Tuesday, May 24, 2022

Creating liberating content

Buyout là gì?

Mua hàng là gì? Mua lại là việc mua lại quyền kiểm...

Buying Power là gì?

Sức mua là gì? Sức mua, còn được gọi là vốn chủ...

Buying on Margin là...

Mua ký quỹ là gì? Mua ký quỹ xảy ra khi nhà...

Buyer’s Market là gì?

Thị trường của người mua là gì? Thị trường của người mua...

Proof of Funds (POF) là gì?

Bằng chứng về quỹ (POF) là gì?

Bằng chứng về nguồn vốn (POF) đề cập đến một tài liệu hoặc các tài liệu chứng minh một cá nhân hoặc tổ chức có khả năng và quỹ sẵn có cho một giao dịch cụ thể. Bằng chứng về nguồn vốn thường ở dạng bản sao kê ngân hàng, chứng khoán hoặc lưu ký. Mục đích của tài liệu chứng minh nguồn tiền là để đảm bảo rằng các khoản tiền cần thiết để thực hiện giao dịch đầy đủ có thể truy cập được và hợp pháp.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Bằng chứng về nguồn vốn đề cập đến một tài liệu chứng minh khả năng thanh toán của một cá nhân hoặc tổ chức cho một giao dịch cụ thể.
  • Bản sao kê ngân hàng, bản sao kê bảo mật hoặc bản sao kê lưu ký thường đủ điều kiện làm bằng chứng về nguồn vốn.
  • Thông thường, bằng chứng về nguồn vốn là bắt buộc đối với một giao dịch lớn, chẳng hạn như mua nhà.
  • Thông tin cơ bản, chẳng hạn như tên và địa chỉ ngân hàng, bảng sao kê ngân hàng, tổng số tiền còn lại, chữ ký của nhân viên ngân hàng, là bắt buộc trên tài liệu chứng minh nguồn vốn.
  • Bằng chứng về nguồn vốn và bằng chứng về khoản tiền gửi thường là cả hai đều cần thiết khi đăng ký thế chấp.

Hiểu bằng chứng về quỹ (POF)

Khi một cá nhân hoặc tổ chức thực hiện một giao dịch mua lớn, chẳng hạn như mua nhà, người bán thường yêu cầu bằng chứng về số tiền. Điều này không chỉ đảm bảo rằng người mua có sẵn tiền để thực hiện giao dịch mua mà còn có quyền truy cập hợp pháp vào các khoản tiền, vì bằng chứng về số tiền đến từ cơ quan có thẩm quyền đã xác minh, chẳng hạn như ngân hàng. Riêng đối với việc mua nhà, người bán và / hoặc công ty thế chấp muốn xem bạn có đủ tiền để trả trước và chi phí đóng hay không.

Điều quan trọng cần lưu ý là trong phần lớn các trường hợp, bằng chứng về nguồn vốn phải đề cập đến vốn lưu động, chủ yếu là tiền mặt. Các khoản đầu tư nhất định, chẳng hạn như tài khoản hưu trí, tài khoản quỹ tương hỗ và bảo hiểm nhân thọ, không đủ điều kiện làm bằng chứng về nguồn vốn.

Yêu cầu của Chứng từ Chứng minh Nguồn vốn (POF)

Khi cung cấp tài liệu chứng minh nguồn vốn, cần có một số thông tin nhất định. Sau đây là một số phần thông tin phổ biến nhất sẽ cần được tiết lộ trên tài liệu chứng minh nguồn vốn:

  • Tên và địa chỉ ngân hàng
  • Bảng sao kê chính thức của ngân hàng
  • Số dư tiền trong tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm
  • Số dư tổng quỹ
  • Chữ ký của nhân viên ngân hàng được ủy quyền

Nếu số tiền bạn định sử dụng để mua hàng được trải rộng trên nhiều tài khoản, bạn sẽ cần thông tin này cho tất cả các tài khoản đó. Có thể dễ dàng hơn để chuyển tất cả số tiền của bạn vào một tài khoản, do đó chỉ phải cung cấp thông tin này một lần và làm cho tổng số tiền có sẵn dễ theo dõi hơn. Có thể nhận được chứng từ chứng minh nguồn tiền trong vòng một hoặc hai ngày từ hầu hết các ngân hàng.

Khi bạn đã có tài liệu chứng minh nguồn tiền trong tay, bạn muốn đảm bảo rằng tài liệu đó luôn an toàn. Một số kẻ lừa đảo lập kế hoạch lừa đảo tài chính có thể tìm kiếm / yêu cầu bằng chứng về nguồn tiền để đảm bảo rằng họ đang tập trung nỗ lực vào một người có giá trị tài chính đáng kể. Ngoài ra, nó chứa thông tin tài chính quan trọng cần được bảo vệ. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn chỉ cung cấp bằng chứng về nguồn vốn cho những cá nhân đáng tin cậy mà bạn đã điều tra kỹ lưỡng.

Proof of Funds (POF) so với Proof of Deposit (POD)

Trong ngân hàng thương mại, bằng chứng ký quỹ là việc tổ chức tài chính xác minh rằng các khoản tiền đã được gửi vào tài khoản và nguồn gốc của các khoản tiền gửi này. Để làm như vậy, tổ chức sẽ so sánh số tiền ghi trên séc với số tiền trên phiếu gửi tiền. Khi đăng ký thế chấp, ngoài việc chứng minh bằng chứng về số tiền, người mua sẽ phải chứng minh rằng số tiền trên thực tế đã được gửi vào tài khoản và chứng minh nguồn gốc của chúng.

Các công ty cho vay thế chấp thường muốn xem các khoản tiền gửi có nguồn gốc từ đâu, cho dù chúng đến từ người vay hay chúng là quà tặng từ các bên khác. Điều này giúp xác định xem liệu người vay có thể cung cấp khoản vay thế chấp hay không.

Ngoài giấy tờ chứng minh nguồn vốn và bằng chứng đặt cọc, cần phải có thư chấp thuận trước để cung cấp cho người bán hoặc đại lý của người bán khi mua nhà. Thư chấp thuận trước sẽ chứng minh rằng bạn có thể có được một khoản thế chấp để trả cho phần còn lại của việc mua nhà.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Buyout là gì?

Mua hàng là gì? Mua lại là việc mua lại quyền kiểm soát trong một công ty và được sử dụng đồng nghĩa với thuật ngữ mua lại. Nếu cổ phần được ban quản lý của công ty...

Buying Power là gì?

Sức mua là gì? Sức mua, còn được gọi là vốn chủ sở hữu dư thừa, là số tiền mà nhà đầu tư có sẵn để mua chứng khoán trong một bối cảnh giao dịch. Sức mua bằng...

Buying on Margin là gì?

Mua ký quỹ là gì? Mua ký quỹ xảy ra khi nhà đầu tư mua tài sản bằng cách vay số dư từ ngân hàng hoặc nhà môi giới. Mua ký quỹ đề cập đến khoản thanh toán...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.