Profit-Sharing Plan là gì?

Profit-Sharing Plan là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Profit-Sharing Plan

Thông tin về Profit-Sharing Plan

Tên gọi tiếng Anh Profit-Sharing Plan
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Profit-Sharing Plan là gì?
  • Kế hoạch chia sẻ lợi nhuận mang lại cho nhân viên một phần lợi nhuận của công ty họ dựa trên thu nhập hàng quý hoặc hàng năm.
  • Công ty quyết định bao nhiêu lợi nhuận mà họ muốn chia sẻ.
  • Các khoản đóng góp vào kế hoạch phân chia lợi nhuận chỉ do công ty thực hiện; nhân viên cũng không thể làm cho họ.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Profit-Sharing Plan thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here