Home Kiến Thức Kinh Tế Học Production Externality là gì?

Production Externality là gì?

0

Ngoại tác sản xuất là gì?

Ngoại tác sản xuất đề cập đến tác dụng phụ từ hoạt động công nghiệp, chẳng hạn như nhà máy giấy sản xuất chất thải đổ ra sông. Các tác động bên ngoài sản xuất thường là không dự kiến, và các tác động của chúng thường không liên quan đến và không được yêu cầu bởi bất kỳ ai. Chúng có thể có tác dụng phụ về kinh tế, xã hội hoặc môi trường.

Ngoại ứng sản xuất có thể được đo lường bằng sự chênh lệch giữa chi phí sản xuất thực tế của hàng hóa và chi phí thực tế của sản xuất này đối với xã hội nói chung. Tác động của ngoại cảnh sản xuất có thể tích cực hoặc tiêu cực hoặc kết hợp cả hai.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Ngoại tác sản xuất đề cập đến một tác dụng phụ từ hoạt động công nghiệp, chẳng hạn như một công ty hóa chất làm rò rỉ hóa chất được lưu trữ không đúng cách vào mực nước ngầm.
  • Ngoại ứng sản xuất có thể được đo lường bằng sự chênh lệch giữa chi phí sản xuất hàng hóa thực tế và chi phí thực tế cho xã hội nói chung.
  • Tác động của ngoại cảnh sản xuất có thể tích cực, tiêu cực hoặc tổng hợp.
  • Ngoại tác sản xuất tích cực là tác động tích cực mà một hoạt động áp đặt lên bên thứ ba không liên quan; ngoại tác tiêu cực là tác động tiêu cực mà một hoạt động áp đặt lên cùng một hoạt động.

Tìm hiểu ngoại tác sản xuất

Có rất nhiều ví dụ về ngoại tác sản xuất, chẳng hạn như ô nhiễm và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

Một công ty khai thác gỗ có thể trả chi phí cho một cái cây mà họ chặt bỏ, nhưng chi phí thay thế toàn bộ một khu rừng sau khi nó biến mất sẽ nhiều hơn theo cấp số nhân so với tổng số cây bị mất của nó. Ùn tắc giao thông trên đường cao tốc và các vấn đề sức khỏe phát sinh do hít thở khói thuốc thụ động là những ví dụ khác về ngoại cảnh trong sản xuất. Một ví dụ đáng chú ý về một hệ sinh thái lớn có ngoại tác sản xuất tiêu cực là cuộc khủng hoảng nước Flint vào năm 2019.

Nhà kinh tế học người Anh AC Pigou là người đầu tiên gọi ngoại tác sản xuất là một hiện tượng hệ thống. Pigou lập luận rằng khi có ngoại cảnh, chúng ta không đạt được tính tối ưu Pareto, ngay cả khi có sự cạnh tranh hoàn hảo. Nếu các yếu tố bên ngoài có mặt, thì lợi ích hoặc chi phí xã hội thu được sẽ trở thành sự kết hợp của các lợi ích hoặc chi phí tư nhân và bên ngoài.

Ví dụ về ngoại tác sản xuất tích cực

Ngoại tác sản xuất tích cực (còn được gọi là “lợi ích bên ngoài” hoặc “nền kinh tế bên ngoài” hoặc “ngoại tác có lợi”) là tác động tích cực mà một hoạt động áp đặt lên bên thứ ba không liên quan. Tương tự như một ngoại tác tiêu cực.

Trở lại với ví dụ về người nông dân nuôi ong lấy mật. Một tác dụng phụ hoặc tác động bên ngoài liên quan đến hoạt động này là sự thụ phấn của các cây trồng xung quanh bởi ong. Giá trị do quá trình thụ phấn tạo ra có thể quan trọng hơn giá trị thực tế của mật ong thu hoạch.

  • Việc xây dựng và vận hành một sân bay sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp địa phương vì khả năng tiếp cận được tăng cường.
  • Một công ty công nghiệp cung cấp các lớp sơ cứu cho nhân viên để tăng cường an toàn tại nơi làm việc. Điều này cũng có thể cứu sống bên ngoài nhà máy.
  • Một công ty nước ngoài trình diễn các công nghệ cập nhật cho các công ty trong nước và cải thiện năng suất của họ.

Ví dụ về ngoại tác sản xuất tiêu cực

Tương tự, ngoại tác sản xuất tiêu cực là tác động tiêu cực mà một hoạt động gây ra đối với bên thứ ba không liên quan.

  • Ô nhiễm tiếng ồn do ai đó bật nhạc lớn trong một tòa nhà chung cư khiến người hàng xóm của họ mất ngủ.
  • Việc sử dụng nhiều thuốc kháng sinh làm gia tăng các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc.
  • Sự phát triển của bệnh tật, đặc biệt là bệnh tiểu đường loại II khởi phát sớm và hội chứng chuyển hóa, do các công ty chế biến quá nhiều thực phẩm – chủ yếu là loại bỏ chất xơ và bổ sung đường.

Nguồn tham khảo: investmentopedia