Home Kiến Thức Kinh Tế Học Put-Call Ratio là gì?

Put-Call Ratio là gì?

0

Tỷ lệ thỏa thuận là gì?

Tỷ lệ thỏa thuận là một phép đo được các nhà đầu tư sử dụng rộng rãi để đánh giá tâm trạng chung của thị trường.

Quyền chọn bán “put” hay quyền chọn bán là quyền bán tài sản ở một mức giá xác định trước. “Quyền chọn mua” hay quyền chọn mua là quyền mua một tài sản ở một mức giá xác định trước.

Nếu các nhà giao dịch mua nhiều lệnh hơn lệnh gọi, thì điều đó báo hiệu sự gia tăng tâm lý giảm giá. Nếu họ mua nhiều lệnh hơn đặt, điều đó cho thấy rằng họ đang thấy một thị trường tăng giá ở phía trước.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Quyền chọn bán cho phép nhà giao dịch có quyền bán tài sản ở mức giá đặt trước.
  • Quyền chọn mua là quyền mua tài sản ở mức giá đặt trước.
  • Các nhà giao dịch mua nhiều lệnh hơn lệnh cho thấy thị trường giảm giá.
  • Nếu họ đang mua nhiều lệnh hơn đặt, hãy chú ý đến một thị trường tăng giá phía trước.

Hiểu về tỷ lệ cuộc gọi

Tỷ lệ giao dịch thỏa thuận được tính bằng cách chia số lượng quyền chọn bán đã giao dịch cho số lượng quyền chọn bán đã giao dịch.

Tỷ lệ giao dịch thỏa thuận là 1 cho biết rằng số lượng người mua cuộc gọi bằng với số lượng người mua thỏa thuận. Tuy nhiên, tỷ lệ 1 không phải là điểm khởi đầu chính xác để đo lường tâm lý trên thị trường vì thông thường có nhiều nhà đầu tư đặt mua hơn là đặt mua. Vì vậy, tỷ lệ thỏa thuận bình quân 0,7 đối với cổ phiếu được coi là cơ sở tốt để đánh giá tâm lý.

Nói chung:

  • Tỷ lệ thỏa thuận tăng, hoặc tỷ lệ lớn hơn 0,7 hoặc vượt quá 1, có nghĩa là các nhà giao dịch cổ phiếu đang mua nhiều lệnh hơn so với lệnh mua. Nó cho thấy rằng tâm lý giảm giá đang hình thành trên thị trường. Các nhà đầu tư đang suy đoán rằng thị trường sẽ giảm hoặc đang phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư của họ trong trường hợp có bán tháo.
  • Tỷ lệ thỏa thuận giảm xuống, hoặc dưới 0,7 và tiệm cận 0,5, được coi là một chỉ báo tăng giá. Nó có nghĩa là nhiều cuộc gọi được mua hơn so với đặt.

Tỷ lệ thỏa thuận có thể là một chỉ báo về cách thị trường xem các sự kiện hoặc thu nhập gần đây. Một tỷ lệ ở mức cực đoan cho thấy một tâm lý quá giảm hoặc quá tăng.

Dữ liệu được sử dụng để tính toán tỷ lệ thỏa thuận có sẵn thông qua nhiều nguồn khác nhau, nhưng hầu hết các nhà giao dịch sử dụng thông tin được tìm thấy trên trang web Cboe Options Exchange.

Cân nhắc đặc biệt

Tỷ lệ thỏa thuận giúp nhà đầu tư đo lường tâm lý thị trường trước khi thị trường quay đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét nhu cầu cho cả tử số (đặt) và mẫu số (gọi).

Số lượng tùy chọn cuộc gọi được tìm thấy ở mẫu số của tỷ lệ. Điều đó có nghĩa là giảm số lượng cuộc gọi được giao dịch sẽ làm tăng giá trị của tỷ lệ. Điều này rất quan trọng vì số lượng lệnh mua ít hơn có thể đẩy tỷ lệ này lên cao hơn mà không cần tăng số lượng lệnh đặt mua. Nói cách khác, chúng ta không cần phải thấy một số lượng lớn các hợp đồng được mua để tỷ lệ này tăng lên.

Khi các nhà giao dịch tăng giá ngồi bên lề, kết quả theo mặc định là có nhiều nhà giao dịch giảm giá hơn trên thị trường. Nó không nhất thiết có nghĩa là thị trường giảm giá, mà đúng hơn là các nhà giao dịch tăng giá đang ở chế độ chờ và xem cho đến khi một sự kiện sắp tới xảy ra như bầu cử, cuộc họp của Fed hoặc công bố dữ liệu kinh tế.

0,7

Tỷ lệ thỏa thuận bình quân đối với cổ phiếu được coi là cơ sở tốt để đánh giá tâm lý.

Sẽ rất hữu ích khi xem tỷ lệ thỏa thuận để biết thị trường quan điểm như thế nào về các sự kiện hoặc thu nhập gần đây. Khi tỷ lệ này ở mức cực đoan, nó có thể cho thấy một xu hướng giảm giá quá mức hoặc tâm lý tăng giá quá mức.

Vì lý do này, một số nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ thỏa thuận như một chỉ báo đối lập.

Một chỉ báo tương phản

Các nhà đầu tư ngược lại sử dụng tỷ lệ thỏa thuận để giúp họ xác định khi nào những người tham gia thị trường đang tăng quá mức hoặc quá giảm.

Tỷ lệ thỏa thuận cực kỳ cao có nghĩa là thị trường đang cực kỳ giảm giá. Đối với một người ngược lại, đó có thể là một tín hiệu tăng cho thấy thị trường đang giảm giá quá mức và sắp phải quay đầu. Một tỷ lệ cao có thể là một dấu hiệu của cơ hội mua đối với một đối thủ.

Một tỷ lệ cực kỳ thấp có nghĩa là thị trường đang cực kỳ tăng giá. Một người phản đối có thể kết luận rằng thị trường quá tăng giá và là do một đợt giảm giá.

Không có tỷ lệ đơn lẻ nào có thể chỉ ra một cách dứt khoát rằng thị trường đang ở đỉnh hay đáy của nó. Ngay cả các mức của tỷ lệ giao dịch thỏa thuận được coi là cực đoan cũng không được thiết lập sẵn và thay đổi qua các năm.

Thông thường, các nhà đầu tư so sánh mức tỷ lệ hiện tại với mức trung bình trong một khoảng thời gian để đánh giá xem tâm lý có thay đổi gần đây hay không. Nếu tỷ lệ thỏa thuận dao động trong một phạm vi hẹp và đột ngột tăng cao hơn, các nhà giao dịch có thể coi đây là một sự gia tăng đột ngột trong tâm lý giảm giá và thực hiện các động thái của họ cho phù hợp.

Nguồn tham khảo: investmentopedia