Proprietary Trading là gì?

68

Giao dịch độc quyền là gì?

Giao dịch tự doanh đề cập đến một công ty tài chính hoặc ngân hàng thương mại đầu tư để thu lợi từ thị trường trực tiếp thay vì kiếm tiền hoa hồng bằng cách giao dịch thay mặt cho khách hàng. Còn được gọi là “giao dịch chống đỡ”, loại hoạt động giao dịch này xảy ra khi một công ty tài chính chọn kiếm lợi nhuận từ các hoạt động thị trường chứ không phải là hoa hồng có tỷ suất lợi nhuận thấp thu được thông qua hoạt động giao dịch của khách hàng. Giao dịch tự doanh có thể liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ hoặc các công cụ khác.

Các công ty tài chính hoặc ngân hàng thương mại tham gia kinh doanh tự doanh tin rằng họ có lợi thế cạnh tranh giúp họ kiếm được lợi tức hàng năm vượt quá đầu tư theo chỉ số, tăng lợi tức trái phiếu hoặc các phong cách đầu tư khác.

1:18

Kinh doanh độc quyền

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các nhà kinh doanh tự doanh có thể thực hiện một loạt các chiến lược thị trường bao gồm chênh lệch giá theo chỉ số, chênh lệch giá thống kê, chênh lệch giá sáp nhập, phân tích cơ bản, chênh lệch giá biến động, phân tích kỹ thuật và / hoặc giao dịch vĩ mô toàn cầu.
  • Các nhà phân tích thị trường hiểu rằng các tổ chức tài chính lớn cố tình che giấu thông tin chi tiết về các hoạt động kinh doanh độc quyền và không độc quyền để che khuất các hoạt động thúc đẩy tư lợi của doanh nghiệp.

Giao dịch độc quyền hoạt động như thế nào?

Giao dịch tự doanh, còn được gọi là “giao dịch chống đỡ”, xảy ra khi bàn giao dịch tại một tổ chức tài chính, công ty môi giới, ngân hàng đầu tư, quỹ đầu cơ hoặc nguồn thanh khoản khác sử dụng vốn và bảng cân đối kế toán của công ty để thực hiện các giao dịch tài chính tự thúc đẩy. Các giao dịch này thường mang tính chất đầu cơ, được thực hiện thông qua nhiều công cụ phái sinh hoặc các phương tiện đầu tư phức tạp khác.

Lợi ích của giao dịch độc quyền

Có nhiều lợi ích mà kinh doanh tự doanh mang lại cho tổ chức tài chính hoặc ngân hàng thương mại, đáng chú ý nhất là lợi nhuận hàng quý và hàng năm cao hơn. Khi một công ty môi giới hoặc ngân hàng đầu tư giao dịch thay mặt khách hàng, nó sẽ kiếm được doanh thu dưới dạng hoa hồng và phí. Thu nhập này có thể đại diện cho một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ của tổng số tiền đầu tư hoặc lợi nhuận được tạo ra, nhưng quá trình này cũng cho phép một tổ chức nhận ra 100% lợi nhuận thu được từ một khoản đầu tư.

Lợi ích thứ hai là tổ chức có thể dự trữ một lượng chứng khoán tồn kho. Điều này giúp ích theo hai cách. Đầu tiên, bất kỳ khoảng không quảng cáo đầu cơ nào đều cho phép tổ chức cung cấp một lợi thế bất ngờ cho khách hàng. Thứ hai, nó giúp các tổ chức này chuẩn bị cho các thị trường suy giảm hoặc kém thanh khoản khi việc mua hoặc bán chứng khoán trên thị trường mở trở nên khó khăn hơn.

Lợi ích cuối cùng gắn liền với lợi ích thứ hai. Giao dịch tự doanh cho phép một tổ chức tài chính trở thành nhà tạo lập thị trường có ảnh hưởng bằng cách cung cấp tính thanh khoản cho một chứng khoán hoặc một nhóm chứng khoán cụ thể.

Ví dụ về Bàn giao dịch độc quyền

Để giao dịch tự doanh có hiệu quả và cũng để khách hàng của tổ chức ghi nhớ, bàn giao dịch tự doanh thường được “tách biệt” khỏi các bàn giao dịch khác. Bàn này chịu trách nhiệm về một phần doanh thu của tổ chức tài chính, không liên quan đến công việc của khách hàng trong khi hoạt động tự chủ.

Tuy nhiên, các bàn giao dịch độc quyền cũng có thể hoạt động như những nhà tạo lập thị trường, như đã trình bày ở trên. Tình huống này xảy ra khi khách hàng muốn giao dịch một số lượng lớn một chứng khoán đơn lẻ hoặc giao dịch một chứng khoán kém thanh khoản cao. Vì không có nhiều người mua hoặc người bán cho loại hình giao dịch này, một bàn giao dịch độc quyền sẽ đóng vai trò là người mua hoặc người bán, bắt đầu phía bên kia của giao dịch với khách hàng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia