Pure Risk là gì?

22

Rủi ro thuần túy là gì?

Rủi ro thuần túy là một loại rủi ro không thể kiểm soát được và có hai kết quả: thua lỗ hoàn toàn hoặc không mất mát gì cả. Không có cơ hội thu được lợi nhuận khi rủi ro thuần túy có liên quan.

Rủi ro thuần túy thường phổ biến trong các tình huống như thiên tai, hỏa hoạn hoặc tử vong. Những tình huống này không thể lường trước được và nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai. Rủi ro thuần túy còn được gọi là rủi ro tuyệt đối.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Rủi ro thuần túy không thể được kiểm soát và có hai kết quả: mất hoàn toàn hoặc không mất mát gì cả.
  • Không có cơ hội thu được lợi nhuận khi rủi ro thuần túy có liên quan.
  • Rủi ro thuần túy có thể được chia thành ba loại khác nhau: cá nhân, tài sản và trách nhiệm pháp lý.
  • Nhiều trường hợp rủi ro thuần túy là có thể bảo hiểm được.

Hiểu rủi ro thuần túy

Không có lợi ích nào có thể đo lường được khi nói đến rủi ro thuần túy. Thay vào đó, có hai khả năng. Một mặt, có cơ hội mà không có gì xảy ra hoặc không có tổn thất nào cả. Mặt khác, có thể có khả năng xảy ra tổn thất toàn bộ.

Rủi ro thuần túy có thể được chia thành ba loại khác nhau: cá nhân, tài sản và trách nhiệm pháp lý. Có bốn cách để giảm thiểu rủi ro thuần túy: giảm thiểu, tránh né, chấp nhận và chuyển giao. Phương pháp phổ biến nhất để đối phó với rủi ro thuần túy là chuyển nó cho công ty bảo hiểm bằng cách mua một hợp đồng bảo hiểm.

Nhiều trường hợp rủi ro thuần túy là có thể bảo hiểm được. Ví dụ, một công ty bảo hiểm bảo hiểm ô tô của chủ hợp đồng bảo hiểm chống lại hành vi trộm cắp. Nếu xe bị mất cắp, công ty bảo hiểm phải chịu tổn thất. Tuy nhiên, nếu nó không bị đánh cắp, công ty sẽ không kiếm được lợi nhuận nào. Rủi ro thuần túy trái ngược trực tiếp với rủi ro đầu cơ, mà các nhà đầu tư đưa ra lựa chọn có ý thức để tham gia và có thể dẫn đến thua lỗ hoặc lãi.

Rủi ro thuần túy có thể được bảo hiểm bởi vì người bảo hiểm có thể dự đoán những tổn thất của họ có thể là gì.

Các loại rủi ro thuần túy

Rủi ro cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến một cá nhân và có thể liên quan đến việc mất thu nhập và tài sản hoặc tăng chi phí. Ví dụ, thất nghiệp có thể tạo ra gánh nặng tài chính do mất thu nhập và trợ cấp việc làm. Việc đánh cắp danh tính có thể dẫn đến tín dụng bị hư hỏng và sức khỏe kém có thể dẫn đến các hóa đơn y tế đáng kể, cũng như mất khả năng kiếm tiền và cạn kiệt tiền tiết kiệm.

Rủi ro tài sản liên quan đến tài sản bị hư hỏng do không kiểm soát được các lực như lửa, sét, bão, lốc xoáy hoặc mưa đá.

Rủi ro trách nhiệm pháp lý có thể liên quan đến kiện tụng do sự bất công thực tế hoặc nhận thức được. Ví dụ, một người bị thương sau khi trượt trên đường lái xe băng giá của người khác có thể kiện đòi chi phí y tế, thu nhập bị mất và các thiệt hại liên quan khác.

Bảo hiểm trước rủi ro thuần túy

Không giống như hầu hết các rủi ro đầu cơ, rủi ro thuần túy thường có thể được bảo hiểm thông qua các hợp đồng bảo hiểm thương mại, cá nhân hoặc trách nhiệm. Cá nhân chuyển giao một phần rủi ro thuần túy cho doanh nghiệp bảo hiểm. Ví dụ, chủ nhà mua bảo hiểm nhà để bảo vệ khỏi những rủi ro gây ra thiệt hại hoặc mất mát. Công ty bảo hiểm hiện chia sẻ rủi ro tiềm tàng với chủ nhà.

Rủi ro thuần túy có thể được bảo hiểm một phần vì quy luật số lượng lớn áp dụng dễ dàng hơn so với rủi ro đầu cơ. Các công ty bảo hiểm có nhiều khả năng dự đoán trước các con số thua lỗ hơn và sẽ không mở rộng thị trường nếu họ thấy nó không có lãi.

Nguy cơ đầu cơ

Không giống như rủi ro thuần túy, rủi ro đầu cơ có cơ hội mất hoặc có được và đòi hỏi phải xem xét tất cả các rủi ro tiềm ẩn trước khi lựa chọn một hành động. Ví dụ, các nhà đầu tư mua chứng khoán tin rằng chúng sẽ tăng giá trị.

Nhưng cơ hội được mất luôn hiện hữu. Các doanh nghiệp tham gia vào các thị trường mới, mua thiết bị mới và đa dạng hóa các dòng sản phẩm hiện có bởi vì họ nhận thấy lợi nhuận tiềm năng vượt qua tổn thất tiềm năng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia