Home Kiến Thức Kinh Tế Học Property, Plant, and Equipment (PP&E) là gì?

Property, Plant, and Equipment (PP&E) là gì?

0

Tài sản, Nhà máy và Thiết bị (PP&E) là gì?

Tài sản, nhà máy và thiết bị (PP&E) là những tài sản dài hạn quan trọng đối với hoạt động kinh doanh. Tài sản, nhà máy và thiết bị là tài sản hữu hình, có nghĩa là chúng có bản chất vật chất hoặc có thể chạm vào được; do đó, chúng không dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt. Giá trị tổng thể của PP&E của một công ty có thể từ rất thấp đến cực cao so với tổng tài sản của nó.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Tài sản, nhà máy và thiết bị (PP&E) là tài sản dài hạn quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và sức khỏe tài chính dài hạn của một công ty.
 • Thiết bị, máy móc, tòa nhà và xe cộ là tất cả các loại tài sản PP&E.
 • (PP&E) còn được gọi là tài sản cố định hoặc tài sản hữu hình, có nghĩa là chúng là những khoản mục vật chất mà một công ty không thể dễ dàng thanh lý.
 • Việc mua PP&E là một tín hiệu cho thấy ban lãnh đạo tin tưởng vào triển vọng dài hạn và khả năng sinh lời của công ty.
 • Các nhà phân tích đầu tư và kế toán sử dụng PP&E của một công ty để xác định xem công ty đó có hoạt động tài chính vững chắc hay không và sử dụng quỹ theo cách hiệu quả và hiệu quả nhất.
1:23

Tài sản, Nhà máy và Thiết bị (PP&E)

Tìm hiểu Tài sản, Nhà máy và Thiết bị (PP&E)

Tài sản, nhà máy và thiết bị còn được gọi là tài sản cố định, có nghĩa là chúng là những tài sản vật chất mà một công ty không thể dễ dàng thanh lý hoặc bán. Tài sản PP&E thuộc loại tài sản dài hạn, là các khoản đầu tư hoặc tài sản dài hạn của một công ty. Các tài sản dài hạn như PP&E có thời gian sử dụng hữu ích hơn một năm, nhưng thông thường, chúng kéo dài trong nhiều năm.

Ví dụ về tài sản, nhà máy và thiết bị bao gồm:

 • Máy móc
 • Máy vi tính
 • Xe cộ
 • Đồ nội thất
 • Các tòa nhà
 • Đất

Các tài sản dài hạn như PP & E thì ngược lại với tài sản lưu động. Tài sản lưu động là tài sản ngắn hạn, có nghĩa là chúng là những khoản có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm, chẳng hạn như hàng tồn kho.

PP&E và tài sản không hiện tại

Mặc dù PP&E là tài sản dài hạn hoặc tài sản dài hạn, nhưng không phải tất cả tài sản dài hạn đều là tài sản, nhà máy và thiết bị. Tài sản vô hình là tài sản phi vật lý, chẳng hạn như bằng sáng chế và bản quyền. Chúng được coi là tài sản không tồn tại vì chúng cung cấp giá trị cho công ty nhưng không thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Các khoản đầu tư dài hạn, chẳng hạn như trái phiếu và trái phiếu, cũng được coi là tài sản không lưu hành vì một công ty thường giữ những tài sản này trên bảng cân đối kế toán của mình trong hơn một năm tài chính. PP&E đề cập đến tài sản cố định, hữu hình cụ thể, trong khi tài sản không lưu hành là tất cả tài sản dài hạn của một công ty.

Tính toán PP&E

Để tính toán PP&E, hãy thêm tổng tài sản, nhà máy và thiết bị, được liệt kê trên bảng cân đối, vào chi phí vốn. Tiếp theo, trừ khấu hao lũy kế từ kết quả. Trong hầu hết các trường hợp, các công ty sẽ liệt kê PP&E ròng của họ trên bảng cân đối kế toán khi báo cáo kết quả tài chính, vì vậy việc tính toán đã được thực hiện.

Theo một công thức, nó sẽ là:

PPE ròng = PPE gộp + Chi phí vốn QUẢNG CÁO ở đâu: QUẢNG CÁO = Khấu hao lũy kế begin {align} & text {Net PPE} = text {Tổng PPE} + text {Chi tiêu Vốn} – text {AD} & textbf {where:} & text {AD} = text {Giá trị hao mòn lũy kế} end {căn chỉnh}

PPE ròng = PPE gộp + Chi tiêu vốn AD trong đó: AD = Giá trị hao mòn lũy kế

Ý nghĩa của PP&E

Các nhà phân tích đầu tư và kế toán sử dụng PP&E của một công ty để xác định xem công ty đó có hoạt động tài chính vững chắc hay không và sử dụng quỹ theo cách hiệu quả và hiệu quả nhất.

Một công ty đầu tư vào PP&E là một dấu hiệu tốt cho các nhà đầu tư. Tài sản cố định là một khoản đầu tư khá lớn vào tương lai của công ty. Việc mua PP&E là một tín hiệu cho thấy ban lãnh đạo tin tưởng vào triển vọng dài hạn và khả năng sinh lời của công ty. PP&E là tài sản vật chất của công ty được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi ích kinh tế và đóng góp vào doanh thu trong nhiều năm. Đầu tư vào PP&E còn được gọi là đầu tư vốn. Các ngành hoặc doanh nghiệp yêu cầu một số lượng lớn tài sản cố định như PP&E được mô tả là thâm dụng vốn.

PP&E có thể được thanh lý khi chúng không còn được sử dụng hoặc khi một công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Tất nhiên, việc bán tài sản, nhà máy và thiết bị để tài trợ cho hoạt động kinh doanh là một tín hiệu cho thấy một công ty có thể đang gặp khó khăn về tài chính. Điều quan trọng cần lưu ý là bất kể lý do tại sao một công ty đã bán một số tài sản, nhà máy hoặc thiết bị của mình, có khả năng công ty đã không nhận được lợi nhuận từ việc bán. Các công ty cũng có thể vay PP&E của họ, (thế chấp trôi nổi), có nghĩa là thiết bị có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho một khoản vay.

Kế toán PP&E

PP&E được ghi nhận trên báo cáo tài chính của công ty, cụ thể là trên bảng cân đối kế toán. PP&E ban đầu được đo lường theo nguyên giá, là chi phí mua thực tế và các chi phí liên quan đến việc đưa tài sản vào mục đích sử dụng. Ví dụ: khi mua một tòa nhà cho các hoạt động bán lẻ, giá gốc có thể bao gồm giá mua, phí giao dịch và bất kỳ cải tiến nào được thực hiện đối với tòa nhà để đưa nó vào mục đích sử dụng.

Giá trị của PP&E được điều chỉnh thường xuyên do tài sản cố định nhìn chung có sự suy giảm giá trị do quá trình sử dụng và khấu hao. Khấu hao là quá trình phân bổ nguyên giá của một tài sản hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó và được sử dụng để tính đến sự suy giảm giá trị. Tổng số chi phí của một công ty được phân bổ vào chi phí khấu hao theo thời gian được gọi là khấu hao lũy kế.

Tuy nhiên, đất đai không bị mất giá vì có tiềm năng tăng giá trị. Thay vào đó, nó được thể hiện theo giá trị thị trường hiện tại của nó. Số dư của tài khoản PP&E được đánh giá lại vào mỗi kỳ báo cáo và sau khi hạch toán theo nguyên giá và khấu hao, được gọi là giá trị ghi sổ. Con số này được báo cáo trên bảng cân đối kế toán.

Hạn chế của PP&E

PP&E là yếu tố quan trọng đối với sự thành công lâu dài của nhiều công ty, nhưng chúng lại cần nhiều vốn. Các công ty đôi khi bán một phần tài sản của họ để huy động tiền mặt và tăng lợi nhuận hoặc thu nhập ròng của họ. Do đó, điều quan trọng là phải theo dõi các khoản đầu tư của công ty vào PP&E và bất kỳ việc bán tài sản cố định nào của công ty.

Vì PP&E là tài sản hữu hình, phân tích PP&E không bao gồm các tài sản vô hình như nhãn hiệu của công ty. Ví dụ, nhãn hiệu và tên thương hiệu của Coca-Cola (KO) đại diện cho tài sản vô hình khá lớn. Nếu các nhà đầu tư chỉ nhìn vào PP&E của Coca-Cola, họ sẽ không nhìn thấy giá trị thực sự của tài sản của công ty. PP&E chỉ đại diện cho một phần tài sản của công ty. Ngoài ra, đối với các công ty có ít tài sản cố định, PP&E có ít giá trị như một thước đo.

Ví dụ về PP&E

Dưới đây là một phần của bảng cân đối kế toán hàng quý của Exxon Mobil Corporation (XOM) tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.

Chúng ta có thể thấy rằng Exxon đã ghi nhận 249,153 tỷ đô la tài sản ròng, nhà máy và thiết bị cho giai đoạn kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2018. Khi so sánh với tổng tài sản hơn 354 tỷ đô la của Exxon trong kỳ, PP&E chiếm phần lớn tổng tài sản. Do đó, Exxon sẽ được coi là một công ty thâm dụng vốn. Một số tài sản cố định của công ty bao gồm giàn khoan dầu và thiết bị khoan.

Hình ảnh
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Tại sao các nhà đầu tư nên chú ý đến PP&E?

PP&E là những tài sản được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi ích kinh tế và đóng góp vào doanh thu trong nhiều năm. Việc mua PP&E là một tín hiệu cho thấy ban lãnh đạo tin tưởng vào triển vọng dài hạn và khả năng sinh lời của công ty.

PP&E được hạch toán như thế nào?

PP&E được ghi nhận trên báo cáo tài chính của công ty, cụ thể là trên bảng cân đối kế toán. Để tính toán PP&E, hãy thêm tổng tài sản, nhà máy và thiết bị, được liệt kê trên bảng cân đối, vào chi phí vốn. Tiếp theo, trừ đi khấu hao lũy kế. Kết quả là giá trị tổng thể của PP&E. Nó thường được gọi là giá trị sổ sách của công ty.

Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn là một khoản đầu tư dài hạn của công ty mà giá trị toàn bộ sẽ không được thực hiện trong năm kế toán. Chúng được phân bổ theo số năm mà tài sản được sử dụng. Chúng xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty dưới dạng “đầu tư”; “Tài sản, nhà máy và thiết bị”; “tài sản vô hình”; hoặc “tài sản khác”.

Nguồn tham khảo: investmentopedia