lựa chọn thực sự để mở rộng. Đầu tư hoặc kinh phí vốn sẽ cần được tính toán, bao gồm cả chi phí của các tòa nhà vật chất, đất đai, nhân viên và thiết bị.

Tuy nhiên, các giám đốc điều hành của McDonald’s cần phải quyết định xem liệu doanh thu kiếm được từ các nhà hàng mới có đủ để chống lại bất kỳ quốc gia tiềm ẩn nào và rủi ro chính trị khó định giá hay không.

Kịch bản tương tự cũng có thể tạo ra một lựa chọn thực sự để chờ đợi hoặc trì hoãn việc mở bất kỳ nhà hàng nào cho đến khi tình hình chính trị cụ thể tự giải quyết. Có lẽ có một cuộc bầu cử sắp tới, và kết quả có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của đất nước hoặc môi trường pháp lý.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.