Publication 972: Child Tax Credit là gì?

33

Ấn phẩm 972: Tín dụng thuế trẻ em là gì?

Ấn phẩm 972 là một tài liệu được xuất bản bởi Sở Thuế vụ (IRS) cung cấp hướng dẫn về việc xác định số tiền chính xác của khoản tín dụng thuế con mà người nộp thuế có thể yêu cầu.

Nó được sử dụng để cung cấp thông tin về khoản tín dụng thuế trẻ em từ năm thuế 2020 trở về trước. Đối với các năm tính thuế từ 2021 trở đi, bạn sẽ không còn sử dụng Ấn phẩm 972 để tính khoản tín dụng thuế cho con bạn và khoản tín dụng cho những người phụ thuộc khác. Thay vào đó, hãy sử dụng Biểu số 8812 cùng với Biểu mẫu 1040.

Tài liệu bao gồm bản cập nhật về bất kỳ thay đổi nào trong khoản tín dụng thuế trong năm, một bảng tính để giúp người nộp thuế tính toán các khoản tín dụng con của họ trong một số trường hợp bất thường nhất định, cũng như hướng dẫn xác định khoản tín dụng thuế con để yêu cầu.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Ấn bản 972 được sử dụng để tính một trong những khoản tín dụng thuế phổ biến nhất của Hoa Kỳ, Tín dụng thuế trẻ em.
  • Biểu mẫu không còn được sử dụng kể từ năm tính thuế 2021 trở đi.
  • Có những giới hạn thu nhập cao hơn về khả năng đủ điều kiện cho khoản tín dụng.

Tìm hiểu Ấn phẩm 972: Tín dụng thuế trẻ em

Hầu hết các bậc cha mẹ, cha mẹ nuôi và người giám hộ của trẻ em dưới 17 tuổi có thể sử dụng khoản tín dụng thuế trẻ em để giảm thu nhập chịu thuế của họ trong năm. Quyền lợi này có thể được yêu cầu bằng cách sử dụng Biểu mẫu 1040 hoặc 1040NR.

Đủ điều kiện

IRS Publication 972, có thể tải xuống tại đây, đã được sử dụng trong các năm thuế 2020 và trước khi xác định xem một đứa trẻ có đủ điều kiện hay không. Theo tài liệu, một đứa trẻ đủ điều kiện hoặc người phụ thuộc phải:

  • dưới 17 tuổi tính đến cuối năm tính thuế;
  • được tuyên bố là người phụ thuộc vào tờ khai thuế liên bang của người đóng thuế;
  • công dân Hoa Kỳ, người nước ngoài thường trú hoặc quốc gia — có thể tìm thấy thêm thông tin về các yêu cầu cư trú trong IRS Publication 519;
  • đã sống với người nộp thuế trong hơn nửa năm tính thuế; và
  • Không cung cấp hơn một nửa hỗ trợ tài chính của riêng họ.

Số tiền tín dụng

Ấn phẩm 972 cũng tiết lộ mức tín dụng mà người đóng thuế có thể nhận được. Trong năm tính thuế 2020, số tiền tối đa có thể được yêu cầu cho một đứa trẻ đủ điều kiện là $ 2.000. Giới hạn đó đã có hiệu lực kể từ năm 2018, khi IRS tăng gấp đôi khoản tín dụng 1.000 đô la có sẵn trên các tờ khai thuế năm 2017.

IRS Publication 972 đã cung cấp một trang tính có thể được sử dụng để xác định số tiền tín dụng thuế trẻ em có thể được yêu cầu.

Tiền hoàn lại

Publication 972 cũng cung cấp hướng dẫn về khả năng được hoàn lại một phần của bất kỳ khoản tín dụng chưa sử dụng nào. Sau những thay đổi đối với luật vào năm 2017, phần được hoàn lại của tín dụng thuế trẻ em, được gọi là tín dụng thuế trẻ em bổ sung (ACTC), đã tăng từ 1.000 đô la lên 1.400 đô la. Điều này có nghĩa là những người nộp thuế có thu nhập thấp có khoản tín dụng vượt quá nghĩa vụ thuế của họ có thể được hoàn lại tới 1.400 đô la.

IRS cho phép các gia đình có thu nhập hàng năm trên $ 2.500 yêu cầu hoàn phí bằng ACTC. Để yêu cầu hoàn lại tiền, người nộp hồ sơ phải hoàn thành Phụ lục 8812.

Cân nhắc đặc biệt

Tín dụng thuế trẻ em có giới hạn và không áp dụng cho người nộp thuế ở một số mức thu nhập cao nhất định.

Vào năm 2020, tín dụng thuế đã được giảm bớt đối với các bậc cha mẹ đơn thân với tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) là 200.000 đô la. Trong khi đó, đối với các cặp vợ chồng nộp đơn cùng nhau, tính đủ điều kiện bị giảm xuống còn 400.000 đô la và bị loại bỏ ở mức 440.000 đô la.

Nguồn tham khảo: investmentopedia