Property Management là gì?

90

Quản lý tài sản là gì?

Quản lý tài sản là việc giám sát hàng ngày đối với bất động sản dân cư, thương mại hoặc công nghiệp bởi nhà thầu bên thứ ba. Nói chung, người quản lý tài sản chịu trách nhiệm sửa chữa hàng ngày và liên tục bảo trì, an ninh và duy trì tài sản. Họ thường làm việc cho các chủ sở hữu bất động sản đầu tư như khu chung cư và chung cư, cộng đồng nhà riêng, trung tâm mua sắm và khu công nghiệp.

Vai trò chính của họ là quản lý các công việc thường xuyên được chủ sở hữu giao cho và bảo tồn giá trị của tài sản mà họ quản lý trong khi tạo ra thu nhập.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Quản lý tài sản là việc bên thứ ba giám sát bất động sản.
  • Người quản lý bất động sản thường chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày của bất động sản, từ việc sàng lọc người thuê đến việc sắp xếp sửa chữa và bảo trì.
  • Chủ sở hữu trả cho người quản lý tài sản một khoản phí hoặc một tỷ lệ phần trăm của tiền thuê tài sản tạo ra.
  • Nhà nước nào cũng có luật riêng điều chỉnh hoạt động của những người quản lý tài sản.

Hiểu biết về quản lý tài sản

Các nhà phát triển bất động sản thường muốn chuyển sang dự án tiếp theo ngay sau khi từng dự án được hoàn thành. Ngay cả khi họ tiếp tục nắm giữ quyền sở hữu tài sản, họ vẫn muốn ủy thác các hoạt động hàng ngày cho một công ty bên ngoài.

Các trách nhiệm của người quản lý tài sản thường bao gồm những điều sau đây:

  • Sàng lọc khách thuê tiềm năng
  • Thay mặt chủ sở hữu tài sản soạn thảo, ký và gia hạn hợp đồng thuê
  • Thu tiền thuê nhà
  • Duy trì các tài sản bao gồm cảnh quan và loại bỏ tuyết
  • Sắp xếp sửa chữa tài sản cần thiết
  • Thiết lập và tuân thủ ngân sách để bảo trì tài sản

Các công ty phải tuân thủ bất kỳ luật và quy định nào của tiểu bang và địa phương dành cho người thuê nhà.

Chủ sở hữu trả cho người quản lý tài sản một khoản phí hoặc một tỷ lệ phần trăm của tiền thuê do bất động sản tạo ra trong khi nó thuộc quyền quản lý của họ.

Ai cần một người quản lý tài sản?

Chủ nhà thuê các công ty quản lý tài sản vì nhiều lý do. Một số có thể có nhiều tài sản cho thuê trong danh mục đầu tư của họ và thiếu thời gian hoặc chuyên môn để duy trì tài sản và giao dịch với từng người thuê. Một số chủ sở hữu chỉ quan tâm đến việc sở hữu bất động sản cho thuê và thu lợi nhuận từ chúng. Khi rơi vào trường hợp này, họ thuê những người quản lý tài sản chuyên nghiệp.

Chủ nhà vắng mặt cũng tận dụng dịch vụ quản lý tài sản. Một số công ty quản lý tài sản phục vụ cho các chủ nhà riêng lẻ thuê một tài sản riêng lẻ chẳng hạn như nhà nghỉ.

Các chủ sở hữu bất động sản tham gia vào các chương trình nhà ở giá rẻ có xu hướng sử dụng dịch vụ quản lý tài sản vì bất động sản cho thuê của họ phải tuân theo các hướng dẫn phức tạp của liên bang đòi hỏi chuyên môn chuyên sâu.

Một số nhà môi giới bất động sản cũng hoạt động với tư cách là người quản lý tài sản. Ví dụ, một nhà môi giới ở một thị trấn nghỉ mát có thể cung cấp dịch vụ đại lý người mua và người bán cũng như dịch vụ quản lý tài sản. Khi trường hợp này xảy ra, nhà môi giới bất động sản liệt kê, hiển thị, cho thuê và duy trì các khoản cho thuê kỳ nghỉ cho một số chủ sở hữu bất động sản.

Người quản lý tài sản khác với người quản lý cộng đồng, họ giải quyết các khu vực chung hơn là các đơn vị riêng lẻ và không nhất thiết phải giao dịch trực tiếp với chủ nhà.

Cân nhắc đặc biệt

Các yêu cầu cấp phép quản lý bất động sản tùy theo từng tiểu bang. Hầu hết các tiểu bang yêu cầu các công ty quản lý bất động sản phải được cấp phép bởi hội đồng bất động sản địa phương, vì vậy chủ sở hữu bất động sản cần đảm bảo rằng các công ty họ thuê được cấp phép hợp lệ.

Ví dụ: các nhà quản lý bất động sản ở Florida được yêu cầu phải có giấy phép môi giới bất động sản để hoạt động ở tiểu bang của họ. Đó là bởi vì một số trách nhiệm của họ được coi là hoạt động bất động sản. Việc nắm giữ giấy phép của nhà môi giới bất động sản cho phép người quản lý bất động sản liệt kê các bất động sản cho thuê trong dịch vụ nhiều danh sách (MLS) và tiếp thị tài sản bằng các phương pháp tiếp thị bất động sản tiêu chuẩn. Việc nắm giữ giấy phép của nhà môi giới bất động sản cũng cho phép công ty quản lý bất động sản đặt một hộp khóa bất động sản trên cửa của bất động sản để các đại lý được cấp phép khác có thể trưng bày tài sản.

Florida cũng yêu cầu người quản lý bất động sản phải có giấy phép của nhà môi giới nếu họ giao dịch với các khoản cho thuê hoặc cho thuê và nhận hoa hồng cho các dịch vụ của họ. Tuy nhiên, những người quản lý bất động sản quản lý tài sản mà họ sở hữu trong tiểu bang, không cần giấy phép để làm như vậy .

Các nhà quản lý ở Massachusetts không yêu cầu giấy phép của nhà môi giới. Đó là vì một số nhiệm vụ được coi là hoạt động bất động sản, chẳng hạn như niêm yết và cho thuê tài sản, có thể là thứ yếu sau các nhiệm vụ chính do người quản lý tài sản thực hiện.

Nguồn tham khảo: investmentopedia