Profit Margin là gì?

Profit Margin là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Profit Margin

Thông tin về Profit Margin

Tên gọi tiếng Anh Profit Margin
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Profit Margin là gì?
Tỷ suất lợi nhuận

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Profit Margin thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here