Pure Play là gì?

60

Chơi thuần túy là gì?

Một trò chơi thuần túy là một công ty chỉ tập trung vào một loại sản phẩm hoặc dịch vụ. Một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các vở kịch thuần túy vì chúng dễ phân tích hơn và mang lại hiệu quả tối đa cho một phân khúc thị trường cụ thể.

Một cuộc chơi thuần túy có thể trái ngược với các công ty hoặc tập đoàn đa bộ phận, thay vào đó cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ trên nhiều ngành khác nhau.

Ví dụ, một nhà đầu tư muốn tiếp xúc với cổ phiếu ngân hàng Hoa Kỳ có thể thích mua cổ phiếu của Bank of America (BAC) hơn so với Berkshire Hathaway (BRK.B), bởi vì nhà đầu tư này không chỉ tham gia vào ngân hàng mà còn trong nhiều ngành khác và các ngành.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Một trò chơi thuần túy đề cập đến khoản đầu tư vào một công ty tập trung vào một ngành hoặc lĩnh vực cụ thể.
  • Một số nhà đầu tư thích các vở kịch thuần túy vì dễ phân tích và khả năng tiếp xúc với các lĩnh vực cụ thể.
  • Các vở kịch thuần túy có thể khó xác định vì ngày nay nhiều tập đoàn tham gia vào một số dòng sản phẩm hoặc phân khúc thị trường.

Hiểu các lượt chơi thuần túy

Các công ty thuần túy phổ biến với một số loại nhà đầu tư tích cực muốn đặt cược cụ thể vào các sản phẩm hoặc phân khúc ngành cụ thể. Đối với những nhà đầu tư này, việc mua một công ty có nhiều ngành nghề kinh doanh đa dạng buộc họ phải chấp nhận rủi ro không cần thiết trong những ngành mà họ không muốn đầu tư.

Đối với các nhà phân tích, các vở kịch thuần túy thể hiện cơ hội thu được dữ liệu chính xác hơn để phân tích công ty có thể so sánh hoặc phân tích ngang hàng. Các báo cáo này là nguồn thông tin quan trọng để phân tích đầu tư và là cơ sở để định giá tương đối.

Định giá tương đối sử dụng các chỉ số như tỷ lệ giá trên sổ sách (P / B), tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E), tỷ lệ giá trên doanh thu (P / S) và giá -tỷ lệ lưu chuyển tiền tệ (P / CF). Mỗi giá trị này có thể giúp nhà phân tích đầu tư tính toán giá trị tương đối của một công ty và để đánh giá xem công ty đó được định giá quá cao hay được định giá thấp hơn. Các công ty thuần túy là đầu vào hữu ích cho những phân tích này vì chúng có thể so sánh trực tiếp hơn với nhau. Mặt khác, các tập đoàn không dễ dàng so sánh được vì kết quả của chúng phản ánh nhiều lĩnh vực công nghiệp.

Trên thực tế, thuật ngữ chơi thuần túy luôn được sử dụng như một phép gần đúng, vì các công ty ngày nay hầu như luôn có một số mức độ tiếp xúc giữa các ngành. Điều này đặc biệt đúng khi nhìn vào các công ty lớn, giao dịch công khai.

Ví dụ trong thế giới thực về một trò chơi thuần túy

Một nhà giao dịch đang tiến hành phân tích lĩnh vực ngân hàng của Hoa Kỳ. Cụ thể, họ muốn đánh giá mức độ hấp dẫn tương đối của các cổ phiếu ngân hàng khác nhau của Mỹ, dựa trên tỷ lệ PB và PE. Danh sách các cổ phiếu sau được tổng hợp để phân tích:

  • BB&T Corporation: PB là 1,28 và PE là 12,98
  • KeyCorp: PB là 1,06 và PE là 10,58
  • Ngân hàng SunTrust: PB là 1,16 và PE là 11,88
  • Nhóm tài chính công dân: PB là 0,75 và PE là 9,59

Mặc dù mọi hoạt động kinh doanh đều phức tạp và độc đáo, phân tích này cho thấy rằng bốn vớ ngân hàng này tương đối so sánh với nhau; vì ngân hàng khu vực là trọng tâm cốt lõi trong các mô hình kinh doanh của họ, điều này có thể xảy ra. Như vậy, chúng có thể được coi là “vở kịch thuần túy” cho lĩnh vực ngân hàng.

Ngược lại, chính nhà giao dịch này đã bị cám dỗ để đưa Berkshire Hathaway vào danh sách do vai trò quan trọng của nó trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, điều này đã được quyết định phản đối vì Berkshire có nhiều hoạt động phi ngân hàng khiến việc so sánh trực tiếp với các vở kịch thuần túy về ngân hàng trở nên quá khó khăn.

Do sự phụ thuộc của họ vào một lĩnh vực của nền kinh tế, một sản phẩm hoặc một chiến lược đầu tư, các vở kịch thuần túy thường đi kèm với rủi ro cụ thể cao hơn. Điều này có thể được giảm thiểu thông qua đa dạng hóa.

Nguồn tham khảo: investmentopedia