Program Evaluation Review Technique (PERT) Chart là gì?

44

Biểu đồ Kỹ thuật Đánh giá Chương trình (PERT) là gì?

Biểu đồ PERT là một công cụ quản lý dự án cung cấp biểu diễn đồ họa về tiến trình của dự án. Kỹ thuật Rà soát Đánh giá Chương trình (PERT) chia nhỏ các nhiệm vụ riêng lẻ của một dự án để phân tích. Biểu đồ PERT được coi là thích hợp hơn biểu đồ Gantt trong một số trường hợp vì chúng xác định các phụ thuộc nhiệm vụ, nhưng chúng thường khó diễn giải hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Biểu đồ PERT lần đầu tiên được tạo ra bởi Văn phòng Dự án Đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ vào những năm 1950 để định hướng cho dự án tàu ngầm hạt nhân Polaris.
  • Biểu đồ PERT sử dụng các hình tròn hoặc hình chữ nhật được gọi là các nút để thể hiện các sự kiện hoặc cột mốc quan trọng của dự án. Các nút này được liên kết với nhau bằng vectơ hoặc đường biểu diễn các nhiệm vụ khác nhau.
  • Biểu đồ PERT cho phép người quản lý đánh giá thời gian và nguồn lực cần thiết để quản lý một dự án.

Cách hoạt động của biểu đồ PERT

Biểu đồ PERT giúp người quản lý dự án phân tích các nhiệm vụ của dự án và ước tính lượng thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi nhiệm vụ trong dự án. Sử dụng thông tin này, người quản lý dự án có thể ước tính lượng thời gian tối thiểu cần thiết để hoàn thành toàn bộ dự án. Thông tin này cũng giúp người quản lý phát triển ngân sách dự án và xác định các nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án.

Biểu đồ PERT sử dụng các hình tròn hoặc hình chữ nhật được gọi là các nút để thể hiện các sự kiện hoặc cột mốc quan trọng của dự án. Các nút này được liên kết với nhau bằng các vectơ hoặc đường biểu diễn các nhiệm vụ khác nhau. Các nhiệm vụ phụ thuộc là các hạng mục phải được thực hiện theo một cách thức cụ thể. Ví dụ, nếu một mũi tên được vẽ từ Nhiệm vụ số 1 đến Nhiệm vụ số 2 trên biểu đồ PERT, thì Nhiệm vụ số 1 phải được hoàn thành trước khi công việc của Nhiệm vụ số 2 bắt đầu.

Các hạng mục trong cùng một giai đoạn sản xuất nhưng trên các dòng nhiệm vụ khác nhau trong một dự án được gọi là các nhiệm vụ song song. Chúng độc lập với nhau, nhưng chúng được lên kế hoạch xảy ra cùng một lúc.

Một biểu đồ PERT được xây dựng tốt trông giống như sau:

Image
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Diễn giải biểu đồ PERT

Biểu đồ PERT là một biểu diễn trực quan của một loạt các sự kiện phải xảy ra trong phạm vi vòng đời của dự án. Hướng của các mũi tên chỉ ra luồng và chuỗi các sự kiện cần thiết để hoàn thành dự án. Các đường hoạt động có dấu chấm biểu thị các hoạt động giả — các mục nằm trên một đường dẫn PERT khác. Các con số và phân bổ thời gian được chỉ định và hiển thị bên trong mỗi vectơ.

Các biểu đồ này có các định nghĩa và thuật ngữ riêng biệt, trong đó quan trọng nhất là dự đoán thời gian hoàn thành một dự án. “Thời gian lạc quan” là khoảng thời gian ngắn nhất. “Thời gian bi quan” về mặt logic là thời gian dài nhất mà nó có thể mất. “Thời gian có khả năng xảy ra cao nhất” chỉ ra một ước tính hợp lý cho tình huống tốt nhất, trong khi “thời gian dự kiến” giải thích cho các vấn đề và trở ngại.

Ưu điểm và nhược điểm của biểu đồ PERT

Biểu đồ PERT tương tự như phân tích đường dẫn quan trọng (CPA), là một phương pháp khác mà các nhà quản lý dự án sử dụng để lập biểu đồ các nhiệm vụ trong một dự án. Sự khác biệt chính giữa hai biểu đồ này là biểu đồ PERT sử dụng các khung thời gian và thuật ngữ xác suất khác nhau khi ước tính từng giai đoạn của dự án. Là một công cụ quản lý dự án, biểu đồ PERT đưa ra một số ưu điểm và nhược điểm riêng biệt.

Thuận lợi

Biểu đồ PERT cho phép người quản lý đánh giá thời gian và nguồn lực cần thiết để quản lý một dự án. Đánh giá này bao gồm khả năng theo dõi các tài sản cần thiết trong bất kỳ giai đoạn sản xuất nào trong toàn bộ dự án.

Phân tích PERT kết hợp dữ liệu và thông tin từ nhiều phòng ban. Sự kết hợp thông tin này khuyến khích trách nhiệm của các bộ phận và nó xác định tất cả các bên chịu trách nhiệm trong toàn tổ chức. Nó cũng cải thiện giao tiếp trong suốt dự án và cho phép một tổ chức cam kết thực hiện các dự án phù hợp với định vị chiến lược của mình.

Cuối cùng, biểu đồ PERT rất hữu ích cho các phân tích điều gì xảy ra nếu xảy ra. Hiểu được các khả năng liên quan đến dòng chảy của các nguồn lực và các mốc quan trọng của dự án cho phép ban quản lý đạt được lộ trình dự án hữu ích và hiệu quả nhất.

Nhược điểm

Việc sử dụng biểu đồ PERT mang tính chủ quan cao và sự thành công của nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của ban quản lý. Các biểu đồ này có thể bao gồm dữ liệu không đáng tin cậy hoặc ước tính không hợp lý về chi phí hoặc thời gian vì lý do này.

Biểu đồ PERT tập trung vào thời hạn và chúng có thể không truyền đạt đầy đủ định vị tài chính của một dự án. Vì biểu đồ PERT sử dụng nhiều lao động nên việc thiết lập và duy trì thông tin đòi hỏi thêm thời gian và nguồn lực. Cần phải liên tục xem xét thông tin được cung cấp, cũng như định vị tiềm năng của dự án để biểu đồ PERT có giá trị.

Ví dụ trong thế giới thực về biểu đồ PERT

Biểu đồ PERT lần đầu tiên được tạo ra bởi Văn phòng Dự án Đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ vào những năm 1950 để định hướng cho dự án Tên lửa đạn đạo của Hạm đội Polaris. Sử dụng mô hình PERT, các nhà quản lý dự án của Hải quân có thể đánh giá tiến độ của dự án của họ, xác định tính hợp lệ của lịch trình và ước tính ảnh hưởng của những thay đổi được đề xuất đối với các kế hoạch đã thiết lập. Sự thành công của việc sử dụng ban đầu của biểu đồ PERT đã khiến chúng được sử dụng trên khắp thế giới và trong nhiều ngành công nghiệp.

Nguồn tham khảo: investmentopedia