Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...
Trang chủKiến ThứcKinh Tế HọcQualified Special Representative...

Qualified Special Representative Agreement (QSR) là gì?

Thỏa thuận Đại diện Đặc biệt Đủ điều kiện là gì?

Thỏa thuận Đại diện Đặc biệt Đủ điều kiện (QSR) là một thỏa thuận giữa nhà môi giới-đại lý để hoàn tất giao dịch mà không cần tương tác với hệ thống NASDAQ ACT. QSR cho phép một nhà môi giới-đại lý gửi các giao dịch trực tiếp đến Công ty thanh toán bù trừ chứng khoán quốc gia thay mặt cho một nhà môi giới-đại lý khác. Phương thức thanh toán bù trừ giao dịch này cung cấp quá trình xử lý đơn giản hơn, chi phí giao dịch thấp hơn và thời gian giao dịch kéo dài.

Hiểu về Thỏa thuận Đại diện Đặc biệt Đủ điều kiện (QSR)

Thỏa thuận Đại diện Đặc biệt Đủ điều kiện (QSR) áp dụng cho các giao dịch NASDAQ mà một nhà môi giới-đại lý thường xử lý thông qua hệ thống ACT. Hệ thống ACT đối sánh các giao dịch và sau đó thông báo giao dịch với công ty thanh toán bù trừ của nhà môi giới-đại lý. Hệ thống ACT cũng báo cáo giao dịch cho Công ty thanh toán bù trừ chứng khoán quốc gia.

Giao dịch Đối sánh và Báo cáo

Khi hai nhà môi giới-đại lý có thỏa thuận QSR, mỗi người có thể thay mặt người kia gửi giao dịch đến cơ sở thanh toán bù trừ của mình và mỗi công ty thanh toán bù trừ của họ đã đồng ý xóa giao dịch dựa trên thỏa thuận. Người môi giới-đại lý khớp lệnh với một nhà môi giới-đại lý khác bằng cách sử dụng mạng liên lạc điện tử (ECN). Mỗi nhà môi giới-đại lý và ECN gửi một tệp vé đến các công ty thanh toán bù trừ của họ với các chi tiết giao dịch. Tuy nhiên, mỗi công ty vẫn phải báo cáo các giao dịch của mình cho FINRA. Không giống như hệ thống Nasdaq ACT, báo cáo các giao dịch liên tục cho NSCC, các giao dịch được thực hiện theo thỏa thuận QSR chỉ được báo cáo năm lần mỗi ngày.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.