Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Real Interest Rate là gì?

Lãi suất thực là gì?

Lãi suất thực là lãi suất đã được điều chỉnh để loại bỏ các tác động của lạm phát để phản ánh chi phí thực tế của nguồn vốn đối với người đi vay và lợi tức thực tế đối với người cho vay hoặc nhà đầu tư. Lãi suất thực tế phản ánh tỷ lệ thời gian ưa thích hàng hóa hiện tại hơn hàng hóa tương lai. Lãi suất thực của một khoản đầu tư được tính bằng chênh lệch giữa lãi suất danh nghĩa và tỷ lệ lạm phát:

Lãi suất thực = Lãi suất danh nghĩa – Lạm phát (Dự kiến hoặc Thực tế)

Tóm tắt ý kiến chính

  • Lãi suất thực điều chỉnh lãi suất thị trường quan sát được do ảnh hưởng của lạm phát.
  • Lãi suất thực tế phản ánh giá trị sức mua của lãi suất trả cho một khoản đầu tư hoặc khoản vay và thể hiện tỷ lệ ưu tiên về thời gian của người đi vay và người cho vay.
  • Bởi vì tỷ lệ lạm phát không cố định, lãi suất thực tế trong tương lai phải dựa trên các ước tính về lạm phát kỳ vọng trong tương lai theo thời gian đến hạn của một khoản vay hoặc khoản đầu tư.
1:47

Lãi suất: Danh nghĩa và Thực tế

Tìm hiểu lãi suất thực

Trong khi lãi suất danh nghĩa là lãi suất thực tế phải trả cho một khoản vay hoặc khoản đầu tư, thì lãi suất thực tế là sự phản ánh sự thay đổi sức mua có được từ một khoản đầu tư hoặc do người đi vay từ bỏ. Lãi suất danh nghĩa thường là lãi suất được quảng cáo bởi tổ chức ủng hộ khoản vay hoặc đầu tư. Việc điều chỉnh lãi suất danh nghĩa để bù đắp ảnh hưởng của lạm phát giúp xác định sự dịch chuyển sức mua của một mức vốn nhất định theo thời gian.

Theo lý thuyết lãi suất ưu tiên theo thời gian, lãi suất thực tế phản ánh mức độ mà một cá nhân thích hàng hóa hiện tại hơn hàng hóa tương lai. Một người đi vay mong muốn được sử dụng tiền hiện tại thể hiện sự yêu thích về thời gian đối với hàng hóa hiện tại hơn hàng hóa trong tương lai và sẵn sàng trả lãi suất cao hơn cho các khoản tiền đã cho vay. Tương tự như vậy, một người cho vay thực sự muốn chuyển tiêu dùng cho tương lai thể hiện sở thích về thời gian thấp hơn và sẽ sẵn sàng cho vay vốn với lãi suất thấp hơn. Điều chỉnh theo lạm phát có thể giúp tiết lộ tỷ lệ ưa thích thời gian giữa những người tham gia thị trường.

Tỷ lệ lạm phát dự kiến

Tỷ lệ lạm phát dự đoán được Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ báo cáo với Quốc hội một cách thường xuyên và bao gồm các ước tính trong thời gian tối thiểu ba năm. Hầu hết các mức lãi suất dự đoán được báo cáo dưới dạng phạm vi thay vì ước tính điểm đơn lẻ. Vì tỷ lệ lạm phát thực sự có thể không được biết cho đến khi khoảng thời gian tương ứng với thời gian nắm giữ khoản đầu tư đã trôi qua, lãi suất thực liên quan phải được coi là dự đoán, hoặc có thể đoán trước được, về bản chất, khi tỷ lệ áp dụng cho các khoảng thời gian có vẫn chưa vượt qua.

Ảnh hưởng của tỷ lệ lạm phát đến sức mua của lãi đầu tư

Trong trường hợp lạm phát dương, lãi suất thực thấp hơn lãi suất danh nghĩa được quảng cáo.

Ví dụ: nếu các quỹ được sử dụng để mua chứng chỉ tiền gửi (CD) được đặt để kiếm lãi 4% mỗi năm và tỷ lệ lạm phát trong cùng một khoảng thời gian là 3% mỗi năm, thì lãi suất thực nhận được trên khoản đầu tư là 4% – 3% = 1%. Giá trị thực của các khoản tiền gửi vào CD sẽ chỉ tăng 1% mỗi năm, khi sức mua được cân nhắc.

Thay vào đó, nếu những khoản tiền đó được chuyển vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 1%, và tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức 3%, thì giá trị thực hoặc sức mua của các khoản tiền tiết kiệm sẽ thực sự giảm xuống, vì lãi suất thực tỷ lệ sẽ là -2%, sau khi tính đến lạm phát.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.