Proportional Tax là gì?

11

Thuế Tỷ lệ là gì?

Thuế tỷ lệ là một hệ thống thuế thu nhập đánh thuế tỷ lệ phần trăm như nhau cho tất cả mọi người bất kể thu nhập. Thuế theo tỷ lệ là như nhau đối với người nộp thuế có thu nhập thấp, trung bình và cao. Thuế tỷ lệ đôi khi được gọi là thuế khoán.

Ngược lại, hệ thống thuế lũy tiến hoặc thuế cận biên điều chỉnh thuế suất lũy tiến theo thu nhập. Người có thu nhập thấp bị đánh thuế ở mức thấp hơn người có thu nhập cao.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Hệ thống thuế theo tỷ lệ, còn được gọi là hệ thống thuế phẳng, đánh giá mức thuế suất như nhau đối với tất cả mọi người bất kể thu nhập hay giàu nghèo.
  • Đánh thuế theo tỷ lệ nhằm tạo ra sự bình đẳng hơn giữa thuế suất cận biên và thuế suất trung bình phải trả.
  • Những người ủng hộ thuế theo tỷ lệ tin rằng chúng kích thích nền kinh tế bằng cách khuyến khích mọi người chi tiêu nhiều hơn và làm việc nhiều hơn vì không bị phạt thuế khi kiếm được nhiều hơn.

Hiểu về thuế theo tỷ lệ

Thuế theo tỷ lệ cho phép mọi người bị đánh thuế theo tỷ lệ phần trăm thu nhập hàng năm của họ. Những người ủng hộ hệ thống thuế theo tỷ lệ đề xuất rằng nó tạo động lực cho người đóng thuế kiếm được nhiều tiền hơn vì họ không bị phạt với khung thuế cao hơn. Ngoài ra, hệ thống thuế phẳng làm cho việc nộp đơn dễ dàng hơn. Những người chỉ trích thuế sòng phẳng cho rằng hệ thống này đặt gánh nặng không công bằng lên những người có mức lương thấp để đổi lấy việc giảm thuế suất đối với những người giàu có. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng hệ thống thuế lũy tiến công bằng hơn hệ thống thuế khoán.

Trong một số trường hợp, thuế bán hàng cũng có thể được coi là một loại thuế tỷ lệ vì tất cả người tiêu dùng, bất kể thu nhập, đều phải trả cùng một tỷ lệ cố định. Thuế suất bán hàng áp dụng cho hàng hóa và dịch vụ, và thu nhập của người mua không phải là một phần của phương trình. Các ví dụ khác bao gồm thuế thăm dò ý kiến và phần bị giới hạn trong các khoản khấu trừ lương của Đạo luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang (FICA) .

Nga là quốc gia lớn nhất trên thế giới sử dụng thuế phẳng. Nga áp thuế cố định 13% đối với thu nhập. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thuế lũy tiến đã được áp dụng cho Nga. Những người Nga kiếm được hơn 5 triệu rúp (73.000 USD) một năm sẽ phải trả thuế 15% cho tất cả thu nhập trên mức đó.

Ví dụ về thuế theo tỷ lệ

Trong một hệ thống thuế theo tỷ lệ, tất cả những người nộp thuế phải nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm thu nhập của họ như nhau. Ví dụ: nếu tỷ lệ được đặt ở mức 20%, người đóng thuế kiếm được 10.000 đô la trả 2.000 đô la và người đóng thuế kiếm được 50.000 đô la trả 10.000 đô la. Tương tự, một người kiếm được 1 triệu đô la sẽ trả 200.000 đô la.

Ưu và nhược điểm của thuế theo tỷ lệ

Thuế tỷ lệ là một loại thuế lũy thoái vì thuế suất không tăng khi số thu nhập bị đánh thuế tăng lên, tạo gánh nặng tài chính cao hơn cho các cá nhân có thu nhập thấp. Một loại thuế được cho là có tính lũy thoái nếu nó có mối liên hệ nghịch đảo trong đó thuế trung bình ít tác động hơn đến các cá nhân hoặc doanh nghiệp có thu nhập cao hơn.

Những người phản đối thuế theo tỷ lệ đã tuyên bố rằng những người có thu nhập cao hơn nên trả một tỷ lệ cao hơn so với những người nộp thuế có thu nhập thấp hơn. Họ cho rằng hệ thống này đang đặt gánh nặng đáng kể hơn lên những người có thu nhập trung bình khi phải gánh một phần lớn chi tiêu của chính phủ. Mặc dù tỷ lệ phần trăm thuế là như nhau, có thể được coi là công bằng, nhưng tác động sau thuế đối với người có thu nhập thấp là gánh nặng hơn so với người có thu nhập cao.

Để hiểu một hệ thống thuế theo tỷ lệ, điều quan trọng là phải xem cách nó xác định thu nhập. Nếu một hệ thống có các khoản khấu trừ hào phóng, thì những người có thu nhập thấp có thể được miễn thuế, do đó loại bỏ, ít nhất một phần, các khía cạnh lũy thoái của thuế. Các biến thể của thuế tỷ lệ bao gồm cho phép khấu trừ thế chấp và thiết lập mức thu nhập thấp hơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia