Profitability Index là gì?

Profitability Index là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Profitability Index

Thông tin về Profitability Index

Tên gọi tiếng Anh Profitability Index
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Profitability Index là gì?
  • Chỉ số sinh lời (PI) là thước đo mức độ hấp dẫn của dự án hoặc khoản đầu tư.
  • PI được tính bằng cách lấy giá trị hiện tại của dòng tiền kỳ vọng trong tương lai chia cho số tiền đầu tư ban đầu vào dự án.
  • PI lớn hơn 1,0 được coi là một khoản đầu tư tốt, với giá trị cao hơn tương ứng với các dự án hấp dẫn hơn.
  • Trong điều kiện hạn chế về vốn và các dự án loại trừ lẫn nhau, chỉ những dự án có PI cao nhất mới được thực hiện.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Profitability Index thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here