Projected Benefit Obligation (PBO) là gì?

Projected Benefit Obligation (PBO) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Projected Benefit Obligation (PBO)

Thông tin về Projected Benefit Obligation (PBO)

Tên gọi tiếng Anh Projected Benefit Obligation (PBO)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Projected Benefit Obligation (PBO) là gì?
  • Nghĩa vụ phúc lợi dự kiến ​​(PBO) là phép đo tính toán về những gì một công ty sẽ cần tại thời điểm hiện tại để trang trải các khoản nợ lương hưu trong tương lai.
  • Nghĩa vụ lợi ích dự kiến ​​(PBO) giả định rằng kế hoạch sẽ không kết thúc trong tương lai gần và được điều chỉnh để phản ánh mức bồi thường dự kiến ​​trong những năm tới.
  • Các nhà nghiên cứu tính toán có trách nhiệm sử dụng nghĩa vụ lợi ích dự kiến ​​(PBO) để tính toán xem các kế hoạch lương hưu có bị thiếu hụt hay không.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Projected Benefit Obligation (PBO) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here