Prospect Theory là gì?

Prospect Theory là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Prospect Theory

Thông tin về Prospect Theory

Tên gọi tiếng Anh Prospect Theory
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Prospect Theory là gì?
  • Lý thuyết triển vọng nói rằng các nhà đầu tư đánh giá lãi và lỗ khác nhau, đặt trọng lượng nhiều hơn vào lợi nhuận nhận thức được so với tổn thất nhận thức được.
  • Một nhà đầu tư được đưa ra với một sự lựa chọn, cả hai đều bình đẳng, sẽ chọn một trong những lựa chọn được trình bày về lợi nhuận tiềm năng.
  • Lý thuyết triển vọng còn được gọi là lý thuyết không thích mất mát.
  • Lý thuyết triển vọng là một phần của kinh tế học hành vi, cho thấy các nhà đầu tư đã chọn lợi nhuận cảm nhận được bởi vì tổn thất gây ra tác động lớn hơn về mặt tinh thần.
  • Hiệu ứng chắc chắn nói rằng các cá nhân thích một số kết quả nhất định hơn những kết quả có thể xảy ra, trong khi hiệu ứng cô lập nói rằng các cá nhân hủy bỏ thông tin tương tự khi đưa ra quyết định.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Prospect Theory thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here